www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb ĐHKH

 

Trở về Trang Tc Giả

 

 

 LIU TRAI CH D

Gio Sư
Đ
m Quang Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tc Giả

 

 

 

Main Menu

 
 

 


Tuyển Tập:

 


 
LIU TRAI CH D

 

GS Đm Quang Hưng

Gio Sư Ton

Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas
 

 

 
 

 

331. THI NGUYN NGỤC

 Vu phong nhất khc vũ vn m  
C phụ h kham cửu bột hề
Dũng khiếp tương hnh hư thực phn 
Trưởng quan song mục thc nhin t
 

 
 

 

331. VỤ N THI NGUYN 

          huyện Thi Nguyn, tỉnh Sơn Ty, c người tn Triệu Hổ, năm mươi, c vợ l L thị, bốn lăm, v con trai tn Triệu Long, hăm lăm. Năm ấy, Triệu Hổ cưới vợ cho con, l Hạnh thị, hai mươi, rồi vẫn cho vợ chồng con ở chung với vợ chồng mnh. Năm sau, đột nhin cả hai cha con Triệu Hổ, Triệu Long cng bị bạo bệnh m chết.

          Trong lng, c kẻ v lại tn Đon Tốn. Thấy L thị với Hạnh thị cng bị ga bụa, ngy no Đon Tốn cũng ln la tới nh tr chuyện. L thị vốn tnh trăng hoa. Đang tuổi trung nin, lại bị ga bụa, L thị khng chịu nổi cảnh c đơn, nn cứ nhả nhớt với Đon Tốn, rồi ko y vo phng ring, đng chặt cửa m giao hoan. 

          Tri lại, Hạnh thị tnh rất nghim nghị. Thấy mẹ chồng dan du với Đon Tốn, Hạnh thị ght lắm, tm đủ cch ngăn cản Đon Tốn, khng cho tới nh. Thẹn qu ha giận, L thị đuổi con du ra khỏi nh. Hạnh thị cũng giận, nhất định khng chịu đi, cứ ci nhau tay đi với mẹ chồng, khng nể nang chi nữa. Giận qu, L thị bn nhờ người viết đơn kiện, vu oan cho con du dan du với kẻ v lại, rồi đem ln nạp quan tể. Quan cho gọi L thị ln huyện đường, hỏi:"Ngươi thưa con du ngươi dan du với kẻ v lại. Vậy kẻ v lại ấy họ tn chi?" L thị đp:"Bẩm quan, thiếp khng biết họ tn y. Thiếp chỉ biết cứ tối đến l y tới ở với con du thiếp, rồi sng ra th y lại đi. Xin quan cứ cho tra tấn con du thiếp th tự nhin l thị phải khai ra hết sự thực!"

          Quan cho gọi Hạnh thị ln huyện đường, hỏi:"Mẹ chồng ngươi thưa ngươi dan du với kẻ v lại. Chuyện ấy c hay khng?" Hạnh thị đp:"Bẩm quan, khng! Thực tnh th chnh mẹ chồng thiếp mới l người dan du với kẻ v lại tn Đon Tốn ở trong lng. V thiếp tm cch ngăn cản, khng cho Đon Tốn tới nh, nn bị mẹ chồng th on, thu người viết đơn thưa, vu oan cho thiếp l gi gian dm!". Quan liền cho gọi Đon Tốn ln huyện đường, hỏi:"Hạnh thị khai rằng mi dan du với mẹ chồng thị l L thị. Chuyện ấy c hay khng?" Đon Tốn đp:"Bẩm quan, khng! Sự thực l mẹ con thị vẫn hục hặc với nhau đ từ lu nn by giờ kẻ nọ đổ tội cho kẻ kia dan du với tiểu nhn để hm hại nhau!" Quan ni:"Trong lng c cả trăm đn ng, tại sao mẹ con thị lại cng đổ tội cho một mnh mi?" Rồi quan qut lnh:"Dẫn tn ny ra sn tra tấn, bắt phải khai hết sự thực!Nghe thấy thế, Đon Tốn kinh hi qu, vội thưa:"Xin quan tha cho! Nay tiểu nhn xin khai hết sự thực! Quan hỏi:"Sự thực ra sao?" Đon Tốn đp:"Sự thực l tiểu nhn khng hề dan du với ga phụ gi l L thị, m chỉ dan du với ga phụ trẻ l Hạnh thị m thi!" Thấy lời khai c l, quan sai lnh tra tấn Hạnh thị.

          Tuy bị đn đau nhưng Hạnh thị nhất định khng nhận tội, cứ một mực khai rằng v mnh bị mẹ chồng với tn Đon Tốn th on nn họ đ bn tnh với nhau, cng vu oan cho mnh l gi gian dm. Hoang mang, quan khng biết quyết đon ra sao, bn cho cả ba người ra về.

