www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 LIÊU TRAI CD

Giáo Sư
Đ
àm Quang Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


Tuyển Tập:


 
LIÊU TRAI C D

GS Đàm Quang Hưng

Giáo Sư Toán
Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas

 

 

 

 

 

051. CHỬ SINH

Sư môn phong nghĩa cảm b́nh sinh

Hiếu học lân tài lưỡng dụng t́nh

Tự thị tư văn đồng cốt nhục

Báo ân nguyên bất vấn u minh

 

 

051. MA ĐI THI GIÙM

 

Cử nhân họ Trần, người huyện Thuận Thiên, tỉnh Hà Bắc với bản nhân là chỗ quen biết. Trần quân thuật chuyện:

Trước kia, thân phụ của Trần quân là phú thương, mở tiệm buôn lớn ở gần chợ huyện. Trong huyện, có núi Nùng Sơn. Trên núi, có chùa Chánh Đô. Trong chùa, có thiền sư trụ tŕ, mở lớp dạy học, thu học phí vào cuối tháng. Dân chúng trong vùng cho con lên học rất đông. Trần ông cũng cho Trần quân lên học. Trong đám học tṛ có một nho sinh vừa giỏi vừa chăm, được thiền sư cho cư ngụ ở ngay trong chùa. Trần quân ưa thích nho sinh ấy lắm, muốn được kết bạn.

Một hôm, Trần quân tới gần làm quen, nói:"Đệ họ Trần. Huynh họ chi?" Nho sinh đáp:"Đệ họ Chử!" Hỏi:"Phải chăng quê huynh cũng ở vùng này?" Đáp: "Không phải! Quê đệ ở huyện Đông Sơn, tỉnh Triết Giang!" V́ hợp tính nhau, chẳng bao lâu, hai người trở thành bạn thân.

Cuối năm, học tṛ ở xa đều xin phép về quê ăn Tết, duy có Chử sinh là không xin về. Thấy lạ, Trần quân hỏi:"Sao huynh không xin phép về quê ăn Tết?" Chử sinh đáp:"V́ đường xa, đệ lại nghèo, không có tiền về, phải ở lại đi làm để kiếm tiền trả học phí!" Hỏi:"Huynh có hay học khuya không?" Đáp:"Có! V́ kiếm tiền vất vả nên đêm nào đệ cũng học khuya cho khỏi uổng học phí! Có thể nói thời gian đệ học trong hai ngày bằng thời gian các bạn đồng môn học trong ba ngày!" Cảm phục Chử sinh, Trần quân nói:"Đệ muốn về xin phép gia phụ cho lên đây ở chung với huynh để cùng học, huynh có chịu không?" Chử sinh lắc đầu, can: "Không nên! Thiền sư chùa này văn chương dở lắm, chẳng đáng làm thầy ḿnh lâu đâu! Ở Triết Giang, vùng quê đệ, có vị túc nho, văn chương giỏi lắm, đáng làm thầy ḿnh. Tiên sinh mới sang vùng này kinh doanh nhưng v́ c̣n thiếu vốn nên tạm thời phải mở lớp dạy học ở cửa Phụ Thành, nhận học tṛ nội trú. Hết tháng này, đệ sẽ xin thôi học ở đây để sang đó xin theo học. Huynh cũng nên sang đó mà xin theo học!" Hỏi:"Vị túc nho ấy là ai?" Đáp:"Là Lă tiên sinh!" Trần quân bèn về xin cha cho ḿnh tới nội trú ở nhà Lă tiên sinh. Trần ông chấp thuận.

Cuối tháng, hai người trang trải xong học phí cho thiền sư rồi rủ nhau tới nhà Lă tiên sinh, xin nội trú để theo học. Tiên sinh nhận lời, cho hai người ở chung một pḥng.

Hai người bèn dọn tới ở nhà thầy, ban ngày học cùng bàn, ban đêm nằm cùng giường. Chử sinh học rất thông minh, lướt mắt đọc một lần là nhớ, lắng tai nghe một lượt là thông, nên được thầy rất nể trọng.

