Cảnh C Qu Ti

NINH HA

BAN M THUỘT

DỤC MỸ

HN KHI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sớ TO QUN-2017

Chim Bm Bịp Qu Ti

Phần 1Phần 2 | Phần 3 

Sớ TO QUN-2016

Thần TO

Rắn Hổ Mang Qu Ti

Phần 1   |   Phần 2

Ếch Qu Ti

Phần 1    |    Phần 2

DẾ Đ:

 Phần 1  |  Phần 2

CHIM CHC MO -
Cch Thức V Đời Sống

PHẦN 1| PHẦN 2| PHẦN 3

C Trắng Qu Ti

Mưa Lụt V Đnh C Nước Ngọt:   Phần 1     

Phần 2 | Phần 3  | Phần 4 

Phần 5   |   Phần 6

GI NAM V TH BẮT KỲ DNG : Phần 1 |  PHẦN 2

Cc Cọt V Bng Hồng

HAI CHIỀU CAO NGUYN & ĐỒNG BẰNG:

Hn Khi - Ninh Ha

Ninh Ha - Dục Mỹ  

Dục Mỹ - Ban M Thuột

CCH ĐAN VNG:

 PHẦN 1    |    PHẦN 2 

B CHỔI ĐT:

 PHẦN: 1   |   2  |   3

MẸ TI:

 PHẦN 1    |    PHẦN 2

Biển Cả-Đnh C Qu Ti

PHẦN 1| PHẦN 2| PHẦN 3

 

 

 

 


NGUYỄN XUN HONG
Bt danh: TR ĐỨC

Qu qun:

Xm Rượu, Ninh Ha

 

Cựu hs Trường Tiểu học Đức Tr v Trung học Trần Bnh Trọng Ninh Ha, Nin kha 1976-1979

 


 

Hiện cư ngụ tại

Tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ
 

 

 

 

 

Qu Hương Đất Việt

Kỷ Niệm 10 Năm Với Trang Mạng Ninh-HoaDOTcom

Trăm Kiến Một Voi

Thơ CƯỜI Cho Anh L HỔ

 

 

 

 

 

 

 

HOA ĐỘC

Ph 1| Ph 2 | Ph 3 | Ph 4

G Qu Ti

ĐI CỦI HN HO

Phần 1    Phần 2 

Phần 3     Phần 4 

Khỉ Qu Ti

nh Trăng V Thủy Triều Tại Hn Ho

Phần 1    Phần 2   Phần 3

CON BẠCH TUỘC

Phần 1    Phần 2 

D Qu Ti

Bạn Thn Thương

Thả Diều  

TM HIỂU CCH THỨC NUI ONG MẬT

 Phần 1 | Phần 2 | Phần 3

Phần 4      Phần 5

Kỷ Niệm Với HN KHI

Ph 1 |  Ph 2 |  Ph 3 |  Ph 4

 Chị BA TI

Tản Mạn Tnh & Nghĩa

TỤC LỆ QU TI:
M Tn Dị Đoan

PHẦN 1    |   PHẦN 2

   PHẦN 3   |   PHẦN 4

Những Con Vật Dự Bo Thời Tiết Ở Ninh Ha

K Ức XM RƯỢU Với Nghề Lm Bnh Trng

NHỀN NHỆN QU TI: Phần 1   |   Phần 2 

TH BẮT CHUỘT ĐỒNG: Phần 1   |   Phần 2 

LỢI CH CỦA ONG MẬT

 PHẦN 1   |    PHẦN 2

CC LOI KIẾN QU TI

 PHẦN 1 PH 2  PH 3  PH 4