Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Xun Hong              |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN XUN HONG
Bt danh: TR ĐỨC

 

Qu qun:

Xm Rượu, Ninh Ha

 

Cựu học sinh
Trường Tiểu học Đức Tr v Trung học Trần Bnh Trọng Ninh Ha, NK 1976-1979
 

 

 

Hiện cư ngụ tại
Tiểu bang Minnesota, USA

 


 

 

 

 

 

 

Cầu Dinh

 

NINH-HA

 

Ninh-Ha đồng ruộng thẳng cnh c bay.

Gi đa ngọn la rung nghe xo xạc.   

Nng dn cy cấy rạng nắng mưa dầm.

Mi hương rạ tỏa trong cơn gi thổi.

 

Cầu Dinh lun nhộn nhịp lắm người ơi.

Ở gầm dưới cầu c người giặt o.

Bn kia cầu Sắt gi nhẹ im lm.

Trn ghe Lo ng đang ngồi cu c.

 

Người li đ di mắt hướng hn Ho.

Mực nước thủy triều kề sng dng lặn.

Đước mọc lưa thưa cội rễ xoay trn.

Nước lợ lắng c cua ha đa cợt.

 

Ph Hữu cng chạy trước nẻo lăng xăng.

Tn Thủy t xu bn rừng bn biển.

Trn đ chồng cao ta hướng thấy thuyền.

Bồ đề cội quấn m chầm lấy đ.

 

Buổi chợ đng qua mua bưởi bn bng.

Buổi chợ xế chiều người bưng quẩy gnh.

Chợ tối nem nướng vịt lộn mực kh.

Người phu qut đường trng chờ qut dọn.

 

 

 

Tr Đức

NG
UYỄN XUN HONG

Minnesota, thng 9/2014

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Xun Hong               |                 www.ninh-hoa.com