Tháng sau, một hôm Chử sinh xin thầy cho ḿnh về quê thăm nhà ít bữa. Trần quân thấy hồi ở chùa, chẳng bao giờ Chử sinh xin về quê thăm nhà, mà bây giờ mới tới đây học được có một tháng, đă xin về, nên rất ngạc nhiên. Thế rồi 10 ngày sau, thấy Chử sinh chưa trở lại nhà thầy, Trần quân càng ngạc nhiên hơn.

Hôm sau, Trần quân có việc phải lên chùa Thiên Ninh. T́nh cờ nh́n thấy Chử sinh đang ngồi làm diêm ở hành lang chùa, Trần quân kinh ngạc, vội chạy tới hỏi:"Sao huynh lại nghỉ học?" Thấy bạn tới, Chử sinh tỏ vẻ ngượng ngùng, đứng dậy nắm tay bạn, nh́n thẳng vào mắt hồi lâu, rồi buồn bă đáp:"Đệ nghèo lắm, cuối tháng không có học phí nạp thầy nên phải tới đây làm diêm để kiếm tiền nạp. Nạp học phí xong, đệ mới xin theo học tiếp!" Động ḷng thương bạn, suy nghĩ hồi lâu, Trần quân nói:"Huynh cứ trở lại nhà thầy học đi! Để đệ nạp học phí cho!" Chử sinh lắc đầu, hỏi:"Huynh lấy tiền ở đâu ra mà nạp cho đệ?" Trần quân đáp:"Đệ đă có cách, xin huynh đừng hỏi!" Suy nghĩ hồi lâu, Chử Sinh thở dài, nói:"Nể lời huynh, đệ xin vâng!" rồi thu dọn đồ nghề làm diêm, trả lại nhà chùa.

Trên đường về nhà thầy, Chử sinh dặn:"Xin huynh chớ tiết lộ chuyện đệ làm diêm với thầy! Nếu thầy có hỏi tại sao đệ về thăm nhà lâu thế th́ huynh cứ nói giùm là đệ bận việc nhà!" Trần quân gật đầu.

Hôm sau, Trần quân về nhà, lấy trộm tiền của cha, đem tới nạp thầy, nói là tiền của Chử sinh gửi nạp học phí. Thầy tưởng thực nên nhận tiền. Mấy hôm sau, Trần ông kiểm soát lại sổ sách th́ thấy là ḿnh bị mất tiền.

Tháng sau, Trần quân về thăm nhà. Trần ông hỏi:"Mi có lấy trộm tiền của ta không?" Trần quân thú thực:"Thưa có!" Hỏi:"Mi lấy để làm chi?" Đáp:"Con lấy để giúp người bạn họ Chử nạp học phí!" Trần ông mắng:"Sao mi ngu thế?" rồi bắt Trần quân nghỉ học.

Chử sinh biết chuyện, ngượng quá, cũng xin nghỉ theo. Tiên sinh hỏi:"Tại sao lại xin nghỉ học?" Chử sinh đáp:"Con nghèo lắm, không có học phí nạp thầy nên Trần sinh phải lấy trộm tiền của thân phụ để nạp giùm con. Trần ông biết chuyện, bắt Trần sinh nghỉ học. V́ thế, con ngượng quá, cũng xin nghỉ theo!" Tiên sinh mắng:"Không có tiền, sao chẳng nói? Bây giờ cứ ở lại đây mà học, không phải nạp tiền ăn, tiền ở, tiền học chi hết!" Chử sinh im lặng. Tiên sinh bèn trả lại học phí cho Chử sinh, bắt đem hoàn lại Trần ông. Từ đó, tiên sinh coi Chử sinh như con ruột.

Nhớ bạn, Trần quân tới lớp học mời Chử sinh đi uống rượu. Chử sinh từ chối. Trần quân cố mời. Chử sinh vẫn từ chối. Trần quân rơm rớm nước mắt, hỏi: "Huynh muốn tuyệt t́nh bạn với đệ hay sao?" Chử sinh thở dài, đáp:"Không phải thế, nhưng đi một lần rồi sẽ thành lệ, mà đă thành lệ th́ sẽ tốn tiền của huynh! Nếu huynh hứa cứ vài ba tháng mới tới rủ đệ một lần th́ đệ xin vâng!"

Trần quân gật đầu rồi mời đi. Chử sinh đành chiều bạn. Từ đó, cứ hai tháng một lần, Trần quân lại tới lớp học mời Chử sinh đi uống rượu.

