www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

Tô Đồng

Đàm Quang Hưng

Nguyễn Thượng Khang

Vũ Quốc Oai

Vũ Tiến Phái

Nguyễn Văn Phú

Lê Phụng

Nguyễn Hữu Quang

Trần Cao Tần

Nguyễn Quang Tuyến

Nguyễn Đức Tường

Phạm Kế Viêm

 

 

LIÊU TRAI CD

Giáo Sư
Đ
àm Quang Hưng

 

Lời Giới Thiệu  

056-Vương Quế Am

057-Cát Cân

058-Sương Quần

059-Thanh Nga  

060-Thần Nữ  

116-Ngửi Văn  

117-Lấy Chồn Làm Vợ

118-Lưu Phu Nhân  

119-Du Tố Thu 

120-Hai Vợ Đều Là Đạo Cô

176-Đường Lên Tiên Giới

177- Ngô Nha Đầu

178-Chọn Trả Ơn Người

179-Mă Giới Phủ-Sợ Vợ  

180-Chẳng Quên Ân Đức

236-Phượng Tiên

237-Nhạc Trọng  

238-Yên Chi  

239-Tiên Nhân Đảo

240-Xảo Nương

296-A Tú

297-Tục Hoàng Lương

298-Cầm Sắt

299-Thường Nga  

300-Vân La Công Chúa

356-Mẹ Chồng, Nàng Dâu

357-Lấy Mạng Trả Ơn Sâu

358-Tiểu Tạ 

359-Lă Vô Bệnh 

360-Giang Thành 

416-Hoa Cô Tử 

417-Bạch Thu Luyện

418-Thiệu Nữ  

419-Trương Hồng Tiệm

420-Chợ Biển La Sát  

476-Cô Tân 14  

477-Trường Đ́nh 

478-Liên Hương

 479-Cừu Đại Nương 

051-Chử Sinh  

052-Vân Thúy Tiên

053-Lục Phán 

054-Liên Tỏa  

055-Hoàng Anh  

 111-A Bảo 

112-Mai Nữ 

113-Châu Nhi  

114-Cung Mộng Bật  

115-Củng Tiên 

171-Hồ Thiếp

172-Vương Thành   

173-Liên Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.ninh-hoa.com

 

 
Main Menu

 
 

 


 

 LIÊU TRAI C D

GS Đàm Quang Hưng

Giáo Sư Toán
Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas


 

 

 

Lời Giới thiệu của Ninh-Hoa.com
 

Dịch giả Liêu Trai Chí Dị là giáo sư Đàm Quang Hưng:

 

Thầy mất ngày 6/3/2017 tại Houston, Texas
Hưởng thọ 85 tuổi

 

Nguyên là Giáo sư Trung học Trưng Vương, Hồ Ngọc Cẩn của các trường tư như Phan Sào Nam, Văn Học, Hưng Đạo, Trường Sơn và nhiều trường khác.
 

Nguyên là Trưởng khoa Toán trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam.

 

Tác phẩm này có 8 quyển trên 4000 trang.  Hiện nay giáo sư Hưng c̣n là giáo sư Toán Trường Đại Học Cộng Đồng tại Houston, Texas. Ngoài ra giáo sư c̣n làm Giám đốc Trung tâm Pacific Learning Center tại Houston, Texas. Giáo sư Hưng có nhă ư cho phép www.Ninh-Hoa.com đăng lại một số truyện đặc sắc của LIÊU TRAI CHÍ DỊ.

Ninh-Hoa.com xin thành thật cảm tạ giáo sư Hưng.

 

 KIM VÂN KIỀU Truyện

 Tác giả Thanh Tâm Tài Nhân

 dịch giả Đàm Quang Hưng

 

 Muốn có Sách LIÊU TRAI CHÍ DỊ Và
KIM VÂN KIỀU Truyện, sách xin liên lạc với:

 

Đàm Quang Hưng


Nhà Phát Hành PLS
8515 Ralstons Ridge Drive
Houston, Texas 77083, USA
damqhung@gmail.com
 

 (832)  798-5983

 

TÁC PHẨM

 

 

 

LIÊU TRAI C D

 

Liêu Trai CD là một tác phẩm đặc sắc được dịch giả GS Đàm Quang Hưng công phu tóm lược thành 8 quyển trên 4000 trang. Tác phẩm được nhà xuất bản YEN THANH......

