www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 LIÊU TRAI CD

Giáo Sư
Đ
àm Quang Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

Main Menu

 
 

 


Tuyển Tập:


 
LIÊU TRAI C D

GS Đàm Quang Hưng

Giáo Sư Toán
Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas

 

 

 

 

349. NIỆM ƯƠNG NHỊ
 

Tiền xa dĩ phúc hậu xa thôi

Cục thế như kỳ vị dị sai

Bất hữu đồng hành tiên chủ bộc

Na năng tái đắc lệ nhân hồi


 

349. LỪA NGƯỜI LẠI BỊ CHỒN LỪA            Huyện Chuy Xuyên, tỉnh Sơn Đông, có công tử  Ngô An Nhân, tính t́nh cao nhă, gia tư khá giả, cư ngụ với vợ là Trịnh thị, và tiểu đồng là Báo Nhi.

            Năm An Nhân 30 tuổi, Trịnh thị bị bạo bệnh mà mất. V́ nhớ thương vợ nên tối đến, An Nhân không vào ngủ ở pḥng chung, mà đem chăn gối sang thư pḥng, ngủ trên sập lớn.

            Một tối, nghe có tiếng gơ cửa pḥng khách, An Nhân ra mở th́ thấy một nho sinh, có tiểu đồng theo hầu. An Nhân hỏi:"Trời tối mà tú tài c̣n tới tệ xá, chắc có điều chi dạy bảo?" Nho sinh cười, đáp:"Không dám! V́ đệ nghe tiếng công tử là người cao nhă, nên muốn tới xin làm quen để bàn luận văn chương!" An Nhân mời thầy tṛ vào thư pḥng, pha trà mời uống, rồi hỏi:"Chẳng hay quư tính là chi? Quư quán ở đâu?" Nho sinh đáp:"Đệ họ Hồ, quán tại Sơn Tây! C̣n tiểu đồng này tên Quỷ Đầu!" An Nhân nói:"Đệ cũng có một tiểu đồng, tên Báo Nhi! Để đệ gọi y lên tŕnh diện tú tài!" Nói xong, An Nhân gọi Báo Nhi lên, bảo chào Hồ sinh rồi dẫn Quỷ Đầu xuống nhà ngang tṛ chuyện. Hồ sinh bàn luận rất hợp ư An Nhân, mà Quỷ đầu cũng rất hợp chuyện Báo Nhi.

            Đến nửa đêm, An Nhân nói:"Trời đă khuya, xin tú tài về nghỉ!" Hồ sinh đáp:"Xin công tử thứ lỗi cho! Mải mê bàn luận, quên cả ra về, bây giờ khuya rồi, xin được ở lại!" An Nhân bèn gọi Báo Nhi lên, sai đem thêm chăn gối vào thư pḥng cho Hồ sinh ngủ chung với ḿnh, rồi xuống nhà ngang thu xếp chỗ ngủ cho Quỷ Đầu.

            Càng ngày, Hồ sinh càng thân thiết với An Nhân. Thế rồi, mỗi khi An Nhân đi đâu xa, Hồ sinh cũng đi theo, nhưng không ai nh́n thấy Hồ sinh mà chỉ nh́n thấy An Nhân. Thắc mắc về thuật tàng h́nh của Hồ sinh, một hôm An Nhân hỏi:"Tú tài học thuật tàng h́nh ở đâu?" Hồ sinh cười, đáp:"Thú thực với công tử, đệ biết thuật tàng h́nh v́ đệ là chồn! Tuy có mấy thuật mọn, nhưng đệ chỉ dùng để giúp người chứ không hại người!"

            Mùa đông năm ấy, An Nhân quyết định lên kinh đô ngoạn cảnh.

            Một hôm, An Nhân sai Báo Nhi sửa soạn hành lư, rồi thầy tṛ cưỡi chung một ngựa lên đường. Nghe tin, Hồ sinh tới gặp An Nhân, cho biết thầy tṛ ḿnh sẽ tàng h́nh đi theo. An Nhân mừng lắm.