Hai năm sau, Trần ông mất.

Được thừa hưởng gia sản của cha, Trần quân làm tang l­ễ trọng thể cho cha, rồi tới nhà tiên sinh xin theo học lại. Tiên sinh hỏi:"Có gia sản lớn, c̣n xin theo học làm chi?" Đáp:"Xin theo học để biết thêm nghĩa lư!" Tiên sinh bèn cho theo học. Tuy nhiên, v́ bỏ học đă hai năm nên so với Chử sinh, văn chương của Trần quân thua sút lắm.

Nửa năm sau, thân mẫu tiên sinh mất ở Triết Giang. Trưởng nam tiên sinh là Lă Huỳnh lên đường t́m tới lớp học của cha ở Hà Bắc để rước cha về quê làm tang l­ễ cho bà nội. V́ nghèo quá, Lă Huỳnh phải ăn xin ở dọc đường.

Được tin thân mẫu thầy mất, học tṛ bảo nhau góp tiền phúng điếu và biếu thầy lộ phí về quê. Trần quân góp nhiều gấp đôi. Chử sinh không có tiền góp, cứ rơm rớm nước mắt mà thở dài. Trần quân an ủi:"Đệ đă góp giùm huynh rồi!"

Trước khi từ biệt đám học tṛ, tiên sinh gọi riêng Trần quân ra một nơi mà bảo:"Học thầy không tày học bạn. Mời Chử sinh về nhà mà học!" Trần quân đáp: "Xin vâng!" Tiên sinh đi rồi, Trần quân liền mời Chử sinh về nhà ḿnh ở, dạy ḿnh học. Chử sinh ưng thuận. Chẳng bao lâu, Trần quân được nhận vào học ở trường huyện [Vào đời nhà Thanh bên Tàu:”trường huyện = university”& “được nhận vào học ở trường huyện =  được nhận làm sinh viên đại học”]

Năm sau, triều đ́nh mở khoa thi hương ở Hà Bắc từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 8. Trần quân rủ Chử sinh:"Ta cùng đi thi, huynh nghĩ thế nào?" Chử sinh đáp:"Đệ không cầu công danh th́ thi để làm chi?" Trần quân nói:"Văn chương của đệ c̣n kém lắm! Đi thi một ḿnh, không người giúp đỡ, khó ḷng mà đậu!" Chử sinh nói:"Thế th́ để đệ đi thi giùm cho!" Trần quân nói:"Làm sao mà đi thi giùm được? Quan trường mà biết th́ bị ngồi tù cả hai!" Chử sinh nói:"Không sao đâu! Đệ có cách!" Trần Quân hỏi:"Cách chi?" Chử sinh lắc đầu, đáp:"Xin đừng hỏi! Cứ để từ từ rồi sẽ rơ!"

Sáng ngày 10 tháng 8, Chử sinh dậy sớm, ra khỏi nhà.

Lát sau, Chử sinh trở về, dắt theo khách lạ, giới thiệu với Trần quân:"Đây là ông anh bên ngoại của đệ, họ Lưu, tên Thiên Nhược, nhà cũng ở gần đây! Hôm nay, đệ đi thi giùm huynh nên đi mời Lưu ca tới đây đưa huynh về nhà Lưu ca chơi. Năm hôm nữa, khi trường thi đóng cửa, Lưu ca sẽ đưa huynh trở về đây! Huynh đừng lo chuyện thi cử, cứ an tâm mà ở chơi với Lưu ca!" Trần quân gật đầu rồi đi theo Thiên Nhược.

Hai người vừa bước ra khỏi cổng th́ chợt Chử sinh tất tưởi chạy theo, gọi: "Trần huynh! Chờ đệ dặn điều này!" Trần quân vội đứng lại. Thiên Nhược cũng đứng lại theo. Chử sinh chạy tới nắm tay áo Trần quân mà kéo, khiến Trần quân ngă chúi xuống đất. Thiên Nhược vội đỡ Trần quân dậy rồi nói với Chử sinh: "Hiền đệ cứ về đi! Để ngu ca dặn lại Trần huynh cho!" Chử sinh bèn quay về.

