www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tc Giả

 

 

 LIU TRAI CH D

Gio Sư
Đ
m Quang Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tc Giả

 

 

 

Main Menu

 
 

 


Tuyển Tập:


 
LIU TRAI CH D

GS Đm Quang Hưng

Gio Sư Ton
Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas

 

 

 

 

213. DUY THUỶ HỒ
 

Đắc bằng trng phệ hạp trm ho

Yến tử ly hương cấu biệt so

Ấp lệnh bng nhin đồ tự đại

Cnh nan chiết tiết đnh hồ giao

  
 

   

213. TIN TRI CỦA CHỒN SNG DUY

 

          Huyện Duy tỉnh Sơn Đng c con sng lớn tn l sng Duy. Năm Khang Hy 11 triều Thanh (Nhm T, 1672), c nh giu L Bỉnh Giang, xy cất một biệt thự lớn trn bờ sng để cho thu. 

Một sng, c một ng lo họ H tới nh Bỉnh Giang hỏi thu biệt thự. Bỉnh Giang đi 50 lạng vng một năm. Hồ lo khng m cả, thuận thu ngay với gi ấy, rồi xin tạm biệt một lt v c việc gấp, đến chiều sẽ xin trở lại trả tiền thu nh trước một năm.

Chờ đến tối khng thấy Hồ lo trở lại, Bỉnh Giang ni với gia nhn nếu c ai khc tới hỏi thu th cứ việc cho thu.

Sng sau, Hồ lo trở lại. Vừa gặp Bỉnh Giang, Hồ lo đ trch:"Tin sinh đ thuận cho lo phu thu biệt thự, sao cn tnh cho người khc thu?" Khng hiểu v sao Hồ lo biết chuyện ấy, Bỉnh Giang kinh ngạc lắm, nhưng cũng chỉ đp:"V thấy lo ng bỏ đi biệt dạng, ti ngỡ lo ng khng muốn thu nữa!" Hồ lo ni:"V muốn thu biệt thự để ở lu di nn lo phu phải chọn ngy lnh mới tới trả tiền nh! Hm qua ngy xấu nn hm nay lo phu mới tới!" Ni xong, Hồ lo mở bọc lấy ra 50 lạng vng, trả trước cho Bỉnh Giang một năm tiền nh. Bỉnh Giang trao cha kha biệt thự cho Hồ lo, rồi hỏi:"Bao giờ th lo ng dọn tới?" Hồ lo đp:"Mười hm nữa! V lo phu bận việc, thường phải vắng nh lun, nn nếu tin sinh thấy biệt thự để trống lu ngy, xin cũng đừng ngạc nhin!" Bỉnh Giang gật đầu, rồi tiễn Hồ lo ra tận cổng.

Mười hm sau, Bỉnh Giang sai gia nhn tới biệt thự coi xem Hồ lo đ dọn tới ở hay chưa. Lt sau, gia nhn về trnh rằng Hồ lo chưa dọn tới.

 

Nghi ngờ, Bỉnh Giang bn mũ o chỉnh tề, đch thn tới coi. Thấy cổng đng kn, Bỉnh Giang mới tin l gia nhn ni đng.

Toan ra về, tnh cờ nhn ln nc bếp, thấy c khi bốc, Bỉnh Giang bn tới st cổng lắng tai nghe. Thấy c tiếng người ni chuyện ở bn trong, Bỉnh Giang g cổng. Thấy một gia nhn chạy ra mở cổng, Bỉnh Giang đưa danh thiếp xin vo gặp Hồ lo. Gia nhn đem danh thiếp vo trnh.

t pht sau, Hồ lo đ chạy ra cổng, niềm nở mời Bỉnh Giang vo sảnh đường, rồi sai gia nhn pha tr mời khch. Hồ lo ngồi đm đạo, ni cười rất vui vẻ. Lt sau, Bỉnh Giang xin co biệt.

 

Về nh, Bỉnh Giang sai một gia nhn tn Bảo Thức lựa thực phẩm ngon đem tới biếu Hồ lo. Hồ lo nhận qu rồi thưởng tiền cho Bảo Thức.  

          Ba hm sau. Bỉnh Giang lại sai Bảo Thức đưa thiếp mời Hồ lo tới nh mnh dự tiệc. Hồ lo nhận lời.

Đng ngy, Hồ lo tới. Bỉnh Giang ra tận cổng đn khch vo nh. Trong tiệc, Bỉnh Giang hỏi:"Xin lo ng cho biết qu qun ở đu?" Hồ lo đp:"Tệ qun ở Thiểm Ty! Thấy lạ, Bỉnh Giang hỏi:"Tại sao lo ng ở tận Thiểm Ty m lại sang đy thu nh cư ngụ? Hồ lo đp:"V Thiểm Ty sắp gặp đại nạn nn lo phu phải đem gia quyến đi xa lnh nạn! Thấy đy l nơi phc địa nn lo phu muốn dọn tới đy cư ngụ!"

Đang thời thi bnh thịnh trị, nghe Hồ lo ni thế, Bỉnh Giang khng tin. Tuy nhin Bỉnh Giang cũng khng hỏi chi thm.