 

 

   Xem Bài 027 & 028 » 

 

  

MỤC LỤC
 

Cách Chuyển Đổi Sang Âm Lịch

 

 

 

027- Hồ Nữ & 028- Thang Công  
317- Trạch Yêu & 318- Trạch Yêu Nhị 315- Phục Hồ & 316- Đỗ Ông
313- Nhất Viên Quan & 314- Phún Thủy 319- Đạo Sĩ Điên & 320- Chu Sinh

301-306:Đầu Lâu Lăn - Mả Tào Tháo

325- Nguyên Thiếu Tiên Sinh
326- Diêu An

323 - Hồ Trừng Dâm

324 - Hầu Tĩnh Sơn

225 - Nương Tử Hồ Sen

101 - Hồ Đại Cô 

045 - Hồ Tứ Tướng Công

224 - Duyên Nợ Với Tiên

042 - Suưt Bị Chết Chém V́ Giả Gái

043 - Khi Thiện Khi Ác

221 - Thần Moi Tiền Dân

044 - Cô Gái Họ Pḥng

465 - Gặp Tổ Mười Đời

231 - Tiết Úy Nương

463 - Giấc Mộng Chồn

464 - Thuật Giữ Chồng

434-Âm Phủ Pháp Quan & 435-Tây Tăng

436- Mă Dương Sơn & 437- Chủng Lê 

443- Sở Trang Vương &
444- Dương Đại Hồngi

438- Cái Tăng & 439- Hàn Dược Sư

441- Quất Thụ & 442- Thiệu Sĩ Mai

 222- Vương Giả & 223- Ḿnh Bị Hại

 285- Phấn Điệp & 341- Hồ Giá Nữ

 283- Mộng Lan & 284- Nhan Thị

 281- Công Tôn Hạ & 282- Thân Thị

269- Họa Mă & 270-Ngạ Quỷ

447- Nghĩa Khuyến & 448-Cao Tiểu Ḥe

342- Thiên Cung & 343 -Cáp Dị

404- Ngô Lục Kỳ & 405-Kiều Nữ

445- Tây Hồ & 446- Tửu Hữu

379- Giang Trung &382-Ngũ Cổ Đại Phu

383-Liễu Thị & 384-Khẩu Kỹ

461- H́nh Tử Nghi & 440- Tưởng Siêu

386-Thái Y & 387-Lăo Ông Thuyền Họ

348- Niệm Ương & 349- Niệm Ương Nhị

346- Họa B́ & 347- Cổ Nhi

385-Lục Y Nữ & 388-Thạch Tông Ngọc

344-Hồ Tứ Thư & 345-Mê Đá Đẹp

453- Vương Thập & 454 -Đinh Tiền Khê

455-Cảnh Thập Bát & 456 -Xú Hồ

395- Lao Sơn Đạo Sĩ & 401- Tích Nữ

451- Thượng Tiên & 452 -Long Nữ

380- Kham Dư &
381- Phùng Mộc Tượng

329-Trường Thanh Tăng &
330-Triệu Thành Hổ

327-Dương Vũ Hầu & 328-Quách Tú Tài

145-Triết Đông Sinh & 146-Trương Lăo Tướng Công

393-Khuyển Đăng & 394-Diêm Vương

391- Kỳ Quỷ & 392- Yêu Thuật

321-Quỷ Thê & 322- Hà Gian Sinh

389-Hoắc Tiểu Ngọc & 390- Mao Đại Phúc

449-Thần Gió & 450- Cháu Gái Chó Sói

264-Quỷ Lệnh & 265- Hoắc Sinh

257-Cuồng Sinh-Nho Sinh Ngông
& 258-Tiểu Liệp Khuyển Nhất

402-Nhị Thương & 403-Tiền Bốc Vu

209-Quách Sinh  &  210-Chu Tam

267-Ác Giả, Ác Báo & 268-Hà Tiên
478-Liên Hương 479-Cừu Đại Nương 480-Hoa Thần 462-Cửu Sơn Vương

260-Bạc Thần Nhất  261-Bạc Thần Nhị

476- Tân Thập Tứ Nương

477-Trường Đ́nh
207- Bố Khách

252- Kính Thính  253- Miếu Quỷ

 
031- Khảo Thành Hoàng 202- Tróc Hồ Xạ Quỷ 197- Long Hí Châu 206-Đan Đạo Sĩ
334- Lư Bá Ngôn 335- Đạo Sĩ 029- Bổ Thương 030- Kim Lăng Ất
275- Thi Biến 331- Thái Nguyên Ngục 332- Tân Trịnh Ngục 333- Tân Lang

