www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 LIÊU TRAI CD

Giáo Sư
Đ
àm Quang Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

Main Menu

 
 

 


Tuyển Tập:


 
LIÊU TRAI C D

GS Đàm Quang Hưng

Giáo Sư Toán
Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas

 

 

 

 

408. HỒ TỨ NƯƠNG
 

Duyệt tận viêm lương nhất thuấn trung

Tứ Nuơng chân hữu đại gia phong

Quái tha t́ tử thiên tu oán

Quyết thủ song mâu huyết tiễn hồng

 

 

408. CÔ TƯ HỌ HỒ

 

            Huyện Kiếm Nam, tỉnh Tứ Xuyên có quan ngân đài  họ Hồ, có 2 vợ là Hồ phu nhân, Lư phu nhân và 1 nàng hầu là Chu thị.

            Hồ công có 7 người con, gồm 3 trai  là Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang và 4 gái là Đại Nương, Nhị Nương, Tam Nương, Tứ Nương. 3 trai với 2 gái đầu là con của Hồ phu nhân. Tam nương là con của Lư phu nhân. Tứ nương, 15 tuổi, là con của Chu thị. Chu thị mất ngay sau khi sanh. Tứ Nương chất phác, điềm đạm, thông minh, nhân hậu.

Trừ trai út và gái út, 5 người con khác của Hồ công đều đă có gia đ́nh. Trừ gia đ́nh Tam Nương ở xa, c̣n mỗi gia đ́nh ở gần đều được Hồ công chia cho một biệt thự xây cất trong một khuôn viên bát ngát với nhiều gia nhân.

Hồ công với Hồ phu nhân cùng trai út, gái út cư ngụ trong đại-thự của khuôn viên, c̣n Lư phu nhân cư ngụ một ḿnh trong biệt thự kế cận.

            Mười năm về trước, Hồ công có mời một thầy tướng tới nhà coi tướng cho 7 người con. Coi cho 6 người đầu, thầy không khen chê ai, nhưng khi coi cho Tứ Nương th́ thầy nói:"Thưa tướng công, Tứ Nương nhà ta là một quư nhân!"

            Trong huyện có nho sinh Tŕnh Hiếu Tư, 24 tuổi, c̣n độc thân, cha mẹ đều mất sớm. Hiếu Tư hiền lành, nhường nhịn, thông minh, chuyên cần. V́ nghèo, Hiếu Tư phải đến nhà Hồ công xin việc làm. Hồ công bèn thử văn tài của Hiếu Tư, ra một đầu đề cho Hiếu Tư viết bài. Viết xong, Hiếu Tư đem nạp. Đọc xong, Hồ công mừng lắm, cho Hiếu Tư giữ chức chủ bạ trong đại-thự.

            Một tối, Hồ công nói với Hồ Phu nhân:"Chủ bạ Tŕnh Hiếu Tư là kẻ có văn tài cao. Y sẽ không nghèo măi như thế này đâu! Ta có thể gả Tứ Nương nhà ta cho y!"

            Hồ phu nhân thuật lại chuyện ấy với 5 người con của ḿnh. Cho rằng cha già lẩm cẩm, họ bèn rủ nhau tới khuyên cha bỏ ư định gả Tứ Nương cho Hiếu Tư. Hồ công không nghe, cứ nhất định gả, rồi chia cho vợ chồng Tứ Nương một ngôi nhà trong khuôn viên với một số gia nhân, trong đó có t́ nữ Quế Nhi.       

            Ba trai của Hồ công khinh rẻ Hiếu Tư ra mặt. Mỗi khi đại-gia-đ́nh có tiệc chung, họ không cho Hiếu Tư ngồi cùng chiếu, ăn cùng mâm.

Các gia nhân trong khuôn viên cũng coi thường Hiếu Tư, thường quấy phá, chế giễu, nhưng Hiếu Tư vẫn im lặng, chỉ cắm đầu ngồi học. Thấy thế, chúng càng làm già, đến cạnh chỗ Hiếu Tư ngồi học mà chế giễu nhưng Hiếu Tư vẫn làm ngơ. Tức quá, chúng bèn cười đùa, quát thét om ṣm ngay cạnh chỗ Hiếu Tư ngồi, khiến Hiếu Tư phải đem sách vào pḥng vợ mà học.

