D Một Lời Từ Biệt

C Ba TM 

 Nhớ LỤT Năm Xưa 

 Sau Cơn Nước Giựt 

 

 

 

 

 

 

 

Con Cng  

Qu Hương  

Phố Xưa  

Thu Vui

Thu Buồn

Nhớ Qu

Buồn Nhớ

Điểm Hẹn

Nhớ Cố Hương  

Tựu Trường

 Trng Mưa

Sanh Ly

Tuổi 16

 

Cựu học sinh Trung học Bn Cng, Ninh Ha,
Nin Kha 1967-1971.
    Hiện cng gia đnh sinh sống tại Minnesota, Hoa Kỳ.

 

 

 

 

Một số bi viết tiu biểu
về Tr Chơi Dn Gian
tại Ninh Ha:

 

 

 

 

Đặt Ống Trm

Bắn Nắp Ken

Bắn Bịch Thuốc L

U Mọi

Chơi Hn Kh

Hi Trộm Dưa

Th Vui Chạm Điện Bắt C

Sng Dinh
Ma Nước Cạn
 

Đc Cy Dừa
Chừa Cy Mỏng

Nhảy Chồng Cao

Đnh Trỏng

Năm Dậu Nhắc Chuyện G Đ ở Xm Rượu

Tập Tục Xng L
Cy Ở Ninh Ha

Chơi Hp