Cảm Nhận Về Bài Thơ: T́m Phượng Trong Tôi"

  Kỳ 1      |     Kỳ 2 

 

 Vài ḍng cá nhân

 NGUYỄN VĂN HÓA

Sinh năm: 1939 tại Thừa Thiên, Huế

Hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật

Tỉnh  Khánh Ḥa

 

Nơi đang sống: Edminton, Canada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự Hối

Vạt Nắng Chiều

Nỗi Đau Kiếp Nghèo

Nhặt Ánh Sao Rơi

Mất Rồi - Hạt Nắng

Trăng Quê Hương

Trước Mộ BA

Nỗi Niềm

Hoang Tưởng

T́m Phượng Trong Thu

Huế Măi Trong Tôi