Trận Mưa Tầm Tă Ở Khánh Ḥa Được Khắc Ghi Vào Bia Đá Năm 1873

Lần Giở Hiệp Định Genève (20/7/1954) Coi Có Đề Cập Đến Tổng Tuyển Cử Không?

Người Việt Nam Đầu Tiên Khám Phá Thất Châu...

Văn Miếu Khánh Ḥa

Nói Có Sách - Mách Có Chứng

Trên Quốc Lộ IA Không Có Các Trụ Cây Số...

Nguồn Gốc Địa Danh Ḥa Lai Ở Tỉnh Ninh Thuận

Vài Đính Chính Liên Quan Đến Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại

Đôi Điều Tản Mạn Về Nghi Thức Cúng Đ́nh-Miếu Ở Vùng Đất Khánh Ḥa

Đôi Điều Về Địa Danh Ở Tỉnh Khánh Ḥa

Bỏ "Tiên Học Lễ" Th́ Đạo
 Đức Xă Hội Sẽ Ra Sao?

Nguồn Gốc Của Địa Danh Thôn Xuân Tự

Ai Là Tác Giả Bài Thơ    "Cảm Hoài"

Nhiều Trí Thức Trong Nước Đang Ở Vào Hoàn Cảnh Nan Giải Giữa Nói Thật Và Không Nói Thật

 Núi Xích Thổ Ở Đâu?

Huyện Tân Định Được     Tái Sinh

Những Vấn Đề Liên Quan Đến Đ́nh Mỹ Hiệp Ninh Ḥa

Thần Tích Phấn Nhĩ Quỷ Vương Thần Nữ Và Miếu Cây Me

Chùa Tổ Đ́nh Thiên Phước

 

 

 

 

 


 

NGUYỄN VĂN NGHỆ

Người làng Phong Ấp, xă Ninh Binh,
Ninh Ḥa, Khánh Ḥa

Tốt nghiệp K.19 Khoa Lịch sử
Trường Đại học Khoa Học Huế

 

 

Hiện cư ngụ tại VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Không Biết Hổ Thẹn Không Phải Là Con Người

Do Không Tu Thân Nên Cán Bộ Quan Chức Đă "Ăn" Của Dân Không Từ Một Thứ Ǵ

Làng Mông Phú Ở Ninh Ḥa

Trước Tiên Phải Dạy Trẻ Em Biết Thờ Bụt Trong Nhà Sau Đó Mới...

Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Viện Đại Học HUẾ

Bỏ "Tiên Học Lễ" Th́ Đạo
 Đức Xă Hội Sẽ Ra Sao?

Cái Nh́n Của Người Xưa Về Đảng Phái

Gian Dối Không Thể "Thành Nhân" Được!

Sự Thật Về "Linh Thụ" Ở Chủa Hoa Tiên

Đ́nh Mỷ Hiệp Ninh Ḥa,Thờ BàCố Thiện Hay BàCố Hỷ?

 Địa Danh "Cầu Lắm", "Ḥn Giốc Thơ"

Đối Thoại Với Người Bạn Vong Niên

Việt Nam: Môn Học LỊCH SỬ Trong Quá Khứ, Hiện Tại Và Tương Lai

Bản Thân Chữ Quốc Ngữ "Có Tội" Với Dân Tộc Việt Nam Không?

Văn Miếu Tỉnh Vĩnh Phúc Sẽ Thờ Ai Ở Gian Giữa Chánh Điện?

Tản Mạn Tên Gọi Của Một Vài Xứ Đạo Ở Khánh Ḥa

Đầu Xuân Tâm T́nh Chuyện  Đạo Hiếu

Văn Miếu Diên Khánh Là
VănMiếu Cấp Huyện/Tỉnh?

Chữ KHIÊM Trong Cuộc Sống Thường Ngày

Việt Nam Sử Lược Thăng Trầm Theo Ḍng Thời Gian