www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 LIÊU TRAI CD

Giáo Sư
Đ
àm Quang Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


Tuyển Tập:


 
LIÊU TRAI C D

GS Đàm Quang Hưng

Giáo Sư Toán
Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas

 

 

 

 

 

047. VƯƠNG LAN
 

Kim đan thiết đắc để sinh hoàn

Nhân thuật tiên tâm kiến nhất ban

Tụ ẩm Yên Đôn thương tí phỉ

Châu liên cơ thoán Thiết Vi san

 

 

047. KIM ĐAN CỦA MA CHỒN

 

          Thời xưa, ở Trung quốc, người ta tin rằng người chết th́ thành ma, ma chết th́ thành tiện, chồn chết th́ thành ma chồn, ma chồn chết th́ thành tiện chồn. Dù là người hay chồn, ma hay ma chồn, kẻ nào có kim đan mà nuốt cũng trở thành tiên, có thuật trường sinh bất tử, có phép thần thông.

          Huyện Lợi Tân tỉnh Sơn Đông có nho sinh Vương Lan, có vợ và hai con. Trong làng, Vương Lan chơi thân với nho sinh Trương Hội. Trương Hội lại chơi thân với kẻ vô lại Hạ Tài. Hạ Tài không chịu làm ăn, suốt ngày chỉ rượu chè cờ bạc, phung phí hết tài sản của cha mẹ để lại.

Vương Lan đang sống khoẻ mạnh, hạnh phúc với vợ con, bỗng lăn ra chết. Quỷ tới bắt hồn, dẫn đi theo, để bắt hết các hồn trong danh sách tào ty giao cho.

Sáu tháng sau.

Khi đă bắt đủ, quỷ dẫn tất cả xuống âm phủ tŕnh Diêm Vương. Diêm Vương sai tào quan kiểm lại. Kiểm xong, tào quan tâu rằng quỷ đă bắt lầm một kẻ tên Vương Lan. Diêm Vương bèn nổi thịnh nộ, cho gọi quỷ lên quát mắng thậm tệ rồi bắt quỷ phải đưa Vương Lan trở lên dương thế. Kinh hăi quá, quỷ líu ríu vâng dạ, dẫn Vương Lan đi.

          Tới nhà, Vương Lan thấy xác ḿnh được quàn trong linh cữu đă rữa, hồn không thể nhập vào được, quỷ càng kinh hăi. Sợ dắt Vương Lan trở xuống tŕnh Diêm Vương, ḿnh sẽ bị Diêm Vương trị tội, quỷ bèn dụ Vương Lan:"Bây giờ xác anh đă rữa, anh không thể nhập vào để trở lại làm người được nữa! Vậy để tôi đền anh bằng cách khác, anh có chịu không?" Vương Lan hỏi:"Cách ǵ?" Quỷ đáp:"Tôi sẽ giúp anh thành tiên!"

          Thấy Vương Lan ngần ngại, quỷ dụ tiếp:"Đang làm người mà phải xuống làm ma th́ mới khổ, chứ đang làm ma mà được lên làm tiên th́ sướng lắm, c̣n sướng hơn được trở lại làm người nữa!" Vương Lan thở dài mà hỏi: "Làm cách nào mà thành tiên được?" Đáp:"Ở âm phủ, tôi biết một ma chồn đang luyện kim đan. Bây giờ, tôi dẫn anh xuống nhà y, lấy cắp kim đan của y cho anh nuốt th́ anh sẽ thành tiên! Anh có chịu không?" Chẳng c̣n cách chi hơn, Vương Lan đành gật đầu.

Tối đó, nhằm tối nguyên tiêu (rằm tháng giêng âm lịch), trăng sáng vằng vặc, quỷ dẫn Vương Lan xuống âm phủ, dắt vào một biệt thự rộng lớn, tĩnh mịch, khuất trong bụi rậm ở cuối sân.

Lát sau, có một chồn, từ trong biệt thự bước ra, ngồi xuống chiếc ghế đặt ở giữa sân, chăm chú nh́n trăng. Đột nhiên, chồn phùng mang trợn mắt thổi một kim đan từ miệng bay vút lên phía mặt trăng, rồi lại chu miệng hút. Chồn cứ thổi đi hút lại như thế để luyện kim đan. Núp trong bụi rậm, quỷ nhẩm đếm số lần thổi.