Chử sinh về rồi, Trần quân hỏi Thiên Nhược:"Chử huynh muốn dặn đệ điều chi?" Thiên Nhược chỉ mỉm cười, chẳng đáp. Thấy thế, Trần quân cũng thôi, không hỏi nữa, chỉ tiếp tục đi theo Thiên Nhược.

Tới nhà Thiên Nhược, Trần quân thấy trong nhà chỉ có một tiểu đồng, không có đàn bà con gái. Thiên Nhược sai tiểu đồng đi dọn một pḥng riêng cho Trần quân ở, rồi đi bày tiệc rượu. Sau khi yến ẩm, Thiên Nhược dẫn Trần quân đi quanh vùng ngoạn cảnh.

Hôm sau, trong lúc ngồi đàm đạo với Trần quân, Thiên Nhược hỏi:"Ở gần đây có hoa viên đẹp nổi tiếng của hoàng thân họ Lư, huynh có biết không?" Trần quân đáp:"Đệ có nghe nói, nhưng chưa tới bao giờ!" Hỏi:"Có kỹ viện Mai Hoa cũng nổi tiếng lắm, huynh có biết không?" Đáp:"Đệ cũng nghe nói, nhưng cũng chưa tới bao giờ! Tuy nhiên, đệ có quen một kỹ nữ ở trong viện!" Hỏi:"Sao chưa tới kỹ viện mà lại quen kỹ nữ ở trong viện?" Đáp:"V́ trước kia đệ được bạn bè giới thiệu với kỹ nữ ấy rồi dẫn tới nhà riêng của cổ để nghe cổ ca hát và xướng họa thơ văn" Hỏi:"Cổ họ tên chi?" Đáp:"Họ Lư, tên Át Vân!" Hỏi:"Huynh thấy Át Vân thế nào?" Đáp:"Đệ thấy Át Vân ca hát hay, xướng họa giỏi, chẳng hổ danh là đệ nhất kỹ nữ ở vùng này!"

Bốn hôm sau, nhằm tết trung thu, Thiên Nhược nói:"Chiều nay, tết trung thu, nhà Lư hoàng thân sẽ mở cổng hoa viên cho du khách vào coi. Ta cũng nên đem chút rượu vào, vừa uống vừa thưởng hoa cho đỡ buồn. Lúc nào huynh thấy chán, cứ nói với đệ, đệ sẽ đưa về!" Trần quân xin vâng. Thiên Nhược bèn bảo tiểu đồng đem rượu với chén đi theo hai người.

Tới nơi, thấy du khách đông quá, Trần quân đang t́m cách len chân th́ chợt thấy Thiên Nhược nắm tay ḿnh mà kéo phăng vào vườn, tới gốc li­ễu ở cạnh hồ sen, xuống thuyền nhỏ neo ở bờ hồ mà ngồi. Tiểu đồng theo sát hai người. Thiên Nhược sai tiểu đồng lấy chén rót rượu, mời Trần quân đối ẩm với ḿnh. Rượu được vài tuần, bỗng Thiên Nhược nói với tiểu đồng:"Thầy nghe nói kỹ viện Mai Hoa mới mộ được một kỹ nữ nổi danh. Con hăy tới hỏi xem hiện thời cổ có mặt ở trong viện hay không? Nếu có, con cứ nói với viện chủ rằng thầy muốn xin cho cổ được theo con về đây một lát!" Tiểu đồng vâng dạ rồi chạy đi ngay.

Lát sau, tiểu đồng trở về, dẫn theo một kỹ nữ. Nhận ra kỹ nữ chính là Át Vân, Trần quân vội đứng dậy chào. Với vẻ mặt âu sầu, Át Vân chỉ khẽ gật đầu chào lại. Thấy Át Vân không vồn vă như xưa, Trần quân lấy làm lạ.