            Nhớ lời thầy tướng ngày trước, 2 gái lớn với 2 dâu của Hồ công đều gọi giễu Tứ Nương là Quư Nhân.

Một hôm, t́ nữ Quế Nhi của Tứ Nương sang nhà Nhị Nương có việc, đúng vào lúc mọi người trong nhà Nhị Nương đang bàn tán về vợ chồng Tứ Nương. Nghe họ gọi Tứ Nương là Quư Nhân, Hiếu Tư là chồng Quư Nhân và nói:"Cái ngữ chồng Quư Nhân th́ dù có học chăm đến đâu cũng chẳng thể nào đỗ được!", Quế Nhi tức lắm, hét lên:"Sao các người biết là nam chủ kẻ này chẳng thể đỗ được?" Nhị Nương bèn cười lạt mà đáp:"Nếu nam chủ mi mà đỗ được th́ ta sẽ móc mắt ta ra!" Tức quá, Quế Nhi nói:"Chỉ sợ đến lúc đó, nương tử lại không dám móc mắt ra mà thôi!" Nghe thấy thế, t́ nữ Xuân Hương của Nhị Nương nhảy vào bênh chủ mà nói:"Nếu nữ chủ ta nuốt lời th́ ta sẽ móc mắt ta ra thay chủ!" Càng tức, Quế Nhi hét lớn:"Lạy Trời cho cả 2 người cùng mù!" Nghe Quế Nhi ăn nói hỗn hào, Nhị Nương nổi giận, giang thẳng cánh tay mà tát vào mặt Quế Nhi, khiến năm đầu ngón tay in h́nh trên má. Quế Nhi hét lớn lên một tiếng rồi gào khóc lu loa. Nghe tiếng hét, Hồ phu nhân cho gọi đám gia nhân nhà Nhị Nương sang hỏi chuyện. Nghe chúng thuật, phu nhân chỉ cười, không phân xử ai phải ai trái!  

            Quế Nhi bèn chạy về nhà thuật chuyện cho nữ chủ nghe. Tứ Nương không giận dữ, chẳng nói chi, chỉ cặm cụi dệt lụa, tựa hồ như không biết chuyện.

            Tháng sau, vào ngày sinh nhật Hồ công, 3 rể lớn đều đem lễ ­vật tới biếu nhạc phụ, xếp kín chiếc bàn lớn trong pḥng khách. Tứ Nương cũng biện một món quà nhỏ, cùng chồng đem sang biếu cha.

Thấy món quà của vợ chồng Tứ Nương nhỏ, vợ Đại Lang hỏi xéo Tứ Nương:“Chồng em biếu cha món quà ǵ mà sang trọng thế?" Vợ Nhị Lang châm chọc đáp lời:"Biếu 2 cái vai khiêng 1 cái miệng!" Thấy Tứ Nương vẫn thản nhiên, không thẹn thùng, tức giận, mọi người đều cười là Tứ Nương ngây ngô, rồi đua nhau bỡn cỡt, chế gi­ễu. Tứ Nương vẫn thản nhiên, tựa như không biết là ḿnh bị chế gi­ễu.

            Thấy thế, Lư phu nhân bèn gọi Tam Nương đến gần mà nói nhỏ:"Tuy bề ngoài, trông Tứ Nương có vẻ chất phác thực thà, nhưng bề trong, thị rất thông minh sâu sắc! Chúng bay không biết chi về thị cả, nhưng thị lại biết rất rơ về chúng bay! Mặt khác, chồng thị là Hiếu Tư đang khổ công học tập th́ chắc là y sẽ thi đỗ, rồi được làm quan. Vợ chồng thị sẽ không chịu lép vế măi như thế này đâu! Vậy con không nên bắt chước các anh chị mà làm điều lầm lạc. Con nên thân thiện với thị để sau này, lỡ khi cần, thị sẽ giúp cho!" Nghe lời mẹ dặn, mỗi khi về thăm Hồ công với hai phu nhân, vợ chồng Tam Nương lại ghé thăm vợ chồng Tứ Nương.