            Tháng sau, trên đường từ kinh đô trở về Sơn Đông, nghe đồn ở Sơn Đông có nho sinh Vương Tử Tốn, trên đường lên kinh đô thăm thầy học cũ, bị kẻ gian lừa mất hết tiền bạc với một khăn choàng đẹp, An Nhân kinh hăi, bèn dặn Báo Nhi:"Con phải đề pḥng cẩn thận kẻ lừa đảo!" Tuy vâng dạ, nhưng Báo Nhi cũng không biết phải đề pḥng ra sao. Hồ sinh cười mà nói:"Công tử chớ lo! Đệ đă bói cho công tử một quẻ. Quẻ ấy tốt lắm! Trên đường về, công tử không gặp điều chi bất lợi đâu!"

            Về tới địa phận Hà Bắc, An Nhân đang giong ngựa dọc theo bờ sông Trác th́ thấy một kẻ mặc áo cừu, từ trong tiệm thuốc phiện bên đường bước ra cửa, tháo ngựa cưỡi đi. Nh́n thấy An Nhân, kẻ ấy liền xáp ngựa lại gần, chắp tay vái chào mà nói:"Tôi là Hoàng Thắng, quê ở Sơn Đông vừa tới đây thăm quan thượng thư bộ Hộ, nay lại trở về Sơn Đông! Dám hỏi công tử, quư tính danh là chi?" An Nhân đáp:"Tôi là Ngô An Nhân!"

            Hoàng Thắng hỏi:"Công tử đi đâu?" An Nhân đáp:"Thầy tṛ tôi cũng đang trên đường trở về Sơn Đông. Hoàng Thắng tỏ vẻ vui mừng mà nói:"Nếu thế th́ tôi xin đi theo cho có bạn!" An Nhân không đáp, chỉ giong ngựa đi. Hoàng Thắng giong ngựa đi theo.

            Lát sau, khi An Nhân dắt Bảo Nhi vào quán ăn, Hoàng Thắng cũng vào theo, rồi trả cả tiền cơm rượu cho thầy tṛ. Thấy hành vi của Hoàng Thắng khác thường, An Nhân kinh hăi, đi hỏi Hồ sinh. Nghe Hồ sinh đáp:"Không sao đâu!" An Nhân mới an tâm.

            Tối ấy, khi vào quán trọ, Hoàng Thắng nói với An Nhân:"Tôi thuê một pḥng lớn, có ḷ sưởi để mời công tử vào ở chung!" An Nhân lại đi hỏi Hồ sinh. Nghe Hồ sinh đáp:"Không sao đâu!" An Nhân mới nhận lời.

            Cùng Hoàng Thắng vào quầy, An Nhân thấy một nho sinh, tuổi trạc 20, tướng mạo đẹp đẽ, mũ áo chỉnh tề, chắp tay vái chào Hoàng Thắng. Hoàng Thắng gật đầu mà hỏi:"Sao Sử đệ tới sớm thế? Dời kinh đô từ bao giờ?" Nho sinh đáp:"Đệ khởi hành từ hôm qua!" Hoàng Thắng bèn giới thiệu với nho sinh:"Đây là Ngô công tử, đang trên đường trở về Sơn Đông!" rồi nói với An Nhân:"Đây là em bên ngoại tôi, tên Sử Hy! Sử đệ là nho sinh, trẻ tuổi, tài cao. Tôi nghĩ ta nên mời Sử đệ vào ở chung pḥng để đêm nay cùng bàn luận văn chương cho thêm phần hào hứng!" Sử Hy chắp tay vái chào An Nhân. An Nhân chắp tay đáp lễ. Vừa lúc ấy, chủ quán tới hỏi Hoàng Thắng có cần chi không? Hoàng Thắng liền mở bọc lấy tiền, đưa cho chủ quán, nhờ đi mua rượu thịt, đem lên pḥng cho 4 người yến ẩm, kể cả Báo Nhi.

            Trong tiệc, Sử Hy rót rượu mời An Nhân với Hoàng Thắng, bàn luận văn chương, thao thao bất tuyệt. Gặp câu nào hay, Sử Hy lại vỗ tay cuời, khiến cuộc rượu vô cùng hào hứng. Thấy Sử Hy phong nhă, uyên bác, An Nhân thích lắm.