Tới lần thứ 100, khi chồn đang chu miệng hút th́ quỷ nhảy vụt ra, phóng ḿnh lên cao, chặn lấy kim đan, nhảy trở xuống bụi, nhét vào miệng Vương Lan mà giục: "Nuốt ngay đi!" C̣n đang bỡ ngỡ, nghe tiếng quỷ giục, Vương Lan liền nuốt.

Thấy quỷ lấy cắp kim đan của ḿnh, chồn nổi thịnh nộ, chạy theo đánh quỷ để đoạt lại. Vương Lan nhảy ra bênh quỷ. Thấy ḿnh cô thế, khó bề thắng hai kẻ địch, vả lại thấy kim đan đă bị Vương Lan nuốt, chồn đâm chán nản, quay vào biệt thự, đóng sập cửa lại.

Quỷ bèn nói với Vương Lan:"Tôi đă đền anh xong! Bây giờ anh đă thành tiên! Anh có thể biến thành người, trở về dương thế thăm vợ con được rồi! Thôi, tôi đi đây!"

Quỷ vừa đi th́ Vương Lan chợt nhớ ra là ḿnh chưa hỏi quỷ cách biến thành người cũng như đường về dương thế! Đang bực tức, bỗng Vương Lan kinh ngạc v́ thấy ḿnh đă biến thành người và đang đứng trên dương thế, ngay giữa pḥng khách nhà ḿnh.

Vừa lúc ấy, vợ con Vương Lan từ pḥng trong bước ra.

Thấy Vương Lan, 3 mẹ con cùng kinh hăi, la hét thất thanh, ḥ nhau bỏ chạy, cho rằng hồn Vương Lan hiện về để bắt vợ con theo. Vương Lan vội lớn tiếng phân trần:"Nàng với 2 con đừng sợ! Đứng lại mà nghe ta nói! Bây giờ ta đă thành tiên, không phải là ma nữa!" 3 mẹ con nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng đứng lại. Vương Lan bèn thuật cho vợ con nghe chuyện ḿnh bị quỷ bắt lầm rồi được nuốt kim đan của ma chồn. Nghe xong, 3 mẹ con mới hết sợ. Vương Lan bèn bảo vợ con dọn cho ḿnh một pḥng riêng. 3 mẹ con bàn tính với nhau hồi lâu, rồi ưng thuận.

Từ hôm ấy, ngày nào 3 mẹ con cũng bưng cơm nước vào pḥng cho Vương Lan.

9 hôm sau, chuyện Vương Lan tái sinh được đồn đăi khắp làng.

Nghe tin, Trương Hội chạy sang thăm. Vương Lan thuật chuyện cho bạn nghe rồi nói:"2 ta cùng nghèo. Bây giờ tôi có cách làm cho cả 2 ta cùng giàu, anh có chịu không?" Trương Hội nói:"Sao lại không chịu! Nhưng làm giàu bằng cách nào?" Vương Lan đáp:"Nay tôi có thuật chữa bệnh không phải dùng thuốc! Tôi có thể biến thành thầy thuốc, đi chữa bệnh cho thiên hạ để làm giàu cho vợ con, nhưng tôi lại e thiên hạ đồn tôi là ma rồi không ai chịu nhờ tôi chữa bệnh. V́ thế bây giờ tôi muốn truyền thuật chữa bệnh cho anh rồi 2 ta cùng lên tỉnh kiếm bệnh nhân. Nếu có ai nhờ anh chữa bệnh th́ tiền kiếm được sẽ chia đôi, mỗi người một nửa, anh có chịu không?" Trương Hội gật đầu.

Vương Lan bèn giục:"Thế th́ anh về sửa soạn đi!" Trương Hội liền về nhà sửa soạn hành trang rồi gom góp chút tiền bạc, theo Vương Lan lên tỉnh.

Tới nơi, 2 người vào quán Yên Đôn thuê pḥng ở trọ. Thấy trên tường pḥng có dán cáo thị:"Tôi là Triệu Hà, cư ngụ tại cửa Nam tỉnh này, có một gái tên Ân Ân. Từ hơn một tháng nay, con tôi bị hôn mê bất tỉnh. Các thầy thuốc trong vùng đều bó tay. Nay, nếu ai chữa được bệnh cho con tôi th́ tôi xin tạ 1000 vàng!" Vương Lan liền ghé tai Trương Hội mà th́ thầm. Trương Hội gật đầu lia lịa, miệng lẩm nhẩm học thuộc những điềuVương Lan căn dặn.