            Năm ấy, nhờ thế lực của Hồ công, Hiếu Tư được nhận vào học ở trường huyện.

            Năm sau, triều đ́nh mở khoa thi hương ở Tứ Xuyên. Hiếu Tư đang sửa soạn đi thi th́ đột nhiên Hồ công bị bạo bệnh mà mất.

Hồ phu nhân bèn sai gia nhân khâm liệm, nhập quan di thể Hồ công, rồi dựng một căn nhà nhỏ cạnh đại thự làm linh tẩm cất giữ linh cữu.

            Thấy 3 người anh vợ chỉ tính chuyện tranh giành tài sản, không ngó ngàng chi tới linh tẩm cha, Hiếu Tư bèn bỏ thi, ở nhà trông nom linh tẩm Hồ công, coi nhạc phụ như thân phụ vậy.

            Sau khi làm l­ễ trăm ngày cho Hồ công, đột nhiên Tứ Nương gọi chồng vào pḥng riêng, trao cho một túi vàng mà dặn:"Đây là túi vàng thiếp dành dụm để chàng chi tiêu! Nay triều đ́nh mở khoa thi phụ ở Tứ Xuyên để kén thêm cử nhân, chàng hăy lên tỉnh mà xin ghi tên ứng thí. Nếu chàng không đậu th́ hăy t́m nơi khác mà ở chứ đừng về đây nữa!" Hiếu Tư hỏi:"Sao vậy?" Tứ Nương đáp:"V́ trước kia, khi cha thiếp c̣n tại thế, các anh chị thiếp nể sợ cha nên không dám đuổi chàng đi! Nay cha thiếp đă tạ thế, chắc chắn là các anh chị thiếp sẽ đuổi chàng ra khỏi khuôn viên này, muôn phần không có lấy một phần chàng được ở lại, trừ phi chàng đỗ!" Rồi Tứ Nương dẫn chồng đi chào từ biệt Lư phu nhân với vợ chồng Tam Nương. Ai cũng cho Hiếu Tư một món tiền.

            Hiếu Tư lên tỉnh ứng thí, trổ hết văn tài để làm bài. Thi xong, Hiếu Tư rất tự tin, nghĩ rằng ḿnh sẽ đậu. Thế nhưng, khi trường thi yết bảng, thấy không có tên ḿnh, Hiếu Tư buồn bă, ngượng ngùng. Nhớ lời vợ dặn, Hiếu Tư không dám về nhà. Nhờ có vàng và tiền trong tay, Hiếu Tư bèn quyết định lên kinh đô xin việc làm để tiếp tục học.

Tới nơi, thấy có nhiều bà con họ hàng bên vợ đang làm quan ở kinh đô, Hiếu Tư sợ họ chê cười ḿnh về chuyện hỏng thi, bèn quyết định thay họ đổi tên từ Tŕnh Hiếu Tư thành Phùng Hiếu Cổ, rồi đi thuê một căn nhà tĩnh mịch để ngồi nấu sử sôi kinh.   

            Nghe đồn ở kinh đô có quan lan đài họ Lư, người huyện Đông Hải, tỉnh Sơn Đông đang tuyển chủ bạ, Hiếu Tư bèn t́m đến xin việc làm. Lư công hỏi họ tên, Hiếu Tư khai là Phùng Hiếu Cổ. Lư công hỏi chuyện văn chương, Hiếu Tư trả lời lưu loát. Thấy thế, Lư công nể trọng, cho Hiếu Tư giữ chức chủ bạ trong dinh cơ ḿnh. Mỗi tháng, ngoài tiền lương, Hiếu Tư c̣n được Lư công chu cấp cho tiền đèn sách.

            Đầu năm sau, Lư công ghi tên cho Hiếu Tư ứng thí. Cuối năm ấy, Hiếu Tư đi thi hương, đậu cử nhân.

            Cuối năm sau nữa, gia đ́nh họ Hồ măn tang Hồ công. Hiếu Tư đi thi hội, đậu tiến sĩ. Trong khoa này, Hiếu Tư kết bạn với một tiến sĩ đồng khoa, họ Kê.