            Tan cuộc rượu, Hoàng Thắng nói:"Đêm nay vui quá! Để cuộc vui được trọn vẹn, ta nên đen đỏ một canh!" Sử Hy gật đầu, thuận ư. An Nhân không nói chi, chỉ xin phép đứng dậy đi tiểu. Ra ngoài, An Nhân hỏi nhỏ Hồ sinh:"Có nên đánh bạc không?" Hồ sinh đáp:"Cứ đánh!" Khi An Nhân trở vào pḥng, Hoàng Thắng lại mời đánh bạc. An Nhân nhận lời.

            Hồ sinh bèn tàng h́nh vào pḥng, tới th́ thầm với Báo Nhi:"Khóa cửa pḥng lại, giấu ch́a khóa đi!" Rồi tới th́ thầm với An Nhân:"Khi nghe thấy tiếng đập cửa, là lúc có lính bắt bạc. Lúc đó, phải ném ngay bài với xúc xắc vào than hồng trong ḷ sưởi, rồi lên giường nằm, kéo chăn trùm đầu mà giả vờ ngủ! Khi nghe thấy tiếng tiền hô hậu ủng, là lúc có quan tuần án. Lúc đó, phải phải vùng dậy mà hô hoán rằng ḿnh bị vu oan!"

            Ngồi vào bàn đánh bạc, Hoàng Thắng giao hẹn mỗi người phải đặt lên bàn 100 đồng. Mỗi khi đến lượt Hoàng Thắng hay Sử Hy gieo xúc xắc, th́ Hồ sinh lại th́ thầm bên tai An Nhân:"Đặt nhỏ thôi!" Thế rồi, mỗi khi An Nhân gieo xúc xắc, hễ Hoàng Thắng và Sử Hy đặt nhỏ th́ An Nhân thua, nhưng hễ Hoàng Thắng và Sử Hy đặt lớn th́ An Nhân lại thắng.

            Đánh đến gần sáng, Hoàng Thắng với Sử Hy cùng thua hết tiền. Hoàng Thắng nói: "Chúng tôi hết tiền rồi! Bây giờ chúng tôi bán ngựa, xin công tử mua giùm!" Đang ngần ngừ, chưa biết nên trả lời ra sao, chợt nghe thấy có tiếng gơ cửa pḥng rất gấp, An Nhân vội đứng dậy, quơ hết bài với xúc xắc, ném vào ḷ sưởi, rồi quơ hết tiền cho vào bọc, đem lên giường gối đầu nằm, kéo chăn trùm đầu, giả vờ ngủ! Hoàng Thắng với Sử Hy chạy ra mở cửa, nhưng không thấy ch́a khóa đâu, bèn cùng hô lớn:"Mất ch́a khóa rồi!" Lập tức, ở bên ngoài có tiếng chủ quán hô:"Để tôi đi lấy ch́a khác!" Lát sau, chủ quán trở lại, nói:"Không t́m thấy ch́a khóa đâu cả! Cứ dùng búa đập cửa mà vào!" Phá cửa xong, có một kẻ xông vào pḥng, hét lớn:"Ta là Long Chung, lính bắt bạc!" Rồi Long Chung hỏi Hoàng Thắng với Sử Hy:"Hai ngươi là con bạc phải không?" Hai người cùng đáp:"Không!"

            Long Chung bèn tới cạnh giường, lật chăn An Nhân đang đắp, rồi chỉ An Nhân mà hô:"Con bạc đây rồi!" Thấy An Nhân nằm bất động, Long Chung nói:"Ta cứ mở hành lư của y mà khám th́ biết!" Không thể nhịn được nữa, An Nhân bèn vùng dậy, căi:"Hai người kia không đánh bạc th́ tôi đánh bạc với ai?" Long Chung chỉ Báo Nhi mà nói:"Với tên này!" An Nhân căi:"Tiểu đồng của tôi đâu có quyền đánh bạc với tôi?" Thấy Long Chung im lặng, An Nhân nói tiếp:"Đánh bạc th́ phải có bài với xúc xắc! Mà trong pḥng này, bài đâu, xúc xắc đâu?" Long Chung đáp:"Ở trong hành lư của ngươi! V́ thế ta mới khám!" Rồi Long Chung xông tới mở bọc hành lư cạnh Báo Nhi.