Sáng sau, Trương Hội ăn mặc chỉnh tề, t́m tới nhà Triệu ông, quả quyết rằng ḿnh có thể chữa được bệnh cho Ân Ân. Nghĩ chắc Trương Hội cũng chỉ khoác lác như mấy thầy thuốc trước, Triệu ông không tin, nhưng vẫn nói:"Nếu thế th́ xin Thầy hăy giúp ngay cho!" Trương Hội nói:"Xin ông cho tôi được coi sắc diện của lệnh ái!" Triệu ông bèn dẫn Trương Hội vào pḥng con. Thấy Ân Ân nằm hôn mê trên giường, Trương Hội ngắm nghía hồi lâu rồi nói:"Bệnh này đă tới kỳ nguy kịch nhưng vẫn c̣n có thể chữa được!" Triệu ông hỏi: "Bệnh này là bệnh ǵ?" Trương Hội đáp:"Bệnh lạc hồn!" Hỏi:"Thầy dùng thuốc ǵ để chữa?" Đáp:"Bệnh này không cần phải dùng thuốc mà chỉ cần thỉnh thần linh đi t́m hồn, dẫn về cho nhập vào xác là xong!" Không tin, Triệu ông chỉ lắc đầu, thở dài mà nói:"Thôi th́ Thầy cứ thử chữa giúp xem sao!" Trương  Hội nói:"Xin ông yên chí, thế nào tôi cũng chữa được! Chỉ xin ông cho lập một bàn thờ ở giữa pḥng khách rồi cho trải một chiếc chiếu trước bàn thờ là đủ!" Triệu ông liền sai gia nhân làm theo lời yêu cầu.

Trương Hội bước vào ngồi ở giữa chiếu, chắp tay lên trán mà khấn khứa hồi lâu rồi đứng dậy nói:"Chỉ một giờ nữa là hồn sẽ về tới đây!" Triệu ông bèn sai t́ nữ pha trà để cùng khách ngồi nhâm nhi, chờ hồn về.

Chừng một giờ sau, chợt nghe thấy tiếng Vương Lan nói nhỏ như rót vào tai ḿnh:"Hồn đă về, nhập vào xác ở trong pḥng rồi!", Trương Hội bèn đứng dậy, lập lại lời nói của Vương Lan cho Triệu ông nghe. Tuy nửa tin nửa ngờ nhưng Triệu ông cũng đứng dậy, dẫn Trương Hội vào pḥng con.

Tới cạnh giường, Trương Hội vỗ vai Ân Ân mà hỏi:"Cô đă tỉnh chưa?" Đột nhiên Ân Ân vươn vai ngáp, mở to mắt mà nh́n Trương Hội.

Thấy con đă tỉnh, Triệu ông mừng quá, vội chạy tới hỏi:"Con có mệt không?"

Ngước mắt nh́n cha, Ân Ân đáp:"Con hơi mệt!" Hỏi:"Con có nhớ ǵ không?" Đáp:"Thưa có!" Hỏi:"Con nhớ những ǵ?" Đáp:"Con nhớ là hôm ấy con đang dạo mát trong vườn th́ bỗng có kẻ lạ mặt, đeo cung tên, dẫn 2 tiểu đồng với 1 con ngựa, mở cổng đột nhập vào vườn nhà ta, giương cung bắn sẻ, nhưng không bắn trúng con nào!" Hỏi:"Thế con có nhớ tại sao con lại bị hôn mê không?" Đáp:"Con không nhớ! Con chỉ nhớ rằng con sợ quá, quay ḿnh bỏ chạy vào nhà th́ bị y nhảy tới chặn lại, đưa cung tên cho con, bắt con tập bắn. Con lắc đầu từ chối rồi lại lách ḿnh bỏ chạy. Y liền giơ tay túm lấy áo con, bế xốc lên lưng ngựa, phóng ra khỏi cổng. 2 tiểu đồng cũng chạy theo, nhưng v́ ngựa phi nhanh quá nên chỉ lát sau, con không thấy 2 tiểu đồng đâu nữa!" Hỏi:"Y phóng ngựa đưa con đi đâu?" Đáp:"Y đưa con tới một ngọn núi! Nghe con gào khóc, chửi mắng, y cười mà nói:"Ta chỉ muốn bắt ngươi theo ta một lát để dạy cho ngươi biết cách bắn cung thôi! Hăy im đi, đừng la lối nữa, kẻo ta ném xuống đường bây giờ! " Hỏi:"Thế con có im không?" Đáp:"Thưa không! Con cứ tiếp tục gào khóc, chửi mắng y" Hỏi:"Thế y có ném con xuống đường không?" Đáp:"Thưa có! Y ném con xuống đường rồi y phóng ngựa đi!" Hỏi:"Thế sao con không chạy về nhà?" Đáp:"Con muốn chạy về nhà lắm nhưng không biết đường về! Con cứ lang thang quanh quẩn ở trong núi, bụng đói miệng khát, không có ǵ ăn uống. Tới tối, khi gặp một hang núi, con vội chui vào th́ vừa lúc con mệt lả, nằm vật xuống ngủ!" Hỏi:"Con ngủ được bao lâu?" Đáp:"Con không nhớ! Con chỉ nhớ là con ngủ miên man cho tới sáng hôm nay mới tỉnh!" Hỏi:"Tỉnh rồi th́ con làm ǵ?" Đáp:"Con vừa tỉnh th́ chợt thấy một người lạ mặt tới nắm lấy tay con kéo dậy, lôi đi!" Hỏi:"Lôi đi đâu?" Đáp:"Lôi lên trời! Con sợ quá, nhắm mắt lại th́ thấy thân ḿnh nhẹ bỗng, rồi nghe có tiếng gió thổi vù vù bên tai. Vừa rồi, khi hết tiếng gió, con mỏ mắt ra th́ thấy ḿnh đang nằm trên chiếc giường này! Cha ơi! Vị khách kia là ai thế?" Triệu ông đáp:"Là Trương y sư, người vừa chữa bệnh cho con đó! Con hăy nằm nghỉ đi! Mai mốt con khoẻ hẳn, cha sẽ thuật lại mọi chuyện cho nghe!"

