Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Xuân Hoàng              |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
Bút danh: TRÍ ĐỨC

 

Quê quán:

Xóm Rượu, Ninh Ḥa

 

Cựu học sinh
Trường Tiểu học Đức Trí và Trung học Trần B́nh Trọng Ninh Ḥa, NK 1976-1979
 

 

 

Hiện cư ngụ tại
Tiểu bang Minnesota, USA

 


 

 

 

 

 
 TRĂM KIẾN MỘT VOI
Nguyễn Xuân Hoàng

  

Trời không có biết ḿnh sinh ra.

Lạc cảnh đời không may mắn nhiều.

C̣n tuổi nhỏ nhưng Mẹ đă mất

Như con chẳng có Mẹ thương yêu.

 

Cứ như thế bán ḿnh lưu lạc.

Phiêu bạc hết trong suốt cuộc đời.

Măi thấm đời không hờ tủi phận.

Cũng không buồn với nỗi niềm tây. (niềm riêng)

 

Có Ba-Mẹ măi bất yêu nhau.

Bởi thế họ không yêu chính ḿnh.

Lẽ tất nhiên ḿnh không cảm cách.

Cuộc t́nh yêu đắng cay vô vàn.

 

Vậy ḿnh cứ phải đi xa biệt.

Bằng sống cô đơn suốt cuộc đời.

Cứ thế ḍng đời không oán trách.

Cầu luôn hạnh phúc cho muôn loài.

 

Đất ơi đất hỡi thấu chăng không.

Ta bước chân trần in dấu sâu.

Đến tận cuối trời xa tít tắp.

Hào quang trời mọc chiếu xuyên may.

 

Trong cơn gió thoảng hoa thơm tỏa.

Bên suối mơ trăng thanh sáng ngời.

Bước xuống nước t́nh thương nhớ Mẹ.

Đi lên non măi nhớ ơn Cha.

 

Người trên cao muốn nghe tâm can.

Chim đậu trên cành hót thật ḷng.

Người ở dưới nào ai dám nói.

Chim trên đất lượm sạn cho mề.

 

Quá cao nên bất không nghe thiệt.

Đành phải dối ḷng khi vị danh.

Nghe loáng thoáng từng lời dối trá.

Tâm trong ḷng giống như tâm cơ.

 

Chim trời diều trắng ăn chim sâu. (Diều Hâu).

Dưới nước cá trầu đốt cá con.

Người sống đời người mạnh hiếp yếu.

Tôi trên đời cứ măi lưu vong.

 

Kẻ bày mưu đất trời không thứ.

Bất phải bạc tiền bởi buộc ḷng.

Ḷng bị ép nên đành sống thảm.

Mặt sau mặt trước chỉ hai ngư.

 

Trên trần gian lắm chuyện khôn lường.

Người ở đời sao bạc bẽo tâm.

Quá lập kế ḷng đầy hiểm ác.

Sống trên đời quá chuyện bi ai.

 

Trăng trong tháng lúc tṛn rồi khuyết.

Sao ngút trời sáng tỏ lại lu.

Lá ở cành sương thấm rớt giọt.

Sét trên trời đánh động muôn nơi.

 

 

  

 

 

 

Trí Đức
NGUYỄN XUÂN HOÀNG

Minnesota, tháng 7/2012

 

 

 

 

 

         

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Xuân Hoàng               |                 www.ninh-hoa.com