            Đang khi Báo Nhi giằng co bọc hành lư với Long Chung th́ ở ngoài đường, có một đoàn xe ngựa rầm rộ, có lính tiền hô hậu ủng, có tiếng huyên náo bảo nhau: "Đây là quan tuần án đi xét oan cho dân!" Nghe thấy thế, An Nhân liền chạy ra đường mà hô hoán ầm lên:"Tôi bị vu oan! Tôi bị vu oan!" Thấy thế, Long Chung kinh hăi, vội chạy ra đường kéo An Nhân vào mà năn nỉ, xin đừng hô hoán nữa! Lúc đó, An Nhân mới thôi.

            An Nhân quay nói với chủ quán:"Ông là chủ quán, có bổn phận phải cất giữ hành lư cho khách!" Chủ quán vâng dạ, chạy lên lấy hành lư của An Nhân đem đi cất. Khi đoàn xe ngựa đă đi xa, Long Chung vội bỏ trốn. Hoàng Thắng và Sử Hy cũng tỏ vẻ vui mừng v́ vừa được thoát nạn.

Sử Hy mệt mỏi, đang muốn t́m chỗ ngủ th́ chợt nghe thấy Hoàng Thắng nói:"Sử đệ cứ lên giường nằm chung với Ngô công tử mà ngủ! C̣n huynh với Bảo Nhi trải chiếu xuống đất nằm!" Nghe thấy thế, sợ Sử Hy lấy bọc tiền của ḿnh, An Nhân bèn ôm chặt bọc tiền vào ḷng, sai Bảo Nhi lấy chăn đắp cho ḿnh.

            Sử Hy lên nằm cạnh An Nhân. Lát sau, Sử Hy lật chăn đánh thức An Nhân, rồi th́ thầm vào tai:"Công tử quả là kỳ tài lỗi lạc, đệ xin bái phục! Nay đệ muốn được giao hảo với công tử, chẳng hay công tử nghĩ thế nào?" Sợ Sử Hy dối trá, An Nhân chỉ ậm ừ cho qua.

            Trưa ấy, khi mọi người đă dậy, An Nhân sai Báo Nhi đi đ̣i hành lư nơi chủ quán. Trong khi mọi người đang sửa soạn lên đường th́ Sử Hy nói:"Đệ chóng mặt nhức đầu lắm, chắc là bị bệnh rồi! Vậy Ngô công tử với Hoàng huynh cứ lên đường về Sơn Đông trước đi!" Nghe thấy thế, An Nhân thương hại, bèn lấy ra 10 đồng cho Sử Hy, nói là để mua thức ăn và thuốc uống. Dọc đường, An Nhân thuật riêng cho Hồ sinh nghe chuyện đoàn xe ngựa của quan tuần án đă khiến cho Long Chung phải bỏ trốn. Hồ sinh cười mà nói:"Đoàn xe ngựa của quan tuần án là ảo ảnh do đệ dùng thuật mọn tạo ra!"

            Tối ấy, Hoàng Thắng lại rủ An Nhân vào quán trọ thuê pḥng ngủ chung. Pḥng hẹp quá, chỉ kê được một giường nhỏ, khiến Báo Nhi phải trải chiếu xuống đất mà ngủ. V́ đi đường mệt mỏi, An Nhân bèn ôm bọc tiền lên giường nằm trước.

            Lát sau, Hoàng Thắng vào nằm cạnh An Nhân. Thấy chật quá, An Nhân kêu: "Chật quá! Giường này nhỏ lắm, không đủ chỗ cho 2 người nằm đâu! Thôi! Để thầy tṛ tôi đi thuê pḥng khác!" Hoàng Thắng vội nói:"Chật thực! Thôi! Công tử với Báo Nhi cứ ở pḥng này! Bây giờ, tôi có chút việc gấp, phải chạy ra chợ! Lát nữa về, tôi sẽ thuê pḥng khác!" Nói xong, Hoàng Thắng đứng dậy mà ra khỏi pḥng.

