Thơ & Truyện Nguyễn Văn Nghệ            |             www.ninh-hoa.com

NGUYỄN VĂN NGHỆ

Người làng Phong Ấp, xă Ninh Binh, Ninh Ḥa.

Tốt nghiệp K.19 Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa Học Huế

 

 

Hiện cư ngụ tại UK


 

 

 

 

 

 


TRÊN QUỐC LỘ IA KHÔNG CÓ

CÁC TRỤ KM 1456-1462

Nguyễn Văn Nghệ
 

  


       Dọc các quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ có các cột trụ xây bằng xi măng cạnh đường để làm mốc cho khoảng cách từng kilômét một. Kilômét (kilomètre) viết tắt là km, là khoảng cách bằng 1.000 mét. Tại Việt Nam, kilômét thường được gọi là “cây số”. Từ “cây số” trong tiếng Việt có nguồn gốc từ những cột trụ xi măng dọc các quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ, cách nhau mỗi kilômét. Trên hai mặt của cột trụ xi măng được ghi số kilômét được tính từ trụ cây số nơi ta đang đứng đến một nơi nào đó cũng trên quốc lộ (hoặc tỉnh lộ,  hoặc hương lộ) mà ta đang đứng và sẽ đi đến.

  Quốc lộ I A hiện nay có chiều dài là 2301,340 km. Điểm khởi đầu là Km O tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan thuộc xă Bảo Lâm, huyện Cao Lộc , tỉnh Lạng Sơn và điểm kết thúc là Km 2301+ 340 thuộc thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Quốc lộ I A với chiều dài 2301 km ắt phải có tất cả 2302 cột trụ Km. Nhưng trên Quốc lộ I A đoạn qua huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Ḥa từ lâu nay không có các trụ Km 1456-1462. Ngay bờ bắc của cầu Sông Cái (dân địa phương gọi là cầu Mới) có trụ  Km 1455 và tiếp đến sẽ là trụ Km 1456, nhưng lạ thay trụ Km kế tiếp ở  ngay mép phía đông cầu Trần Quư Cáp (dân địa phương gọi là cầu Sông Cạn) thuộc Thị trấn Diên Khánh lại là trụ Km 1463!
 

Trụ Km 1455 và biển tên cầu Sông Cái (cầu Mới) ở bờ bắc của cầu

 

Trụ Km 1463 ở phía đông cầu Trần Quư Cáp (cầu Sông Cạn)

 

Biển tên cầu Trần Quư Cáp (cầu Sông Cạn)

   Như vậy Quốc lộ I A đoạn qua huyện Diên Khánh thiếu mất 9 trụ cây số. Không biết những nơi khác trên nước ta có xảy ra t́nh trạng sai sót như vậy không?

 

   Điều chỉnh lại các con số trên các trụ cây số là rất dễ, nhưng hệ quả của nó thật là khôn lường. Tất cả những sự việc xảy ra trong quá khứ dọc trên Quốc lộ I A kể từ trụ Km 1455-2301 đă được ghi trên các văn bản trước đây phải được sửa lại cho phù hợp với con số trên trụ Km sau khi đă được điều chỉnh lại.

 

               

 

 


 
Nguyễn Văn Nghệ


3/2017

 

                                            

 

 

 

 

Thơ & Truyện Nguyễn Văn Nghệ           |             www.ninh-hoa.com