Sau khi đậu, Hiếu Tư được triều đ́nh bổ nhậm làm quan tuần phương ở kinh đô, c̣n Kê tiến sĩ, bạn đồng khoa với Hiếu Tư, được triều đ́nh bổ nhậm đi làm quan tuần phương ở Tứ Xuyên. V́ Kê công rất thanh liêm và nghiêm khắc nên những kẻ phạm pháp ở Tứ Xuyên đều kinh hăi Kê công.  

            Nghe tin Hiếu Tư đậu tiến sĩ, có kẻ hiếu sự chạy tới khuôn viên Hồ công báo tin cho gia đ́nh họ Hồ hay. Vốn vẫn coi khinh Hiếu Tư, nay nghe thấy tin ấy, 5 người con Hồ phu nhân đều cảm thấy khó chịu.

V́ nghi ngờ tin ấy, họ kiểm lại họ tên của người đậu tiến sĩ. Khi được biết người đậu tiến sĩ tên là Phùng Hiếu Cổ, họ nghĩ rằng kẻ báo tin đă tới lầm nhà nên cùng thở phào nhẹ nhơm.

            Ba hôm sau, nhân lễ ­ thành hôn của Tam Lang, 5 người con Hồ phu nhân mời tất cả bà con họ hàng, bạn bè thân thiết tới khuôn viên của cha ḿnh dự tiệc, nhưng không mời Tứ Nương.  

            Trong lúc quan khách đang dự tiệc, bỗng có kẻ cưỡi ngựa tới cổng khuôn viên, trao cho gia nhân canh cổng một phong thư của Hiếu Tư gửi cho vợ là Tứ Nương. Gia nhân đem thư vào pḥng tiệc tŕnh Đại lang. Hiếu Kỳ, 5 người con Hồ phu nhân bèn thỏa thuận để cho Đại Lang mở thư ra đọc cho mọi người trong tiệc cùng nghe, rồi sau đó mới chuyển thư cho Tứ Nương.

            Nghe Đại Lang đọc, mọi người mới vỡ lẽ rằng Hiếu Tư đă thay họ đổi tên thành Phùng Hiếu Cổ, và đă đi thi hội, đậu tiến sĩ. Lúc đó, cả 5 người con Hồ phu nhân cùng tái mặt. Quan khách dự tiệc đều khuyên 5 anh em nên sai gia nhân đi mời Tứ Nương tới dự tiệc. Năm anh em đành phải sai gia nhân đi mời, nhưng hầu hết các phụ nữ trong tiệc đều tiên đoán rằng chắc chắn là Tứ Nương sẽ nổi giận và sẽ từ chối, không tới.  

            Thế nhưng, trái với điều họ tiên đoán, lát sau, họ thấy Tứ Nương bước vào pḥng, dự tiệc cưới của Tam Lang. Mọi người bèn đua nhau đứng dậy, lên tiếng chúc mừng Tứ Nương. Thế rồi có kẻ lăng xăng chạy đi lấy ghế đem tới mời Tứ Nương ngồi, có kẻ tới gần Tứ Nương hỏi han mọi chuyện, khiến căn pḥng vốn đă ồn ào lại thêm ầm ĩ. Lúc đó, mọi người trong pḥng đều nh́n về phía Tứ Nương, nói chuyện về Tứ Nương và bàn bạc về chuyện Hiếu Tư đậu tiến sĩ.

            Thấy Tứ Nương vẫn điềm tĩnh, thản nhiên như thường, không tỏ vẻ chi là giận dỗi, 5 anh em mới thấy an tâm. Thế rồi, 5 anh em thay nhau tới chuốc rượu cho Tứ Nương.

            Giữa tiệc, bỗng ở phía cổng dinh cơ có tiếng con gái la hét thất thanh. Thấy lạ, 5 anh em sai gia nhân chạy ra coi xem là chuyện chi.