            Thấy Hoàng Thắng đi rồi, An Nhân cũng mừng v́ nghĩ ḿnh sẽ tha hồ nói chuyện với Hồ sinh. An Nhân lại đinh ninh rằng khi Hồ sinh biết Hoàng Thắng đă thuê pḥng khác, th́ Hồ sinh sẽ hiện ra nói chuyện với ḿnh ngay. Thế nhưng, chờ măi chẳng thấy Hồ sinh đâu, An Nhân mệt quá, nằm ngủ thiếp đi.

            Đang ngủ ngon, chợt nghe có tiếng gơ cửa pḥng, An Nhân tỉnh giấc. Chạy ra m cửa, An Nhân thấy một nữ lang dim lệ, trang sức lộng lẫy, nh́n ḿnh mỉm cười. Chng chờ An Nhân mời, nữ lang t ư bước vào pḥng, đóng cửa lại. Nửa mừng nửa sợ, An Nhân lên tiếng hỏi:"Nương tử là ai?" Nữ lang bèn oà lên khóc mà đáp:"Thiếp là con dâu của chủ quán!" Thấy lạ, An Nhân hỏi:"Là con dâu của chủ quán th́ vào đây làm chi?" Nữ lang bật khóc lớn, rồi mếu máo mà đáp:"Hôm nay thiếp phải thú thực với công tử mấy điều, để xin công tử cứu vớt!" An Nhân hỏi:"Những điều ǵ?" Nữ lang đáp:"Chuyện này dài lắm, phải có th́ giờ mới thuật hết được! Chng hay công tử có th́ giờ nghe không?" An Nhân đáp:"Cứ thuật đi!" Nữ lang bèn thuật:

            "Nguyên thiếp là con gái thế gia họ Phùng, bị một chúa đảng lừa đảo bắt cóc về làm vợ. Y m quán trọ này, bắt bộ hạ tên Hà Huệ làm chủ quán và bắt Hà Huệ phải giả vờ nhận thiếp làm con dâu. Y lại bắt một bộ hạ khác, tên Hoàng Thắng, làm quản lư. Mỗi khi thấy khách nào có vẻ giàu th́ hai tên ấy lại bắt thiếp phải lên gơ cửa pḥng mà vào dụ d khách. Dăm ba phút sau, chúng ập vào pḥng, vu oan cho khách dụ dỗ thiếp, rồi doạ giải khách lên huyện đường tŕnh quan tể. Trong khi đó, có một tên khác, đă được chúng dặn ḍ từ trước, tới gặp khách để điều đ́nh. Nếu khách bằng ḷng nạp hết tiền bạc trong túi cùng hành lư cho chúng th́ khách sẽ được thả cho đi, bằng không th́ khách sẽ bị trói, giải lên huyện đường! Mỗi khi giải khách lên huyện đường, chúng lại hối lộ quan tể để quan phạt tiền và phạt tù khách. V́ thế phần lớn các khách bị vu oan đều nạp hết tiền bạc và hành lư để được thả cho đi! Thường th́ thiếp chỉ vào pḥng khách chừng dăm ba phút là chúng ập vào theo! Hôm nay, thiếp vào đây đă lâu mà không thấy chúng ập vào, nên không biết có trục trặc ǵ không?" Nghe xong, An Nhân kinh hăi, vội giục:"Nương tử hăy dời khỏi pḥng này ngay!" Phùng thị không đi, gieo ḿnh xuống ghế, mếu máo mà nói:"V́ công tử là khách đầu tiên mà thiếp yêu mến nên mới đánh bạo mà thú thực với công tử đủ mọi điều, những mong được công tử thương hại mà cứu vớt ra khỏi cảnh kh! Nếu bây giờ công tử nhất quyết bắt thiếp tr về nhà th́ ắt là thiếp sẽ bị hành h́nh!"

            Dời khỏi pḥng An Nhân, Hoàng Thắng đi lấy búa lớn rồi ra quầy t́m chủ quán Hà Huệ. Nghe nói Hà Huệ đi khóa cổng, Hoàng Thắng ra cổng. Thấy Hà Huệ tay cầm ŕu to, đang đứng nói chuyện với một nho sinh, có tiểu đồng theo hầu, hai tay ôm ṿ rượu, Hoàng Thắng tới gần lắng nghe th́ biết nho sinh muốn vào thuê pḥng cho thầy tṛ ngủ qua đêm.