271-Đồng Nhân Ngữ

272 - Thái Vi Ông

273-Nông Nhân 274-Kim Lăng Nữ Tử

212 - Thâu Đào

213 - Duy Thủy Hồ 214- Tô Tiên

215- Mao Hồ

154 - Ngưu Hoàng 155 - Cố Sinh 211 - Viên Lạc LA ÁI KHANH
095 - Tra Nha Sơn Động  

151 - An Kỳ Đảo

152 - Phong Đô Ngự Sử

153 - Đại Nhân
091 - Song Đăng

092 - Vơ Kỹ

093 - Y Thuật 094 - Lăo Thao
035 - Hoàn Hầu 034 - Nhị Ban 033 - Lư Bát Cang 032 - Hàn Nguyệt Phù Cừ
458 - Tam Sinh 459 - Lăng Giác 460 - Cổ Áp Nha 031 - Khảo Thành Hoàng

457 - Điền Tử Thành

456 - Xú Hồ

400 - Dư Đức 399 - Đoạn Thị
340- Chân Hậu 396 - Tam Sinh 397 - Chử Toại Lương 398 - Lưu Toàn

336- Trường Trị Nữ Tù

337- Thương Tam Quan 338- Tôn Sinh

339- Chân Sinh

280- Lâm Thị

279-Lục Áp Quan

278-Vi Công Tử

277- Chiết Ngục Nhị

218- Diêm La Hoăng

219- Khu Quái

220- Thụy Vân

276- Chiết Ngục Nhất

217- Đại Lực Tướng Quân

216- Liễu Thị Tử 160- Gia B́nh Công Tử 159- Oan Ngục
100- Ngưu Thành Chương 156- Đổng Khách

157- Họa Bích

158- Kim Ḥa Thượng

099- Cơ Sinh

098- Hướng Cảo 097- Uông Sĩ Tú 096- La Tổ
037- Thi Nghiện

038- Lâm Tứ Nương

039- Cục Trá

040- Cục Trá Nhị
468- Vu Khứ Ác

469- Hoạn Nương

470- A Tiêm

036- Diệp Sinh
409- Trúc Thanh 410- Thanh Phượng 466- Chức Thành 467- Trương Thành
350- Ái Nô  406- Lương Lục Lang 407- Thanh Oa Thần 408- Hổ Tứ Nương
346- Họa B́

347- Cổ Nhi

348- Niệm Ương

349- Niệm Ương Nhị 

287- Lỗ Công Nữ 288- Tiểu Muội Dịch Giá 289- Cái Tiên 290- Vương Đại
228- Chương A Đoan 229- Khảo Tệ Ti 230- Thầy Tướng Họ Liễu

286- Hồ Hải

227- Cỏ Thuỷ Măng 226- Liên Hoa Công Chúa

170- Tiểu Nhị

169- Dạ Xoa Quốc
110-Phiên Phiên 166- A Hà

167- Lôi Tào

168- Kim Sinh Sắc

109-Tửu Cuồng

108-Xúc Chức 107-Vơ Hiếu Liêm  

106- Đổng Sinh

047- Vương Lan

048-Tiêu Thất

049- Đậu Thị

050- Tế Liễu

046-Thư Si

475-Anh Ninh 474-Thôi Mănh 473- Tiểu Thúy

419- Trương Hồng Tiệm

420- La Sát Hải Thị 471- Thành Tiên 472- Hoắc Nữ

418- Thiệu Nữ

417- Bạch Thu Luyện

416- Hoa Cô Tử

415- Trần Tích Cửu

411-Chung Sinh

412-Hoàng Cửu Lang

413-Tịch Phương B́nh

414- Nếp Tiểu Thiến

355-Phong Tam Nương 354-Giă Phụng Trĩ

353-Bành Hải Thu

352-Thiếu Phụ Trinh Liệt
295-Thần Mẫu Đơn 294-Tăng Hữu Vu  293-Gái Chồn So T́nh 351-Nữ Lang Nghĩa Hiệp
233-Công Tôn Cửu Nương 234-Vương Kư Sinh  235-Hứa Hôn Với Vẹt 291-Ngũ Thu Nguyệt
232-Văn Hà 292-Đại Nam 175-Nhận Châm 174-Tây Hồ Chủ
       

 

 

 

 

 

 LIÊU TRAI C D

Cố GS Đàm Quang Hưng

Giáo Sư Toán
Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas

 

 

 

 

   

 

www.ninh-hoa.com