Buồn Vui Đời Lính Truyền Tin:    1    2    3 

 4   |  5  |   6  |   7  

  8   |   9   |   10

Bạn Tôi, Ông KẸ Của LAN ĐINH:  Kỳ 1   |   Kỳ 2  

Dư Âm

Ngày Hội Ngộ Đáng Ghi Nhớ 

T́nh Nghĩa Vợ Chồng  

Khẩu Vị Ninh Ḥa 

Kính Thăm Thầy 

Nỗi Niềm 

Vài Nét về Tôi Liên Quan Đến Sự Sáng Tác THƠ

 

 

 

 

 

 

 

Quê Hương Tôi Nỗĩ Chờ Mong

T́nh Thu

Ngưỡng Thu

Say Thu

 Cuối Thu  

 Mộng Thu

 Cảm Thu

Gió Thu

Mây Thu

Vào Thu

Đầu Thu

Chớm Thu

Xuân Viễn Xứ

Niềm Nhung Nhớ

Mộng Xuân 

Xóm Nghèo Quê Tôi

Dư Âm 

Tiễn Chị ÁI KHANH

Sầu Thu

Thương Hận 

Chiếc Lá 

T́nh Lỡ  

 

 

Cựu học sinh Trung học Đức Linh,
Niên khóa 1965-1969.

Hiện sinh sống tại
Denver, Colorado, Hoa Kỳ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhớ Mậu Thân, Học Thơ Đường

Sắc XUÂN

Đắm Đuối

Đôi Ngă 

Tặng Cố Nhân

Tiếng Vọng Dài

Về Đi Em 

Hoa Phù Dung 

Say T́nh 

Tự Thán 

Ngần Ngại 

Thu Sầu 

Mưa Thu 

Thu Đi  

Đợi Một Lần Em Nói 

Huyền Diệu 

Nhớ Người Xưa 

Bốn Mùa Hoài Mong

Khúc Sầu Vọng 

 Biển Vắng 

Nỗi Niềm Tha Hương

 

 Tiếng Hát
N
guyễn Tính:

 

 

Mùa Thu Chết

 Nha Trang Ngày Về