            Hà Huệ bèn dẫn thầy tṛ nho sinh ấy vào pḥng kế pḥng An Nhân. Hoàng Thắng cũng theo vào. Nho sinh trả tiền pḥng, rồi sai tiểu đồng rót rượu mời khách. Uống xong tuần đầu, Hà Huệ với Hoàng Thắng xin cáo biệt th́ nho sinh giữ lại, mời tuần 2. Nể lời, 2 người lại uống cạn chén mời rồi xin cáo biệt. Nho sinh lại giữ lại, mời tuần 3. Hà Huệ với Hoàng Thắng lắc đầu từ chối th́ nho sinh giơ tay ra nắm lấy vạt áo 2 người. Hai người bèn giật tuột được vạt áo rồi chạy sang cửa pḥng An Nhân.

            Ở trong pḥng, An Nhân đang bối rối, không biết phải đối x với Phùng thị ra sao, th́ chợt nghe thấy tiếng la hét ở phía ngoài. Hà Huệ trách Hoàng Thắng:"Rủ bạn vào quán này thuê pḥng ở trọ rồi để mặc cho bạn dụ dỗ con dâu tôi làm chuyện tồi bại mà ông chịu được hay sao?" Hoàng Thắng phân trần:"Hôm qua, tôi mới gặp y ở dọc đường, chứ y đâu có phải là bạn lâu năm mà tôi biết được tính nết? Khi mới gặp, thấy y có vẻ công tử con nhà gia giáo, nên tối nay tôi mới mời y vào đây thuê pḥng ở chung. Thực không ngờ y lại đi dụ dỗ con dâu ông làm chuyện tồi bại!"

            Chợt nghe thấy tiếng búa ŕu đập phá cửa  pḥng ḿnh, An Nhân cc kỳ kinh hăi, mồ hôi toát như tắm, c̣n Phùng thị th́ nằm mọp dưới sàn pḥng mà khóc.

            Đột nhiên có tiếng khách trọ quát:"Này chủ quán! Hăy dừng tay! Bộ ông tưng chủ quán th́ có quyền phá cửa pḥng khách trọ hay sao? Bộ ông tưng chủ quán th́ có quyền giết khách trọ hay sao? Đêm nay, khách trọ đông lắm, họ sẽ không chịu ngồi im để coi ông phá cửa pḥng vào giết người đâu! Trong pḥng này hiện có 2 người, một công tử với con dâu ông! Giả sử mọi khách trọ đều để mặc cho ông giết người, nhưng ông chỉ giết được một, c̣n một chạy thoát, đi báo quan, th́ liệu ông có tránh khỏi cái tội bị chặt đầu hay không? Nếu ông bảo ông chỉ muốn bắt họ giải lên huyện đường để xin quan tể trị tội, th́ liệu chính ông có tránh khỏi cái tội bị quan tể trừng phạt về việc không biết răn dạy con dâu hay không? Vả lại, đă từ lâu rồi, thiên hạ quanh vùng này đều đồn rằng ông m quán trọ là để lừa khách, cho con dâu ḿnh dụ dỗ khách rồi vu oan ngược cho khách dụ dỗ con dâu ḿnh, cốt để lột hết tiền bạc và hành lư của khách! Khi quan tể hỏi cung, nếu con dâu ông khai hết sự thực th́ liệu ông có thể dùng tiền hối lộ quan để xin chạy tội được không?" Nghe khách nói, Hà Huệ với Hoàng Thắng vô cùng kinh ngạc, chỉ giương mắt nh́n nhau, chng nói được lời nào.

            Ở trong pḥng, An Nhân với Phùng thị đều mừng, thầm cám ơn người khách trọ. Được thể, An Nhân bèn nháy mắt ra hiệu với Phùng thị rồi giả vờ lớn tiếng quát hỏi Phùng thị, cốt để phía bên ngoài nghe tiếng:"Mi vào pḥng ta làm chi? Tại sao ta hỏi mà mi không đáp?" Phùng thị bèn oà lên khóc mà đáp:"Số thiếp khổ lắm ông ơi!" An Nhân hỏi:"Mi khổ ở chỗ nào?" Phùng thị đáp:"Thiếp khổ v́ bị cưỡng bách phải làm một công việc hèn hạ!" An Nhân lại hỏi:"Công việc hèn hạ là công việc ǵ?" Phùng thị đáp:"Là công việc phải vào pḥng trọ, dụ dỗ khách đàn ông!"