Tiệc tan, Hồ lo xin co biệt.   

Hm sau, để đp lễ, Hồ lo sai gia nhn đưa thiếp mời Bỉnh Giang tới nh mnh dự tiệc. Bỉnh Giang nhận lời.

 

Đng ngy, Bỉnh Giang tới. Hồ lo ra tận cổng rước vo sảnh đường. Thấy sảnh đường được trang tr bằng trướng gấm, mn thu, bch họa, cổ ngoạn như trong cc dinh thự ở kinh đ, ton l những vật xa xỉ đắt tiền, Bỉnh Giang kinh ngạc, hỏi:Phải chăng trước kia lo ng l triều quan? Hồ lo cười, đp:Thưa khng phải! Bỉnh Giang hỏi:C thể no lo ng cho ti nghe qua về qu lai lịch chăng? Hồ lo cười, đp: Lo phu l chồn! Tuy cực kỳ kinh hi nhưng Bỉnh Giang vẫn cố giữ vẻ bnh tĩnh. Tiệc tan, Bỉnh Giang xin co biệt. Về nh, Bỉnh Giang thuật lại chuyện Hồ lo l chồn cho mọi người nghe.

Trong huyện, c nho sinh họ Chu, dng di thế gia, vốn tnh hiếu kỳ. Nghe ni Hồ lo l chồn, Chu sinh vội cưỡi ngựa tới biệt thự, đưa danh thiếp xin được vo gặp. Gia nhn đưa danh thiếp vo, Hồ lo nhận lời, sai gia nhn ra cổng mời khch vo sảnh đường, tiếp đi rất niềm nở.

 

Nghe đồn Hồ lo hiếu khch, huyện dn đua nhau tới biệt thự, đưa danh thiếp xin được vo gặp. Hồ lo chẳng chối từ ai, cứ cng lưng tiếp khch.

Lu dần, chuyện hiếu khch của Hồ lo tới tai quan chức địa phương. Nghe chuyện, c quan thi th hiếu kỳ tới xin gặp Hồ lo để lm quen. Hồ lo dắt gia nhn ra tận cổng, cung knh mời quan thi th vo sảnh đường, tiếp rước rất trọng thể.

Nghe chuyện, quan tể huyện Duy cũng sai thuộc hạ tới biệt thự, ni với Hồ lo rằng quan tể huyện nh muốn tới đy kết giao với Hồ lo. Hồ lo từ chối, ni rằng mnh gi yếu, khng dm tiếp rước quan tể, sợ xảy ra điều thất thố. Thuộc hạ về trnh lại với quan tể, khiến quan tể rất ngạc nhin.

 

Hm sau, quan tể sai thuộc hạ tới ni với Bỉnh Giang rằng quan tể huyện nh muốn nhờ Bỉnh Giang tới ni với Hồ lo rằng quan tể muốn kết giao với Hồ lo. Bỉnh Giang xin tun lệnh.

Bỉnh Giang liền tới gặp Hồ lo, ni muốn của quan tể. Hồ lo vẫn từ chối. Bỉnh Giang cũng ngạc nhin, hỏi:"Tại sao lo ng lại từ chối?" Hồ lo khẽ đp:"V quan tể ny kiếp trước l lừa, kiếp ny mới được lm người, đỗ đạt lm quan, ăn trn ngồi chốc, nhưng lại khng lm được việc chi cho huyện dn, chỉ biết vơ vt của cải cho mnh! Tuy lo phu l chồn nhưng kết giao với hạng người như thế, lo phu cũng ngượng lắm!" Bỉnh Giang bn xin co biệt.

 

Trn đường về, Bỉnh Giang gh vo huyện đường, xin được gặp quan tể. Thuộc hạ vo trnh. Quan tể sai ra cổng mời khch vo sảnh đường. Sau khi thi lễ, quan tể hỏi Bỉnh Giang:"ng lm sứ giả c được việc chi khng?" Bỉnh Giang đp:"Xin đại quan thứ lỗi cho, ti khng lm được việc đại quan giao ph!" Quan tể hỏi:"Sao vậy?" Kinh hi qu, Bỉnh Giang bịa chuyện m đp:"V Hồ lo l chồn nn rất sợ những người c thần tr sng suốt! Hồ lo ni v thấy đại quan l người c thần tr sng suốt nn Hồ lo sợ lắm, khng dm tiếp rước!" Nghe Bỉnh Giang ni, quan tể đẹp dạ, khng hỏi chi thm, bỏ qua cu chuyện.

t lu sau, quả nhin tỉnh Thiểm Ty bị nạn binh đao.

Người đời thường ni:"Loi chồn l một loi vật linh thing, c thể biết trước được nhiều việc sắp xảy ra trong tương lai!" Nghe được chuyện ny, ti trộm nghĩ lời ni ấy chưa chắc đ l lời ni ngoa!             

 

 

 

 
 

 

GS Đm Quang Hưng
Gio Sư Ton
Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas

  

 

 

www.ninh-hoa.com