Lát sau, thấy một t́ nữ máu me đầy mặt, chạy vào pḥng tiệc mà khóc nức nở, mọi người cùng lên tiếng hỏi:"Có chuyện chi thế?" T́ nữ không đáp lời, chỉ tiếp tục nức nở. Nhận ra đó là t́ nữ Xuân Hương nhà ḿnh, Nhị Nương mắng:"Mi có chuyện chi th́ phải nói ra, chứ cứ đứng đó mà nức nở th́ ai biết đàng nào mà phân xử?" Xuân Hương bèn gạt nước mắt mà nói mếu máo: "Tiện t́ bị Quế Nhi đuổi bắt để móc mắt! May mà tiện t́ nhanh chân chạy thoát chứ không th́ đă bị thị làm cho mù rồi!" Nghe Xuân Hương nói, Nhị Nương thẹn quá, mồ hôi trên mặt chảy ra, cuốn trôi cả phấn sáp điểm trang xuống áo. Thấy Tứ Nương chỉ ngồi im, không nói chuyện với ai, quan khách đều cảm thấy ngượng ngùng, bèn lục tục đứng dậy xin cáo biệt. Thấy thế, Tứ Nương cũng đứng dậy, bước tới chào Lư phu nhân và vợ chồng Tam Nương mà ra về.

            Trong khi đó, ở kinh đô, Hiếu Tư tới dinh cơ Lư công để thuật lại mọi chuyện thực của gia đ́nh ḿnh, kể cả chuyện ḿnh thay họ đổi tên. Nghe xong, Lư công khuyên Hiếu Tư nên sai người thân tín về quê ở Kiếm Nam, mua một biệt thự cho Tứ Nương cư ngụ. Biết Hiếu Tư chưa có nhiều tiền, Lư công bèn sai gia nhân vào kho lấy ra 1000 lạng vàng cho Hiếu Tư vay. 

            Nghe lời Lư công, Hiếu Tư viết thư cho vợ, sai lăo bộc thân tín là Hoạt Thành, đem thư với vàng về Kiếm Nam, t́m mua cho ḿnh một biệt thự, rồi tới trao thư của ḿnh cho Tứ Nương mà rước Tứ Nương về biệt thự ấy cư ngụ.

Gặp lúc Đại Lang khánh kiệt, rao bán biệt thự của ḿnh trong khuôn viên của Hồ công, Hoạt Thành bèn tới hỏi mua cho chủ. Sau khi hai bên thỏa thuận giá cả và mua bán xong xuôi, Hoạt Thành bèn đem giấy tờ mua bán cùng ch́a khóa biệt thự tới trao cho Tứ Nương, rồi rước Tứ Nương sang biệt thự cư ngụ.

            Nhận được thư, Tứ Nương bèn theo Hoạt Thành sang cư ngụ trong biệt thự mà Hoạt Thành mới mua cho chồng ḿnh. Lúc bấy giờ mọi người trong khuôn viên của Hồ công mới biết tân chủ nhân của biệt thự chính là Hiếu Tư chứ không phải là Hoạt Thành.

            Thấy Tứ Nương dọn nhà tới ở biệt thự mua lại của Đại Lang, Hồ phu nhân, cùng Nhị Lang và Tam Lang đem đồ đạc, nô t́ đến tặng Tứ Nương. Tứ Nương cám ơn mọi người, nhưng đều từ chối, lấy cớ rằng v́ chưa được sự đồng ư của chồng nên chưa dám nhận. Thế nhưng, khi Lư phu nhân đem tặng một t́ nữ th́ Tứ Nương lại cám ơn mà nhận ngay.   

            Đối với linh tẩm Hồ công th́ cả 3 con trai cùng lơ là. Hai năm sau ngày Hồ công mất, Hồ phu nhân thấy linh tẩm chồng bắt đầu dột nát, mà các con trai không ai ngó ngàng chi tới, bèn sai gia nhân dọn một pḥng nhỏ trong đại thự làm linh tẩm tạm cho chồng.

            Ba tháng sau, Hiếu Tư đem cả một đoàn ngựa xe hộ vệ về Kiếm Nam đón vợ lên kinh đô cư ngụ.