            Đứng ngoài cửa pḥng, nghe Phùng thị nói thế, Hà Huệ với Hoàng Thắng mặt xám như tro, c̣n khách th́ mặt đỏ như gấc, sẵng giọng mà quát:"Chúng bay là loài cầm thú! Bây giờ âm mưu của chúng bay đă bị phanh phui th́ ta nghĩ toàn thể khách trọ trong quán này đều phẫn nộ! Ta phải lên ngay huyện đường tŕnh báo chuyện này với quan tể để xin quan xét xử!" Kinh hăi quá, Hà Huệ với Hoàng Thắng vội quỳ xuống đất, lạy khách mà nói:"Chúng tiểu nhân van xin tú tài đừng tŕnh báo chuyện này với quan tể!" Nghe thấy thế, An Nhân được thể, bèn mở cửa pḥng bước ra mà mắng Hà Huệ:"Mi bắt con dâu mi dụ dỗ ta để mi vu oan cho ta dụ dỗ thị, th́ ta phải tŕnh với quan tể!" Rồi An Nhân quay ra mắng Hoàng Thắng:"Mi toa rập với Hà Huệ để cướp hết tiền bạc và hành lư của ta th́ ta cũng phải tŕnh với quan tể!" Quẫn quá, Hà Huệ với Hoàng Thắng đành phải năn nỉ An Nhân:"Chúng tiểu nhân biết tội đă nhiều! Xin công tử đừng tŕnh báo chuyện này với quan tể!" Nh́n quanh, thấy khách là Hồ sinh, An Nhân mừng lắm.

            V́ muốn chóng kết thúc câu chuyện, Hồ sinh ḥa giải:"Thôi! Xin công tử bỏ qua cho hai người này! Công tử nên đi nghỉ sớm, để sáng mai lấy sức mà lên đường!" Nể lời Hồ sinh, An Nhân về pḥng.

            Vừa lúc ấy, Phùng thị từ pḥng An Nhân chạy ra, tới quỳ lạy Hồ sinh mà nói:"Thấy tiên sinh đă rủ ḷng trắc ẩn, giải quyết êm đẹp cho mọi người nên thiếp cũng xin tiên sinh rủ ḷng trắc ẩn, giải quyết cho t́nh cảnh cực khổ của thiếp! Thiếp thà chết chứ không thể trở về làm con dâu giả của Hà Huệ nữa!"

            Hà Huệ sai đám con hầu chạy ra bắt Phùng thị khiêng về nhà. Phùng thị nằm lăn xuống đất mà gào khóc thảm thiết. Thấy thế, Hồ sinh cũng động ḷng trắc ẩn, bèn giơ tay cản chúng mà nói:"Các ngươi hăy vào mời chủ nhân ra đây cho ta nói chuyện!" Chúng liền vâng dạ mà lui. Hồ sinh bèn tới pḥng An Nhân, mời An Nhân ra sân đứng nói chuyện.

            Lát sau, thấy Hà Huệ ra sân, Hồ sinh nói:"Chủ quán nên bán lại nữ lang này cho Ngô công tử!" Hà Huệ cúi đầu mà nói:"Trong 30 năm qua, tôi ở thế chủ động, bảo ai làm ǵ cũng được! Bây giờ ở thế thụ động, ai bảo ǵ mà tôi chẳng phải nghe?" Nói xong, Hà Huệ đ̣i bán Phùng thị với giá 100 đồng. An Nhân chê đắt, chỉ trả giá 25 đồng. Hồ sinh bèn định giá Phùng thị là 50 đồng. V́ cả hai bên cùng nể Hồ sinh nên cùng ưng thuận giá ấy. An Nhân bèn về pḥng lấy 50 đồng ra trả Hà Huệ rồi dắt Phùng thị về pḥng.

