www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 LIÊU TRAI CD

Giáo Sư
Đ
àm Quang Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

Main Menu

 
 

 


Tuyển Tập:

 


 
LIÊU TRAI C D

 

Cựu GS Đàm Quang Hưng

Giáo Sư Toán

Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas


Thầy mất ngày 6/3/2017

 

 
 

 

 

 

449. PHONG THẬP BÁT DI
 

Kim tự thư danh vân lư hiện

Phong cuồng lôi cấp lăng tương tràng

Chư nhân thảng thiết đồng chu nghị

Hội khán khinh phàm ổn độ giang

 

 

 

 

 

449. THẦN GIÓ

 

          Đời vua Thiên Bảo, · Trung quốc có xử sĩ họ Thôi, tên Nguyên Huy, cư ngụ một ḿnh trong một biệt viện.

          Một đêm, Nguyên Huy ngồi trong pḥng khách, thắp đèn đọc sách. Chợt thấy một nữ lang mặc áo màu lam bước vào pḥng, Nguyên Huy hỏi:"Nương tử họ chi?" Nữ lang đáp:"Thiếp họ Mai" Hỏi:"— đâu tới?" Đáp:"— gần đây" Hỏi:"Tới làm chi?" Đáp:"Để thỉnh cầu tiên sinh cho mượn vườn hoa phía tây của quư viện" Hỏi:"Mượn để làm chi?" Đáp:"Để thiếp và bốn người bạn gái dùng làm nơi tránh tai họa" Tuy không biết ǵ vềlai lịch của năm nữ lang, mà cũng không biết họ mượn vườn hoa để tránh tai họa ǵ, Nguyên Huy vẫn ưng thuận mà nói:"Xin chư nương cứ tự nhiên" Rồi Nguyên Huy hỏi:"Sao nương tử không mời các nương tử khác vào đây cùng đàm đạo?" Mai nương bèn bước ra hành lang, dẫn bốn nữ lang khác vào pḥng. Họ mặc áo màu khác nhau.

Nữ lang áo lửc cúi chào Nguyên Huy, nói: "Thiếp họ Dương" rồi chỉ nữ lang áo vàng mà giới thiệu:"Đây là Lư tỉ" Đến lượt nữ lang áo đỏ cúi chào Nguyên Huy, nói: "Thiếp họ Đào" rồi chỉ nữ lang áo tím mà giới thiệu:"Đây là Thạch muội, người trẻ nhất trong bọn thiếp"

Nguyên Huy bèn mời mọi người an tọa, rồi hỏi: "Chư nương c̣n cần ǵ nữa không?" Mai nương đáp: "Thưa có! Bọn thiếp xin tiên sinh cho mượn pḥng khách này một lát để đón tiếp một vị tiềnbối" Nguyên Huy nói: "Xin chư nương cứ tự nhiên" rồi đứng dậy, bước ra khỏi pḥng. Mai nương vội ngăn lại, nói:"V́ cuộc đón tiếp này không phải là một việc riêng tư, nên xin tiên sinh cứ · lại trong này với bọn thiếp" Nguyên Huy bèn · lại.

Chờ hồi lâu, Mai nương nói:"D́ Phong Mười Tám hẹn giờ này tới mà sao chưa tới?" Vừa dựt lời th́ có tiếng lanh lảnh từ phía ngoài cổng vọng vào:"D́ ấy đây này! Tới từ lâu rồi" Nguyên Huy vội đứng dậy, chạy ra cổng coi. Thấy một mệnh phụ trung niên, tác phong sơn dă, Nguyên Huy chắp tay vái chào, mời vào pḥng khách. Mai nuơng vội đứng dậy, chỉ mệnh phụ mà giới thiệu: "Đây là D́ Mười Tám họ Phong, bạn thân của Thần Gió" Nguyên Huy bèn cúi đầu chào. D́ Phong cúi đầu đáp l­.

          Nguyên Huy vào viện đem rượu ra mời. D́ Phong và chư nương đưa tay nhận chén, nói lời cám ơn. Trong lúc nhâm nhi, đột nhiên D́ Phong cầm chén rượu hắt vào áo Thạch nương. Thạch nương giận tím mặt, phất tay áo, đứng phắt dậy. Thấy thế, D́ Phong nói:"Con nhỏ này dữ quá! Đùa có một chút, làm ǵ mà dữ vậy?" Dường như chư nương đều bất b́nh với D́ Phong nên cùng đứng cả dậy, bước ra khỏi pḥng mà đi vềhướng tây, phía vườn hoa. Thấy thế, D́ Phong cũng đứng dậy theo, bước ra khỏi pḥng, ra khỏi cổng mà đi vềhướng nam.