            Tới khuôn viên của Hồ công, Hiếu Tư vào biệt thự thăm vợ, rồi cùng vợ sang đại thự vấn an Hồ phu nhân. Sau đó, Hiếu Tư xin phép Hồ phu nhân cho ḿnh được vào quỳ lạy trước linh cữu Hồ công. Thấy linh tẩm Hồ công sập sệ, Hiếu Tư thương sót lắm, bèn xin phép Hồ phu nhân cho ḿnh được chọn ngày giờ tốt, làm l­ễ an táng Hồ công. Hồ phu nhân ưng thuận.          

            Nghe tin Hiếu Tư đang vấn an thân mẫu ḿnh trên pḥng khách, 3 người con trai của Hồ công vội đi tắm gội, phục sức chỉnh tề để lên gặp Hiếu Tư. Thế nhưng, khi 3 người lên đến pḥng khách th́ vợ chồng Hiếu Tư đă xin cáo biệt Hồ phu nhân để sang vấn an Lư phu nhân rồi.

            Vào ngày an táng Hồ công, Hiếu Tư chỉ bàn tính công việc với Hồ phu nhân và Lư phu nhân, chứ không đả động chi tới 3 người anh vợ.

            Được tin Hiếu Tư làm lễ an táng Hồ công rất trọng thể, thân bằng quyến thuộc cũng như dân làng đều khen ngợi Hiếu Tư và rủ nhau đi đưa đám rất đông. Sau lễ ­ an táng, Hiếu Tư giao biệt thự cho Hoạt Thành trông coi rồi đưa vợ lên kinh đô cư ngụ.

            Ở kinh đô, Hiếu Tư làm quan rất thanh liêm, được dân chúng kính trọng lắm.

            Năm sau, một hôm, Nhị Lang phạm pháp, bị dân làng kiện lên quan tuần phương họ Kê ở Tứ Xuyên.

            Kê công bèn cho lính đi bắt Nhị Lang đem về giam ở tỉnh ngục.

            Thương em, Đại Lang tới nhờ nhạc phụ là quan giám sát họ Vương xin với Kê công cho Nhị Lang được thả về. Thương con rể, Vương công bèn viết thư thỉnh cầu Kê công, nhưng Kê công làm ngơ, không phúc đáp. Thấy việc không thành, cả nhà họ Hồ đều lo sợ, khuyên Đại Lang nên lên kinh đô, tới nhờ Tứ Nương nói với chồng xin với Kê công cho. Nghĩ đến chuyện trước kia ḿnh hay lườm nguưt Tứ Nương, bây giờ không c̣n mặt mũi nào tới nhờ Tứ Nương, Đại Lang bèn tới nhờ Lư phu nhân viết cho Tứ Nương một lá thư để nhờ vả chuyện ấy, rồi trao cho ḿnh cầm lên kinh đô. Lư phu nhân liền viết thư mà trao cho Đại Lang.   

            Tới kinh đô, Đại Lang t́m đến dinh thự Hiếu Tư. Tới nơi, Đại Lang không dám gơ cổng mà chỉ đứng ŕnh ở đằng xa. Khi thấy xe chở Hiếu Tư ra khỏi cổng, hướng về phía hoàng cung, Đại Lang mới tới nhờ người gác cổng vào báo cho Tứ Nương hay. Lập tức, Tứ Nương sai một nhũ mẫu ra cổng dẫn Đại Lang vào pḥng khách, dọn cơm rượu b́nh thường mà thết đăi.

            Vừa ăn uống xong chợt Đại Lang thấy Tứ Nương bước vào pḥng khách, vẻ mặt b́nh thản mà hỏi:"Ở quê nhà, Đại ca luôn luôn bận việc, mà sao bữa nay Đại ca lại có th́ giờ vượt cả vạn dặm lên đây thăm tiểu muội?" Kinh hăi quá, Đại Lang vội sụp xuống sàn mà lạy Tứ Nương 5 lạy, rồi khóc lóc tŕnh bày lư do ḿnh lên đây. Tứ Nương bèn tới đỡ Đại Lang đứng dậy, rồi cười mà nói:"Tiểu muội là đàn bà mà cũng chưa bao giờ phải khóc lóc trước mặt ai cả! Nay Đại ca là đàn ông mà việc xin cho Nhị ca được thả về là việc nhỏ, cần chi mà Đại ca phải khóc lóc trước mặt tiểu muội?" Ngượng quá, Đại Lang không biết đáp lời ra sao, chỉ tḥ tay vào túi rút lá thư của Lư phu nhân mà trao cho Tứ Nương.