          Về nh, thấy mnh bị oan, Hạnh thị uất ức, bn lm đơn kiện, nạp ln quan hiến viện tỉnh Sơn Ty, thưa rằng mẹ chồng mnh v Đon Tốn dan du với nhau, bị mnh ngăn cản, nn sinh th on, đ lm đơn vu oan cho mnh l gi gian dm, đem nạp quan tể huyện Thi Nguyn. Quan hiến viện bn cho gọi L thị, Hạnh Thị, Đon Tốn ln tỉnh đường hỏi cung. Cả ba người vẫn giữ nguyn lời khai cũ. Cũng như quan tể, quan hiến viện khng biết phn quyết ra sao, bn cho hon vụ n ba thng.

          Thời bấy giờ, ở huyện Chuy, tỉnh Sơn Đng c nho sinh Tn Liễu Hạ, thi đậu tiến sĩ, được triều đnh bổ nhậm đi lm quan tể huyện Lm Tấn, cng tỉnh Sơn Ty với huyện Thi Nguyn, qu của L thị, Hạnh thị v Đon Tốn. Mới nhậm chức được hơn một năm, Tn cng đ nổi tiếng l quan n giỏi, xử n rất cng minh. Nghe tiếng Tn cng, quan hiến viện tỉnh Sơn Ty bn chuyển vụ n từ huyện Thi Nguyn sang huyện Lm Tấn, sai Tn cng xử. Được lệnh của quan hiến viện, Tn cng cho gọi cả ba người sang huyện đường Lm Tấn, hỏi cung từng người. Ai cũng giữ nguyn lời khai cũ. Tn cng bn cho cả ba người tạm về qun trọ, hẹn sng sau phải vo huyện đường trnh diện.

          Rồi Tn cng sai lnh đi lấy mười cục đ khc cỡ với mười con dao khc c, đem cả vo huyện đường, đặt ln mặt bn. Chng vng dạ, nhưng cứ th thầm bn tn với nhau rằng nếu quan muốn dng hnh cụ th đ c gng cm, roi vọt, chứ sao lại dng đ với dao? Tuy thắc mắc nhưng chng vẫn phải tun hnh thượng lệnh.

          Sng sau, khi đăng đường, Tn cng hỏi lnh:"Đ chuẩn bị đủ đ với dao chưa?" Chng đp:"Bẩm quan, đủ cả rồi!" Tn cng bn cho gọi cả ba người vo huyện đường, hỏi cung lại từng người, rồi bảo L thị với Hạnh thị ra đứng ở cạnh bn by đ với dao, vẫy một tn lnh lực lưỡng lại gần, ni nhỏ với y. Tn lnh bn lấy dy tri quặt hai cổ tay Đon Tốn ra sau lưng, bắt y phải quỳ xuống đất, trước bục xử n, rồi tn lnh đứng ở ngay cạnh y.

          Tn cng đưa mắt nhn L thị với Hạnh thị m ni:"Trong vụ n ny, mẹ chồng th thưa con du dan du với kẻ v lại, cn con du lại kiện mẹ chồng vu khống cho mnh v chnh mẹ chồng mới l kẻ dan du với tn v lại Đon Tốn ny! Cn tn v lại ny th lại khai rằng y chỉ dan du với nng du thi! Bản chức nghĩ rằng hai đn b đều đứng đắn nn nếu c dan du với Đon Tốn th cũng chỉ v bị y dọa nạt! V thế bản chức nghĩ hai đn b đều v tội, m chỉ c một mnh Đon Tốn l c tội! By giờ, để xử phạt Đon Tốn, bản chức cho php mỗi đn b được lấy một cục đ ở trn bn m nm y! Lỡ y c chết, bản chức vẫn cho đn b nm chết y được v tội!" L thị bn chọn cục đ nhỏ nhất m nm vo mng Đon Tốn, cn Hạnh thị th tỏ vẻ uất hận, chọn cục đ lớn nhất m nm vo đầu y. Sau đ Tn cng lại ni:"By giờ, bản chức cho php mỗi đn b được lấy một con dao m đm y! Lỡ y c chết, bản chức vẫn cho đn b đm chết y được v tội!" L thị bn chọn con dao nhỏ nhất, nhưng cứ dng dằng khng dm bước tới gần Đon Tốn, cn Hạnh thị th vẫn tỏ vẻ uất hận, chọn con dao lớn nhất, xăm xăm chạy tới gần y, vung dao ln m đm hết sức vo ngực y. Đột nhin, tn lnh đứng cạnh y chộp mạnh lấy cnh tay Hạnh thị, khiến con dao văng đi. Tn cng bn ra lệnh cho hai đn b trở lại chỗ đứng cũ, rồi qut lnh:"Dẫn L thị ra sn tra tấn, bắt phải khai hết sự thực!" Nghe thấy thế, L thị kinh hi qu, vội thưa:"Xin quan tha cho! Nay tiện thiếp sẽ xin khai hết sự thực! Quan hỏi:"Sự thực ra sao?" L thị bn nhận cả tội dan du với Đon Tốn cũng như tội vu oan cho con du.


 

 
 

 

GS ĐM QUANG HƯNG
Gio Sư Ton
Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas

  

 

 

www.ninh-hoa.com