Đêm sau, đang lúc ngồi trong pḥng đọc sách, Nguyên Huy lại thấy chư nương bước vào. Mai nương nói:"Kính chào tiên sinh. Đêm nay, bọn thiếp lại tới phiềntiên sinh vui ḷng cho mượn pḥng này một lát để bàn bạc" Nguyên Huy nói:"Xin chư nương cứ tự nhiên" rồi lại đứng dậy, bước ra khỏi pḥng. Mai nương vội ngăn lại, nói:"Đêm nay, có thể là bọn thiếp sẽ phải nhờ đến tiên sinh giúp cho một việc khác. Vậy xin tiên sinh hăy · lại trong này với bọn thiếp"  Nguyên Huy bèn · lại. Mai nương quay nói với chư nương:"Bây giờ, bọn ta phải tới nhà D́ Phong mà nhờ" Thạch nương nổi giận, nói:"Sao cứ phải nhờ D́ Phong? Tiểu muội không chịu đâu! Sao không nhờ người khác?" Rồi Thạch nương quay nói với Nguyên Huy:"Bọn thiếp kính nhờ tiên sinh giúp cho một việc" Nguyên Huy hỏi:"Xin cho biết là việc chi?" Mai nương vội đỡ lời Thạch nương mà đáp:"Xin thú thực với tiên sinh, bọn thiếp cư ngụ trong vườn hoa phía tây của quư viện đă từ lâu. Năm nào, bọn thiếp cũng bị Thần Gió gây tai họa, nên năm nào cũng phải tới nhờ D́ Phong xin với Thần Gió tha cho. Đêm nay, đáng lẽ bọn thiếp cũng làm như thế, nhưng v́ Thạch muội trót gây gổ với D́ Phong nên bọn thiếp không muốn tới nhờ D́ nữa. Vả lại, dù có tới nhờ th́ chắc D́ Phong cũng từ chối. V́ thế, bọn thiếp muốn nhờ tiên sinh" Nguyên Huy nói:"Tuy sẫn ḷng giúp chư nương. nhưng bản nhân đâu có phải là bạn của Thần Gió?" Mai nương liềnnói:"Tiên sinh đâu có cần phải là bạn của Thần Gió mà vẫn có thể giúp cho chúng thiếp" Nguyên Huy hỏi:"Giúp bằng cách nào?" Mai nương đáp:"Chỉ xin tiên sinh làm cho chúng thiếp một lá cờ đỏ, trên vẽ mặt trời, mặt trăng và năm ngôi sao, đem cắm · chân tường phía đông của quư viện là đủ" Nguyên Huy gật đầu, đáp:"Nếu chỉ có thế th́ bản nhân xin nhận lời" Chư nương vui mừng, cám ơn Nguyên Huy mà xin cáo biệt.

Sáng sau, Nguyên Huy làm theo lời Mai nương.

Tuần sau, bỗng có một cơn gió đông cức mạnh từ Lạc Nam thổi tới, khiến cát bửi mịt mù, cây cối trong vùng đổ găy hết chỉ riêng có năm cây mai, đào, lư, thạch lựu và dương Liễu trong khu vườn phía tây của biệt viện Nguyên Huy là không việc chi. Lúc bấy giờ, Nguyên Huy mới vỡ lẽ rằng 5 nữ lang tuần trước là tinh của 5 cây hoa, c̣n D́ Phong 18 chính là Thần Gió chứ không phải là bạn thân của Thần Gió.

Truyện này có ghi trong Bác Dị Kư.

 

 

 

450. LÊ THỊ


Tiêu sắt lô hoa lệ nhăn khô

Thế gian cứ thiểu hắc tâm phù

Khả lân tất hạ giai nhi nữ

Cung đắc thâm khuê nhất băo vô

 

 

 

 

450. CHÁU GÁI CHÓ SÓI

 

          Huyện Long Môn tỉnh Hà Nam có thanh niên họ Tạ, tên Trung Điều, 31 tuổi, tính t́nh phóng túng, khinh bạc, gia tư bậc trung, nhà có hai ngôi trong, ngoài.

Vợ mất sớm, Trung Điều phải một ḿnh nuôi hai đựa con, một lên 5, một lên 3. Thương hại Trung Điều, bà mai hàng xóm bèn làm mối cho một thiếu nữ, để hỏi làm vợ kế. V́ nhà gái thách cưới cao quá, Trung Điều không biện đủ sính l­ nên phải bỏ qua chuyện tửc huy«n, chỉ mướn một bà vú chăm sóc cho hai đựa con.