Triệu ông bèn mời Trương Hội trở ra pḥng khách. Bấy giờ Triệu ông mới phục tài chữa bệnh của Trương Hội, coi Trương Hội như một vị thần y.

Rồi Triệu ông sai gia nhân mở kho lấy vàng, đếm đủ 1000 lạng, cho vào túi lớn, trả công Trương Hội.

Nhận túi vàng xong, Trương Hội xin cáo biệt.

Triệu ông vội giữ lại mà nói:"Xin Thầy vui ḷng ngủ lại đây đêm nay để xem bệnh t́nh của cháu biến chuyển ra sao!" Trương Hội ưng thuận.

Triệu ông bèn sai gia nhân dọn cho Trương Hội một pḥng riêng. Trương Hội đem túi vàng về pḥng.

          Tối ấy, Triệu ông sai gia nhân làm tiệc khoản đăi Trương Hội. Tiệc xong, khi vừa về tới pḥng, Trương Hội đă thấy Vương Lan ở trong pḥng.

          Vương Lan nói:"Một ḿnh anh mà đem túi vàng này về quê th́ dọc đường dễ bị cướp lắm! Để tôi đem về trước cho ! Tôi sẽ chia đôi, trao cho vợ con anh một nửa, cho vợ con tôi một nửa. Rồi tôi sẽ trở lại đây báo tin cho anh biết!" Trương Hội gật đầu, nói:"May quá! Tôi cũng đang lo không biết phải làm thế nào để đem được túi vàng này về quê cho an toàn! Nay anh tính thế th́ hay quá!" Nói xong, Trương Hội trao túi vàng cho Vương Lan. Vương Lan liền đỡ lấy túi vàng rồi giă từ Trương Hội mà lên đường.

Lát sau, về tới nhà, Vương Lan đánh thức vợ con dậy, chia cho nửa túi vàng rồi dặn sáng sau phải đem nửa túi kia sang trao cho vợ con Trương Hội, nói là của Trương Hội gửi về.

Dặn ḍ xong, Vương Lan lại lên đường tới nhà Triệu ông.

Tới nơi, Vương Lan nói với Trương Hội:"Tôi đă chia đều vàng cho vợ con anh và vợ con tôi rồi. Bây giờ anh cứ ở lại đây mà ngủ, tôi đi đây! Sáng mai, ta sẽ gặp nhau ở quán trọ!" Trương Hội gật đầu.

Sáng sau, Trương Hội cáo biệt Triệu ông. Thấy Trương Hội không đem theo túi vàng, Triệu ông nhắc:"Thầy quên túi vàng rồi!" Trương Hội đáp:"Tôi không quên đâu ! Tôi đă cho gia nhân đem về trước rồi!"

Tuy không thấy gia nhân nào đi theo Trương Hội, Triệu ông ngạc nhiên lắm, nhưng cũng không hỏi chi, chỉ lấy thêm 300 quan ra biếu Trương Hội làm lộ phí. Trương Hội cám ơn rồi cầm tiền về quán trọ.