            Đọc thư xong, Tứ Nương nói:"Các chị dâu tiểu muội đều có cha anh làm đại quan, sao Đại ca không nhờ các vị ấy giúp cho Nhị ca? Cần chi mà Đại ca phải lặn lội lên đến tận kinh đô này để nhờ tiểu muội?" Kinh hăi quá, Đại Lang không dám nói chi, chỉ năn nỉ xin Tứ Nương giúp đỡ. Tứ Nương bèn nghiêm nét mặt mà nói:"Tiểu muội ngỡ Đại ca lên đây là để thăm tiểu muội, nào ngờ Đại ca lên đây chỉ là để nhờ vả tiểu muội thôi!" Nói xong, Tứ Nương phất ống tay áo mà bước vào nhà trong. Vừa giận vừa ngượng, Đại Lang đành ra về.

            Tới nhà, Đại Lang thuật chuyện cho mọi người nghe. Ai cũng chửi rủa Tứ Nương là đồ bất nhân. Chính Lư phu nhân cũng phải phàn nàn rằng không ngờ Tứ Nương lại nhẫn tâm đến thế.

            Ba ngày sau, đột nhiên thấy Nhị Lang được thả về,  mọi nguời đều mừng rỡ, rồi quay ra cười Tứ Nương là kẻ dại dột, không biết cách cư xử cho khôn khéo, khiến tất cả các anh chị trong nhà đều thù oán, chê bai. 

            Cả nhà bèn bày tiệc ăn mừng Nhị Lang được thả về.

Trong lúc mọi người đang yến ẩm đàm đạo, chợt người canh cổng vào báo có một gia nhân của Tứ Nương xin được vào thăm Lư phu nhân và kẻ ấy đang đứng chờ ở ngoài cổng.  Lư phu nhân bèn cho gọi vào.  

            Sau khi lạy chào Lư phu nhân, kẻ ấy mở bọc, lấy vàng bạc ra bày lên bàn, rồi nói:"Kính thưa phu nhân! Nhận được thư của phu nhân, Tứ Nương vội đi t́m phu quân để nói với phu quân xin Kê tuần phương cho Nhị Lang được thả về. V́ thế, Tứ Nương không thể về đây được mà chỉ sai tiểu nhân đem chút lễ ­ mọn về đây kính biếu phu nhân! Tứ Nương nói rằng khi nào xong việc, Tứ Nương sẽ xin viết thư dài để phúc đáp phu nhân!" Lúc bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ rằng Nhị Lang được thả về là do Hiếu Tư xin với quan tuần phương họ Kê ở Tứ Xuyên!

            Ít lâu sau, vợ chồng Tam Nương bị khánh kiệt gia tài. Hiếu Tư bèn bảo vợ lấy tiền ra giúp vợ chồng Tam Nương. V́ Lư phu nhân chỉ có một người con là Tam Nương, chứ không có con trai, Hiếu Tư lại bảo vợ rước Lư phu nhân lên kinh đô cư ngụ với vợ chồng ḿnh để dễ bề phụng dượng. Hiếu Tư đối xử với Lư phu nhân như đối với thân mẫu ḿnh vậy. 

            Sau khi làm quan ở kinh đô 11 năm, Hiếu Tư xin hồi hưu, đưa vợ về Kiếm Nam sinh sống.

            Trong suốt thời gian làm quan, Hiếu Tư hết sức thanh liêm.

Mỗi lần thấy người làng từ quê lên kinh đô, t́m đến ḿnh nhờ vả những việc nguy cấp, bao giờ Hiếu Tư cũng tận t́nh giúp đỡ.   

      

 

 

 

GS Đàm Quang Hưng
Giáo Sư Toán
Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas

  

 

 

www.ninh-hoa.com