          Một hôm, Trung Điều vào núi du ngoạn. Bỗng thấy một nữ lang cứ đi theo ḿnh, Trung Điều bèn dừng chân đứng nh́n. Thấy nữ lang tuổi chừng 20, dung nhan diễm lệ, Trung Điều lên tiếng hỏi:"Đi đâu mà vào núi một ḿnh như thế? Không sợ nam nhân, hổ sói, rắn rết hay sao?" Nữ lang bèn quay ḿnh bỏ chạy. Trung Điều rượt theo, la hét:"Đừng có chạy! Coi chừng té" Nữ lang không nghe, cứ cắm đầu chạy thẳng.

          Thấy trong núi vắng vẻ, không một bóng người, Trung Điều bèn phóng ḿnh rượt theo, nắm lấy cổ tay mà kéo đi. Nữ lang vùng vẫy, nổi giận mà nói:"Nam nhân này hung bạo quá! — đâu tới đây mà bực hiếp người ta thế này?" Trung Điều cứ kéo nữ lang đi, khiến nữ lang bị ngă chúi vềphía trước.

Thấy ḿnh · thế cô, nữ lang xuống giọng:"Việc chi mà phải hung bạo thế này? Nếu muốn cùng nhau ân ái th́ cứ buông tay ra là sẽ được"

Nghe lời hựa, Trung Điều bèn buông tay nữ lang ra. Quả nhiên nữ lang dẫn Trung Điều tới một phiến đá bằng phẳng mà ân ái.

Lát sau, nữ lang hỏi:"Họ tên chi?" Trung Điều đáp: "Họ Tạ, tên Trung Điều" Hỏi:"Cư ngụ · đâu?" Đáp:"— huyện này" Rồi Trung Điều hỏi lại:"Họ tên chi?" Nữ lang đáp:"Họ Lê" Hỏi:"Cư ngụ · đâu?" Đáp:"— núi này" Hỏi: "Có gia đ́nh chưa?" Đáp:"Có chồng rồi nhưng chưa có con" Hỏi:"Chồng đâu?" Đáp:"Chết đă hơn một năm rồi" Hỏi:"Tại sao chết?" Đáp:"V́ bị bệnh" Hỏi:"Chồng chết rồi, · với ai?" Đáp:"Với mẹ chồng" Hỏi:"Như vậy, bây giờ trong nhà chỉ có hai người thôi, phải không?" Đáp: "Không! — một ḿnh" Hỏi:"Sao lại thế?" Đáp:"V́ mẹ chồng mới chết" Hỏi:"Đi đâu đó?" Đáp:"Đi thăm mẹ đẻ" Hỏi:"Mẹ đẻ · đâu? Đáp:"Cũng · núi này" Hỏi:"Có hay vềthăm bà không?" Đáp:"Có! Ngày nào cũng vềthăm v́ · một ḿnh buồn lắm" Trung Điều nói:"Nếu buồn th́ tới · với ta v́ ta góa vợ, cũng · một ḿnh! Nhưng nói trước là ta không giàu" Lê thị nói:"Cần ǵ phải nói trước! Ăn mặc thế này, ai nghĩ là giàu được? Thế nhưng, đâu cần biết là giàu hay nghèo, chỉ cần biết là có con hay không mà thôi" Trung Điều đáp:"Có hai đựa con! Một lên 5, một lên 3" Hỏi:"Không quen thiếu nữ nào khác hay sao?" Đáp: "Quen nhiều! Nhưng khi hỏi làm vợ th́ ai cũng sợ đă nghèo lại có con thơ" Lê thị nói:"Phải chăm sóc con riêng cho chồng th́ ai mà không sợ?" Hỏi:"Sợ cái ǵ?" Đáp:"Sợ không chăm sóc được con chồng như con ḿnh th́ sẽ bị thiên hạ chê cười" Trung Điều nói:"Cần chi phải để ư đến thiên hạ chê cười? Ḿnh chỉ cần biết chuyện ḿnh, c̣n thiên hạ chê cười, mặc họ"