Dọc đường, Trương Hội gặp Hạ Tài.

Gặp Trương Hội, Hạ Tài mừng quá, vội chạy tới chào. Trương Hội hỏi:"Mi đi đâu đó?" Hạ Tài đáp:"Nghe đồn anh vừa được Vương Lan truyền cho thuật chữa bệnh để làm giàu nên tôi lên đây t́m anh để xin chút tiền tiêu!" Trương Hội toan lấy 100 quan ra cho Hạ Tài th́ chợt nghe thấy tiếng Vương Lan nói như rót vào tai:"Chỉ cho y 10 quan thôi! Rồi đuổi y đi!" Trương Hội bèn nghe lời.

Đem tiền về Lợi Tân, Hạ Tài lại rượu chè cờ bạc.

Mười ngày sau hết nhẵn, Hạ Tài lại lên tỉnh t́m Trương Hội.

Tới nơi, được tin Trương Hội ở trọ trong quán Yên Đôn, Hạ Tài toan  tới quán, nhưng v́ thấy trời đă tối nên Hạ Tài quyết định nằm ngủ bên đường để chờ trời sáng.

Đêm ấy, Trương Hội lại thấy Vương Lan th́ thầm với ḿnh:"Thế nào sáng mai thằng Hạ Tài cũng ṃ tới đây xin tiền. Nó bê tha rượu chè cờ bạc, anh không nên chơi với nó nữa. Anh nên khuyên nó phải chí thú làm ăn rồi cho nó thêm 90 quan nữa. Nó sẽ vâng dạ anh để lấy tiền, nhưng nó sẽ không nghe lời anh đâu! Nhưng thôi, anh cứ nên làm thế cho trọn t́nh bè bạn. Cho nó ít tiền th́ anh c̣n bị hoạ nhỏ, chứ cho nó nhiều tiền th́ anh sẽ bị hoạ lớn đó!" Trương Hội đáp:"Tôi biết rồi!"

Quả nhiên, sáng sau, Hạ Tài lại ṃ tới. Trương Hội nói:"Tao biết trước là thế nào sáng nay mi cũng sẽ tới đây xin tiền. Mi cứ bê tha, rượu chè cờ bạc th́ dù có ngàn vàng mi cũng sẽ tiêu hết ngay. Nếu mi thực tâm hối cải th́ tao sẽ cho mi thêm 90 quan nữa để lấy vốn mà làm ăn!" Hạ Tài vâng dạ rối rít. Trương Hội bèn lấy 90 quan ra mà cho Hạ Tài.

Hạ Tài đem tiền về Lợi Tân, lại tới la cà ở các quán rượu, ṣng bài. Biết Hạ Tài đă sạt nghiệp mà nay lại có tiền vung văi, lính tuần nghi ngờ, bèn bắt trói, giải vào tŕnh quan tể.

Quan hỏi Hạ Tài lấy tiền ở đâu ra? Hạ Tài khai là tiền của cha mẹ để lại! Quan không tin, sai lính tra khảo.

Bị đánh trọng thương, Hạ Tài đành phải khai thực là của Trương Hội cho. Quan bèn bắt Hạ Tài dẫn lính lên quán trọ Yên Đôn để bắt Trương Hội về huyện đường đối chất xem lời khai của Hạ Tài có đúng hay không.

Thế nhưng, v́ bị trọng thương nên mới đi được nửa đường, Hạ Tài đă lăn ra chết. Lính liền đem xác về tŕnh. Quan sai lính đem chôn, rồi dẹp vụ án.

Hạ Tài chết, hồn bay lên tỉnh, vào pḥng trọ của Trương Hội.

Gặp Vương Lan ở trong pḥng, Hạ Tài kinh hăi quá, quay ḿnh bỏ chạy. Vương Lan bèn gọi giật lại mà nói:"V́ anh không nghe lời bạn nên mới bị uổng tử. Nay đă thành ma th́ hăy ở lại đây mà chơi với bạn ít bữa v́ chỉ mấy hôm nữa thôi, là các anh sẽ không bao giờ được gặp lại nhau đâu!" Thấy Vương Lan nói chuyện tử tế với ḿnh, Hạ Tài bèn ở lại.

Tối ấy, Trương Hội nhờ chủ quán đi mua rượu thịt giùm để ḿnh thết đăi 2 bạn. Được dịp ăn uống thoả thích, Hạ Tài say sưa bí tỉ, la hét ầm î. Vương Lan nói:"Anh la hét như thế th́ chỉ tổ làm hại bạn anh  thôi!" Không nghe lời Vương Lan, Hạ Tài cứ tiếp tục la hét. Vương Lan bèn bỏ đi.