            Thấy chủ ḿnh lấy 50 đồng ra trả chủ quán, Báo Nhi bất b́nh, bèn nói chuyện ấy cho Quỷ Đầu nghe. Quỷ Đầu nói:"Mỗ có cách lấy lại 50 đồng!" Báo Nhi hỏi:"Lấy lại bằng cách nào?" Quỷ Đầu nói:"Mỗ biết nữ lang ấy họ Phùng, có anh ruột và em trai. Nay ta đóng vai 2 người ấy, tới đ̣i chủ quán cho ta gặp mặt Phùng thị. Nếu chủ quán không cho th́ ta dọa đi kiện. Chủ quán sợ nếu ḿnh bị kiện th́ sẽ ḷi ra nhiều tội khác, ắt phải hối lộ ta! Ta đ̣i đủ 50 đồng th́ mới chịu bỏ qua vụ kiện!"

            Sáng sau, chờ cho An Nhân với Phùng thị dời khỏi quán trọ, Quỷ Đầu hóa trang thành anh ruột Phùng thị, Báo Nhi hóa trang thành em trai Phùng thị, rồi cùng vào quán, xin gặp chủ quán. 

            Quỷ đầu đ̣i chủ quán cho gặp em gái ḿnh, c̣n Báo Nhi đ̣i chủ quán cho gặp chị ruột ḿnh. Quẫn quá, Hà Huệ nói rằng Phùng thị bị bệnh, chết đă từ lâu. Hai tiểu đồng dọa sẽ lên ngay huyện đường, kiện nơi quan tể.

            Kinh hăi quá, Hà Huệ vội dúi cho mỗi đứa 10 đồng. Cả hai đều không chịu, đ̣i Hà Huệ hối lộ cho mỗi đứa 25 đồng. V́ muốn chóng kết thúc câu chuyện, Hà Huệ đành ưng thuận.

            An Nhân cùng Phùng Thị sửa soạn lên đường về Sơn-Đông. Lên tiếng gọi Báo Nhi nhưng không thấy y đâu, An Nhân nói với Hồ sinh:"Tiểu đồng Báo Nhi của đệ mất tích rồi!" Hồ sinh nói:"Công tử đừng lo! Y sẽ về nhà một ḿnh!"

Quả nhiên, sau khi An Nhân đưa Phùng thị về tới nhà được một giờ th́ Báo Nhi cũng về tới. An Nhân hỏi:"Con đi đâu thế?" Báo Nhi đáp:"Con đi đ̣i chủ nhà phải trả lại cho công tử 50 đồng!", rồi lấy 50 đồng ra nạp An Nhân, thuật chuyện Quỷ Đầu lập kế lấy lại tiền.

            An Nhân bèn cưới Phùng thị làm vợ kế. Vợ chồng sinh sống rất tương đắc, sắt cầm ḥa hợp, gia tư mỗi ngày một thêm giàu có.

            Một hôm rảnh rỗi, An Nhân hỏi Phùng thị:"Kẻ bắt cóc nàng tên chi?" Phùng thị đáp: "Y họ Kim, tên Bách, là thư sinh đă lừa đảo và lột hết tiền bạc của  tiên sinh Vương Tử Tốn ở Sơn Đông. Gần đây, Kim Bách mới cải danh tánh thành Sử Hy!"

          Phùng thị vào pḥng ngủ, mở rương lấy ra một khăn choàng rất đẹp, đưa cho An Nhân coi mà nói:"Khăn choàng này là do Kim Bách đoạt được từ bọc hành lư của tiên sinh Vương Tử Tốn! Bộ hạ của Kim Bách cũng đều đă cải danh. Hứa Thành cải thành Hà Huệ, Trương Hộ cải thành Hoàng Thắng, Đông Duy cải thành Long Chung!"

            Chép xong chuyện này, bản nhân chợt nghĩ tới lời người xưa:"Kẻ giỏi cưỡi ngựa th́ hay bị ngựa hất ngă!"  Thực quả là đúng!

 

      

 

 

 

GS Đàm Quang Hưng
Giáo Sư Toán
Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas

  

 

 

www.ninh-hoa.com