www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 LIÊU TRAI CD

Giáo Sư
Đ
àm Quang Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

Main Menu

 
 

 


Tuyển Tập:

 


 
LIÊU TRAI C D

 

GS Đàm Quang Hưng

Giáo Sư Toán

Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas
 

 

 
 

 

197. LONG HÍ CHÂU

Thảm văn dạ khốc vạn dân ai 

Thuần lại hung la vô vọng tai
Quyển đắc tri trù như quyển hổ
 Nhất gia đoạn tống nhất thanh lôi

  

 

197. NGƯỜI TỐT GẶP HOẠ

 

          Huyện Tề Đông, tỉnh Sơn Đông có quan tể họ Từ, tính rất thanh liêm và công minh chính trực. Từ công lại rất thương dân nên được huyện dân kính mến.

          Trong tư dinh của Từ công có một ngôi nhà lầu được dùng để làm kho chứa thóc.

Một hôm, thấy thóc vung văi trước cửa kho, gia nhân vội mở kho ra coi th́ thấy thóc đă bị mất quá nửa. Chúng bèn lên tŕnh Từ công. Từ công liền bắt chúng phải tập họp đầy đủ để nghe lời khiển trách về tội chểnh mảng, không chịu canh pḥng trộm cắp. Nghe xong, chúng kinh hăi quá, vội thay phiên nhau ŕnh kẻ trộm. Thế nhưng, sau hơn một tháng ŕnh rập, chúng chẳng thấy chi lạ.

          Một chiều, vào lúc trời chạng vạng tối, gia nhân thấy một con nhện to bằng chiếc đấu, xẹp ḿnh ḅ qua khe cửa để vào kho. Kinh hăi quá, chúng chạy lên tŕnh Từ công. Từ công vội lên kho coi.

Ḍm qua khe cửa vào kho, Từ công thấy con nhện nằm ở trong kho, nhưng không thấy nó ăn thóc. Gia nhân bèn xin Từ công cho chúng mở cửa kho để vào giết nhện. Từ công không cho. Không những thế, hàng ngày Từ công c̣n bắt t́ nữ đem thực phẩm ném vào cho nhện ăn.

Được t́ nữ cho ăn, nhện dạn dần, rồi lâu ngày trở thành quen, không sợ người nữa. Thậm chí, bữa nào t́ nữ chậm đem thực phẩm lên th́ nhện lại ḅ qua khe cửa, ra hành lang chờ. Khi t́ nữ đem thực phẩm lên, đặt ở hành lang th́ nhện cứ ở ngoài hành lang mà ăn cho no rồi mới ḅ qua khe cửa, vào kho.

Năm sau.

Một hôm, Từ công đang ngồi trong huyện đường duyệt xét văn thư th́ chợt thấy nhện ḅ tới chân bàn giấy, nằm phục dưới gầm bàn. Nghĩ nhện bị đói, Từ công sai thuộc hạ đi lấy thực phẩm cho ăn.

Trong khi thuộc hạ đi lấy thực phẩm, Từ công cúi xuống gầm bàn coi th́ chợt thấy có hai con rắn nhỏ, thân bằng chiếc đũa, từ ngoài cửa huyện đường quăng ḿnh tới gầm bàn, vây quanh nhện. Kinh hăi quá, nhện nằm co rúm thân ḿnh. Đột nhiên, Từ công thấy thân ḿnh hai con rắn cứ ph́nh lớn lên, rồi trong khoảnh khắc, ṿng thân hai con rắn đă to bằng ṿng trứng gà. Kinh hăi quá, Từ công đứng dậy, bỏ chạy ra hành lang huyện đường.

Chợt có một tiếng sét lớn, đánh vào tư dinh của Từ công ở phía sau huyện đường. Tiếng sét lớn quá khiến Từ công té lăn xuống đất, bất tỉnh. Thuộc hạ kinh hăi, khiêng Từ công đặt lên chiếc sập ở huyện đường.

Lát sau, tỉnh dậy, Từ công vào tư dinh coi th́ thấy vợ con ḿnh và gia nhân đều đă bị sét đánh chết, cả thảy 7 người. Từ công buồn bă vô tả.

Sau khi an táng cho vợ con và gia nhân, Từ công buồn rầu ủ rũ nên ngă bệnh.

Hơn một tháng sau, Từ công mất.

Dân chúng trong huyện rất thương tiếc Từ công, có nhiều kẻ ôm mặt khóc nức nở suốt ngày đêm.

Họ bèn rủ nhau đóng góp tiền bạc để làm tang lễ cho Từ công.

Tới ngày đưa đám, tiếng khóc của dân chúng trong huyện vang dội cả cánh đồng.

Chẳng ai biết con nhện với hai con rắn có liên hệ ǵ với tiếng sét đánh vào tư dinh của Từ công hay không.

 

 

 

 


 

 

GS ĐÀM QUANG HƯNG
Giáo Sư Toán
Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas

  

 

 

www.ninh-hoa.com