Gởi Bnh

Chiếc Bnh Trung Thu

 BA

 

 


Nguyễn T Chung
Bt danh: Từ Chung
  Sinh năm: 20/01/1976 tại Ninh Bnh, Ninh Ha.

         Kỹ sư Tin Học - sống v lm việc ở  Si Gn.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơn Mưa

Thng Năm 

Nơi Bắt Đầu 

Hồng Dại

Bn Bờ Sng Dinh

Sng Hoang

Nơi Khng Em

Từ Chối