Thiên Nhược bảo Át Vân ngồi xuống ghế, cạnh hai người, rồi nói:"Bữa nay, ta có vị khách quư đây tới thăm, nàng hăy hát cho nghe một khúc ca!" Át Vân khẽ đáp:"Xin vâng!" rồi cất tiếng hát khúc ca Vĩnh biệt, giọng hát thê lương. Trần quân lắc đầu mà nói:"Hôm nay là tết trung thu vui vẻ, ai tới đây cũng là để thưởng hoa chứ có phải là để dự tang l­ễ đâu mà nàng lại hát khúc ca sầu muộn ấy? Chắc Lưu huynh cũng đồng ư với bản nhân!" Thiên Nhược chẳng nói chi. Át Vân gượng cười mà nói:"Xin cố nhân thứ lỗi cho!" rồi đứng dậy, gắng lấy vẻ mặt vui tươi, cất tiếng hát khúc ca Diễ­m t́nh. Trần quân vui lắm, cũng đứng dậy, tới cầm tay Át Vân mà nói:"Lần trước gặp nàng, được nghe nàng hát khúc ca Giặt khăn bên suối, bản nhân thuộc ḷng nhưng v́ lâu ngày nên đă quên hết! Bây giờ nàng có thể hát lại khúc ca ấy cho bản nhân nghe không?" Át Vân gật đầu, sửa giọng mà hár:

 

Tṛng đầy nước mắt, đứng soi gương,

Thấp thoáng trong ḍng, bóng mỹ nương.

Cúi xuống ngắm nh́n, đôi gót nhỏ,

Gượng cười, đôi má lúm đồng tiền.

Tay áo gạt ngang, lau nước mắt,

E người trông thấy, lại bi thương

 

          Trần quân mừng quá, nhẩm thuộc ḷng khúc ca ấy. Thiên Nhược bèn sai tiểu đồng lấy tiền ra trả cho Át Vân, rồi dẫn Át Vân trở về kỹ viện.

Át Vân đi rồi, Thiên Nhược quay qua nói với Trần quân:"Bây giờ ta hăy lên bờ coi hoa!" rồi đứng dậy, bước lên bờ. Trần quân bước theo.  

Vào một hành lang, thấy trên vách có nhiều thơ phú của du khách ca tụng hoa viên, Trần quân bỗng nổi hứng, cũng rút bút trên giá, đề lên vách một bài thơ.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, Thiên Nhược nói:"Chắc giờ này th́ trường thi đă đóng cửa! Thôi, để đệ đưa huynh về!" rồi rảo bước lên đường. Trần quân vội rảo bước đi theo.

Lát sau, tới cổng nhà Trần quân, Thiên Nhược nói:"Thôi, huynh vào nhà đi, đệ về đây!" rồi quay người bước đi. Trần quân nh́n theo, chớp mắt đă thấy Thiên Nhược đi xa tắp, trông chỉ c̣n bằng ngón tay.

Đóng cổng, vào nhà, Trần quân thấy nhà tối om, không một bóng người.  Trần quân toan lên tiếng gọi gia nhân thắp đèn th́ chợt thấy Chử sinh lù lù từ ngoài sân bước vào pḥng khách. Trần quân dụi mắt nh́n. Thấy Chử sinh đă biến thành người lạ, Trần quân hết sức kinh hăi. Đột nhiên Trần quân thấy người lạ bước tới gần ḿnh, ngă lăn xuống đất. Rồi Trần quân nghe thấy tiếng gia nhân gọi nhau ơi ới:"Thắp đèn đem lên đây coi! Công tử nhà ta đi thi về rồi! Chắc là công tử nghĩ văn chương để viết bài thi nên bây giờ mệt quá, bị té trên pḥng khách, đang nằm hôn mê bất tỉnh kia ḱa!" 

Gia nhân vội thắp đèn đem lên, xúm nhau lại khiêng người lạ lên giường. Trần quân dụi mắt nh́n, thấy ḿnh đang nằm trên giường, chung quanh là đám gia nhân đứng cầm đèn, mới vỡ lẽ rằng người lạ chính là ḿnh. Trần quân vội vùng dậy nh́n quanh.

