Tm Tnh Cng NH.com

 

 

 

 

 

Cho Ta Nhớ Tuổi Ngọc

Tnh Viễn Xứ

Ta Như 

Tnh Sau Lưng

Vẽ 

Gi Từ Hỡi Bnh Thn!

Ma Xun Ln Rừng

Đm Nghe Rừng Yn Tĩnh!

Vai Mu...Sương Phụ

Ht Trn Những Nấm Mồ

Tiếng Ht

Vĩnh Biệt CHA

o Lụa Tha Hương

Lại Mừng Năm Mới

Như Đ Cuối Năm-XunHề

Ta Buồn Cũng Thế

Gửi Về Em

Nỗi Niềm Viễn Phương

Cuối Xuống Một Lần

Tnh Bạn

Chỉ L Cơn Mưa

 

 

 


NGUYỄN VĂN HA
Bt hiệu : NGH(NH)

Sinh qun : Q3 Si Gn


Hiện sinh sống tại
Bến Tre (Kiến Ha) - Việt Nam
 

 

 

 

 

Lần Theo Bước Du Hnh

 

 

 

 

 

C Trong Cht Huế

Đn B

Ta Từ 

Vĩnh Biệt MẸ

Ta Về...

Cha Cũng Buồn!

Hnh Hi Chiều L Bay

Tm Tnh Thng Chạp

Gc Tối Ta Ngồi

Qun Đi !

Tm Ta Hư Ảo

Chỉ L Tiếng Cn Trng

C Trong Cht HUẾ

Mừng Năm Mới

Khng Thể

Vết Chm Su

Cho Biệt Bi Ngọc Hng

Cầu Dục Mỹ (Cảm...)

Về Đu Hỡi Ph Sa

Bao Giờ

Đưa Tang