VÀI NÉT VỀ
NHÀ THỜ TIN LÀNH
Ở NINH H̉A
 -  Mục Sư LÊ TN CAM
 

   


 

 

Mùa xuân năm 1911 Tin Lành được truyền đến Việt Nam do Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp mà người lănh đạo của Hội là Mục sư Tiến sĩ A.B Simpson người Canada. Những ngày đầu tiên nhà của Nhạc phụ tôi (Bác Mười Bân) dùng làm nơi các tín hữu Tin Lành lúc bấy giờ nhóm họp ( từ năm 1928-1930), mặc dầu đă nhiều lần cơi nới nhưng vẫn không đủ chỗ.

 

V́ vậy giữa năm 1930 Hội thánh đă làm đơn gởi lên Hội đồng hương chính xă lúc bấy giờ xin mua một đám ruộng công, sát với tỉnh lộ để cất nhà thờ ( bây giờ là đường Trần Quư Cáp, nằm xéo kho thuốc lá cũ). Được hội đồng hương chính xă Mỹ Hiệp chấp nhận, các tín hữu đă bỏ nhiều công sức ra san lấp mặt bằng bồi bổ thêm với gần 1000 m2 đất, ngôi nhà thờ đầu tiên được xây dựng bằng tre nứa. Được cất bằng những vật liệu đơn sơ nên chỉ vài năm sau, nhà thờ có nguy cơ sụp trước những cơn gió lớn. Năm 1936 lại xây dựng ngôi nhà thờ bằng gạch ngói.

 

Năm 1946 quân đội Pháp đă chiếm nhà thờ v́ sợ Việt Minh dùng làm nơi trú ẩn.

Năm 1954 sau hiệp định Genève, nhà nước Pháp đă trả lại nhà thờ cho các tín hữu Tin lành tại đây

Năm 1959 nhà thờ đă bị hư hỏng nặng. Hội Thánh lúc bấy giờ đă sửa sang lại nhà thờ sau những năm bị chiến tranh tàn phá.

Năm 1969 Hội Thánh xây được tư thất cho Mục sư.

 

Về mặt chính quyền th́ càng khó khăn hơn. Năm 1973 Hội thánh có mua một miếng ruộng hoang ở phía sau nhà thờ với diện tích là 2.288 m2. Các tín hữu Tin Lành tại đây đă bỏ nhiều công sức để cải tạo miếng ruộng này thành một khoảng đất khang trang đẹp đẽ. Trên lô đất đó có xây một trường tiểu học là Thiên Ân và một kư túc xá để làm công tác xă hội.

 

Cũng trong năm đó, Hội thánh có mua một miếng đất rộng hơn 4000 m2 tại Ninh Xuân để làm nghĩa trang Tin Lành nhưng cả hai cơ sở này đều bị chính quyền chiếm dụng mà không có biên bản. Cho đến nay vẫn chưa được hoàn trả mặc dầu nhà thờ đă có đơn xin lại và trưng bày đầy đủ giấy tờ chứng minh.

 

Năm 1996 xây dựng nhà thờ mới trên nền cũ.

Năm 1997 nhà thờ mới được hoàn tất và được dùng làm nơi cho các tín hữu Tin lành nhóm họp cho đến nay.

 

Ngoài nhà thờ Tin lành tại Thị trấn Ninh Ḥa ra th́ c̣n có hai nhà thờ Tin Lành một tại Dục Mỹ xă Ninh Sim và một tại thôn Phú Hữu xă Ninh Ích.

 

 

 

 

 


 

 

 

Mục sư Lê Tấn Cam

 

 

 

 

 Nhà Thờ Tin Lành Ninh Ḥa năm 1983

Nhà Thờ Tin Lành Phú Hữu năm 2005
(Ảnh: Sử Xương Hải)

Mục sư Lê Tấn Cam và Phu nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com