Chợt thấy Chử sinh đang ngồi ở mép giường, Trần quân liền đuổi hết gia nhân xuống nhà dưới để ḿnh nói chuyện riêng với Chử sinh. Chử sinh lên tiếng: "Trước hết, xin huynh chớ kinh hăi, hăy b́nh tĩnh mà nghe đệ nói! Thú thực với huynh, đệ không phải là người mà là ma! Đáng lẽ đệ đă phải đi đầu thai từ lâu rồi, nhưng v́ cảm cái t́nh bạn quư báu của huynh nên đệ đă xin được Diêm Vương cho ở lại trần thế thêm ít bữa để đi thi giùm huynh! Hôm nọ đệ kéo cho huynh ngă chúi ở ngoài cổng là cốt để đẩy hồn huynh ra khỏi xác, nhờ Lưu ca dắt xuống âm phủ chơi dăm ngày, c̣n đệ th́ nhập vào xác của huynh mà đi thi giùm! Bây giờ, việc thi giùm đă xong, đệ xin trả lại xác cho huynh!" Trần quân vội hỏi:"Đi thi giùm đệ, văn chương bố thí, liệu đủ đậu không?" Chử sinh đáp:"Chắc là đủ!" Nói:"Thế th́ xin huynh ở lại thêm ít lâu để đi thi hội giùm đệ!" Chử sinh lắc đầu, đáp:"Không được!" Hỏi:"Tại sao?" Đáp:"V́ kiếp trước huynh không tu nhân tích đức nên kiếp này phúc phận mỏng lắm, không đậu tiến sĩ được! Vả lại cũng tới ngày đệ phải đi đầu thai rồi!" Hỏi:"Huynh được đầu thai làm con ai?" Đáp:"Đệ cũng chưa biết, nhưng đệ muốn được đầu thai làm con thầy Lă ở Triết Giang v́ thầy đă lấy t́nh cha con đối xử với đệ!" Hỏi:"Muốn đầu thai làm con thầy th́ phải làm thế nào?" Đáp:"Phải nhờ người xin với Diêm Vương!" Hỏi:"Huynh đă nhờ ai chưa?" Đáp: "Đă! Đệ đă nhờ Lưu ca v́ hiện Lưu ca đang làm quan lớn dưới âm phủ, quyền thế lắm!" Hỏi:"Có kết quả chưa?" Đáp:"Chưa! Chưa biết là có được hay không!" Hỏi: "Thế nhưng hôm nay th́ huynh vẫn c̣n ở lại đây với đệ chứ?" Đáp:"Không đâu! Bây giờ đệ phải đi ngay! Tuy nhiên, tối mai đệ sẽ trở lại đây lần chót để báo tin cho huynh biết về kết quả thi cử!" Nói xong, Chử sinh xăm xăm bước ra khỏi cửa. Thấy đói, Trần quân gọi gia nhân bưng cơm lên cho ḿnh ăn, rồi đi ngủ.

Sáng sau, Trần quân dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, t́m tới hoa viên nhà Lư hoàng thân, xin vào thưởng hoa. Được người canh cổng cho vào, Trần quân tới thẳng hành lang để xem có bài thơ ḿnh đề trên vách hay không? Thấy có, nhưng nét mực đă phai, tựa hồ như bị ai lấy nước kỳ cọ tẩy xóa, Trần quân mới vỡ lẽ rằng hôm qua Thiên Nhược đă dẫn hồn ḿnh tới đây.

Dời hoa viên, Trần quân t́m tới kỹ viện Mai Hoa, xin được gặp Át Vân. Mụ chủ cho biết Át Vân đă chết được ba ngày. Lúc đó, Trần quân mới vỡ lẽ rằng kỹ nữ hôm qua mà Thiên Nhược sai tiểu đồng đi mời tới hoa viên chính là hồn ma của Át Vân. Trên đường về, Trần quân cứ suy nghĩ măi về các sự việc lạ lùng ấy.

Đến tối, quả nhiên Trần quân thấy Chử sinh bước vào nhà, nói:"Việc đệ thi giùm huynh đă có kết quả. Huynh đă đậu thủ khoa! C̣n việc đệ nhờ Lưu ca giúp cũng đă có kết quả. Diêm Vương đă cho đệ đi đầu thai làm con thầy Lă ở Triết Giang!" Rồi Chử sinh nói tiếp:"Huynh làm ơn lấy bút son ra viết giùm hai chữ Chử đỏ vào hai ḷng bàn tay cho đệ!" Trần quân lấy bút ra viết rồi nói:"Để đệ bảo gia nhân bày tiệc rượu cho chúng ta yến ẩm đàm đạo!" Chử sinh gạt đi, nói: "Không được đâu! Bây giờ đệ phải đi ngay! Nếu huynh c̣n nhớ tới t́nh bạn th́ sau khi đi xem bảng tân khoa, hăy tới nhà thầy Lă ở Triết Giang mà gặp đệ. Thôi, đệ phải đi đây!" Cảm động, Trần quân rơm rớm nước mắt, ti­ễn Chử sinh ra cổng. 