Đêm ấy, quan tuần phương ngự sử dẫn lính đi tuần quanh tỉnh.

Qua quán trọ Yên Đôn, nghe thấy tiếng la hét ở trong quán, quan bèn sai lính vào quán bắt kẻ làm huyên náo.

Lính vào hỏi chủ quán tiếng la hét phát xuất từ đâu? Chủ quán chỉ pḥng của Trương Hội. Lính bèn ập vào pḥng th́ thấy chỉ có một ḿnh Trương Hội đang ngồi độc ẩm. Lính liền bắt trói, đem ra tŕnh quan. Ngự sử bèn truyền giải Trương Hội về tỉnh đường, nhốt vào ngục.

Sáng sau, ngự sử đăng đường, cho giải Trương Hội lên, hỏi:"Sao đêm qua mi dám uống rượu say, làm huyên náo cả đường phố?" Kinh hăi quá, Trương Hội đáp:"Bẩm đại quan, đó là hồn ma của bạn tiểu nhân chứ không phải là tiểu nhân!" Hỏi:"Bạn mi tên chi?" Đáp:"Bẩm đại quan, y tên Hạ Tài!" Hỏi:"Sao mi biết là y la hét?" Đáp:"Bẩm đại quan, v́ đêm qua tiểu nhân có nhờ chủ quán đi mua rượu thịt để tiểu nhân thết đăi hồn ma 2 người bạn là Hạ Tài với Vương Lan. Hạ Tài uống rượu say rồi la hét, Vương Lan khuyên thế nào y cũng không nghe!" Ngự sử nổi giận mà quát:"Mi nói toàn chuyện hoang đường! Chính mi la hét chứ ma với quỷ nào!" Rồi ngự sử ra lệnh cho lính đánh Trương Hội 10 roi, nhốt vào ngục.

Tối ấy, khi ngẫm lại lời khai của Trương Hội, ngự sử lại nửa ngờ nửa tin. Nhân gần công đường có đền Linh Quan, nổi tiếng linh thiêng, ngự sử bèn viết một lá thư Gửi Thần Đền Linh Quan, thuật lại lời khai của Trương Hội rồi hỏi:"Trương Hội khai như thế có đúng chăng?" Sau đó, ngự sử sai lính đem lá thư tới đốt ở ḷ hương trong đền.

Đêm ấy, trong giấc ngủ, ngự sử mộng thấy một người, ḿnh mặc giáp vàng, đầu đội mũ thần, hiện ra mà nói:"Bản chức là thần đền Linh Quan. Nhận được thư của đại quan nên tới đây trả lời. Trương Hội khai như thế là đúng. Y vốn có 2 người bạn là Vương Lan với Hạ Tài. Vương Lan th́ bị quỷ bắt lầm rồi sau đó, nhờ có cơ duyên mà được thành tiên. Y vô can trong vụ la hét đêm qua. Ngày mai, bản chức sẽ phụng mệnh Diêm Vương, trao cho y chức Thanh Đạo Sứ, bắt phải lên đường phó nhậm ngay. Hạ Tài mới là kẻ có tội. Tên này khi sống là kẻ vô lại, khi chết không chừa tật xấu, làm huyên náo cả đường phố ở dương gian. Theo lệnh của Diêm Vương, ngày mai y sẽ bị đày đi làm phu vác đá ở núi Thiết Vi. C̣n Trương Hội vô can, xin đại quan tha cho y!"

Chợt tỉnh giấc, thấy giấc mộng lạ, quan tin ngay. V́ thế, sáng hôm sau, ngự sử truyền lệnh cho lính thả Trương Hội ra.

Trương Hội bèn về quán trọ.

Kiểm lại tiền bạc, thấy vẫn c̣n đủ 200 quan của Triệu ông biếu, Trương Hội bèn thanh toán tiền trọ, rồi lên đường về quê.

Tới nhà, Trương Hội đem 100 quan sang biếu vợ con Vương Lan.

Hai gia đ́nh Trương Hội với Vương Lan cùng dùng vàng của Triệu ông trả công để làm vốn đi buôn.

Về sau, cả hai gia đ́nh cùng trở thành khá giả ở trong làng.

      

 

 

 

GS Đàm Quang Hưng
Giáo Sư Toán
Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas

  

 

 

www.ninh-hoa.com