Thấy Lê thị trầm ngâm suy nghĩ, Trung Điều hỏi: "Cân nhắc xong chưa?" Lê thị đáp:"Thất thân rồi th́ c̣n ǵ mà cân với nhắc?" Hỏi:"Thế sao c̣n trầm ngâm?" Đáp: "Trầm ngâm vềchuyện khác" Hỏi:"Vềchuyện ǵ?" Đáp: "Vềchuyện ông bác!"  Hỏi:"Ông bác nào?" Đáp:"Anh của cha" Hỏi:"Chuyện ra sao?" Đáp:"Anh của cha là một kẻ cùng hung cức ác. Khi chồng thiếp mới chết, ông đă tới bắt thiếp đem đi bán, nhưng thiếp không chịu, viện cớ là thiếp sợ lấy chồng rồi!  V́ thế, nếu ông biết được chuyện chúng ḿnh th́ ông sẽ t́m tới nhà chàng bắt thiếp về,đem đi bán. V́ sợ chúng ḿnh không thể · yên được với nhau nên thiếp mới trầm ngâm suy nghĩ, không biết có nên tới · với chàng hay không?"

Nghe thấy thế, Trung Điều cũng run sợ trong ḷng, nhưng b« ngoài vẫn nói cứng để trấn an Lê thị:" Cứ tới · với ta! Không ai dám tới nhà ta đâu! Hơn nữa, ta sẽ không cho người ngoài biết là nàng đă tới · với ta" Lê thị nói: "Nếu gia nhân nhà chàng tiết lộ chuyện chúng ḿnh ra ngoài th́ làm sao mà chúng ḿnh có thể · yên với nhau được?" Trung Điều nói:"Nhà ta không có gia nhân nào cả, ngoài bà vú chăm sóc hai đựa bé. Ta sẽ trả lương hậu cho bà, rồi cho bà nghỉ việc là xong" Lê thị nói:"Nếu thế th́ được" Trung Điều bèn dẫn Lê thị vềnhà.

Dẫn Lê thị vềnhà, Trung Điều giấu Lê thị · nhà ngoài, rồi vào nhà trong, gọi bà vú ra pḥng khách. Khi bà vú ra, Trung Điều đưa cho bà một gói tiềnmà nói: "Hôm nay bản nhân quyết định · nhà để tập chăm sóc hai đựa bé, nên trả công hậu cho bà để bà hồi gia. Vậy bà hăy vào nhà trong thu xếp hành lư mà hồi gia cho sớm" Tuy sửng sốt, nhưng bà vú vẫn phải nghe lời.

          Sau khi bà vú đi rồi, Trung Điều ra nhà ngoài dẫn Lê thị vào nhà trong để giới thiệu với hai đựa bé. Rồi hai người cùng nhau quét dọn, lau chùi, bày biện lại đồ đạc trong nhà.

Vềnhà Trung Điều, Lê thị trông nom gia vụ rất chăm chỉ, kể cả việc chăm sóc hai đựa bé. Được Lê thị vềlàm vợ, Trung Điều đắc ư lắm, yêu thương rất mực.

Thế rồi, Trung Điều đóng cửa tạ khách, phao tin là · nhà chăm sóc hai đựa bé để vui vầy với Lê thị.

          Tháng sau. Một hôm, v́ có việc phải đi xa, Trung Điều dặn ḍ Lê thị · nhà trông nom gia vụ và chăm sóc hai đựa bé. Ra khỏi nhà, Trung Điều khóa kŨ cổng lại rồi mới kh·i hành. 

Ba hôm sau. Thu xếp xong công việc, Trung Điều lên đường tr· về.

Tới nhà, thấy cổng vẫn được khóa kín như lúc ḿnh ra đi, Trung Điều lên tiếng gọi Lê thị, nhưng không nghe thấy tiếng đáp. Thấy lạ, Trung Điều bèn phá cổng mà vào th́ thấy cả hai ngôi nhà trong, ngoài đều trống trải, không một bóng người.

Trung Điều vội bước vào pḥng ḿnh th́ chợt thấy một sói già, cao lớn, từ trong pḥng chạy vụt ra khỏi cửa, rồi chạy ra đường. Kinh hăi quá, Trung Điều vội chạy sang pḥng hai con th́ thấy ba chiếc đầu lâu, của vợ và hai con, nằm lăn lóc trên sàn pḥng, máu me lênh láng.

Nộ khí xung thiên, Trung Điều bèn chạy đi lấy thanh đao để rượt theo sói, nhưng sói đă biệt tăm. Trung Điều không biết sói chạy theo hướng nào để đuổi theo mà giết, hầu báo thù cho vợ con.

Trung Điều vô cùng thương sót vợ con, nhưng vẫn thắc mắc không biết có phải sói ấy là hóa thân của ông bác cùng hung cực ác của Lê thị hay không?

 

 

  

 


 

 

GS ĐÀM QUANG HƯNG


Giáo Sư Toán
Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas

  

 

 

www.ninh-hoa.com