Tới cổng, Trần quân thấy một người đứng lảng vảng ở bên ngoài, lưng đeo túi lớn. Chử sinh vừa bước ra khỏi cổng th́ bị người ấy x̣e bàn tay, ấn vào đầu, khiến thân h́nh xẹp xuống. Khi Chử sinh chỉ c̣n bằng ngón tay, người ấy cúi xuống nhặt Chử sinh bỏ vào túi đeo trên lưng, buộc kỹ miệng túi, cất bước đi.

Đầu tháng 9, khi đi xem bảng, quả nhiên Trần quân thấy ḿnh đậu thủ khoa. Mừng quá, Trần quân cứ thầm cám ơn Chử sinh.

Tuần sau, Trần quân sắm sửa hành trang, tiền bạc, quà cáp, đem đi Triết Giang.

Tới nơi, Trần quân t́m được nhà thầy Lă. Thầy tṛ gặp nhau, hàn huyên mọi nỗi. Trần quân hỏi:"Thầy có khỏe không?" Tiên sinh đáp:"Khỏe" Trần quân hỏi: "Cô có khỏe không?" Tiên sinh đáp:"Khỏe! Hôm qua Cô vừa sanh em trai. Cô nghỉ sanh đă hơn mười năm, bỗng năm nay lại hoài thai!" Trần quân hỏi:"Em bé có khỏe không?" Tiên sinh đáp:"Khỏe, duy có điều là hai bàn tay em cứ nắm chặt, gia nhân lực lượng mở cũng không ra!" Trần quân nói:"Thầy để con vào mở hai nắm tay cho em!" Tiên sinh hỏi:"Anh có bùa phép ǵ?" Trần quân đáp:"Con có bùa phép chi đâu! Chỉ v́ em với con là chỗ bạn thân nên con nghĩ rằng con mở được, và ở hai ḷng bàn tay của em, có hai chữ Chử đỏ!" Tiên sinh lắc đầu chẳng tin nhưng vẫn dắt Trần quân vào thăm đứa bé. Cả nhà cùng theo vào.

Vừa nh́n thấy Trần quân, đứa bé liền xoè hai bàn tay, duỗi thẳng mười ngón. Cả nhà xúm lại coi. Thấy ở hai ḷng bàn tay đứa bé có hai chữ Chử đỏ, ai cũng kinh hăi, c̣n Trần quân th́ nhận ra đúng là bút tích của ḿnh. Tiên sinh hỏi: "Sao anh biết rơ thế?" Trần quân bèn thuật cho mọi người nghe chuyện Chử sinh thú thực với ḿnh rằng Chử sinh là ma cùng với chuyện Chử sinh đi thi giùm ḿnh. Ai cũng cho là chuyện lạ. Tiên sinh liền đặt tên cho đứa bé là Lă Chử. Trần quân bèn đem tiền bạc quà cáp ra tạ thầy về việc thầy đă dạy dỗ ḿnh.

Hôm sau, Trần quân xin cáo biệt thầy để về quê, dọn nhà lên kinh đô cư ngụ, làm ăn, buôn bán.

Mười ba năm sau.

Đầu mùa thu, Lă tiên sinh lên kinh đô dự khoa thi hội, đem theo cả gia đ́nh đến ở nhờ nhà Trần quân.

Khi trường thi yết bảng, thấy ḿnh đă đậu tiến sĩ, tiên sinh bèn thuê nhà cho gia đ́nh cư ngụ luôn ở kinh đô, không trở về Triết Giang nữa.

          Năm ấy, Lă Chử đă 13, học hành rất thông tuệ. Cuối năm, Lă Chử được nhận vào học ở Quốc tử giám.

 

         

 

 

 

GS Đàm Quang Hưng
Giáo Sư Toán
Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas

  

 

 

www.ninh-hoa.com