Tháng Tư Ra Biển

Sài G̣n Của Tôi

Xuân Mậu Tuất Chúc Bạn

Đông Vẫn C̣n Đây

Dă Quỳ Mùa Hoa Nở 

 Đêm Thu 

Áo Trắng Ngày Xưa 

Ngày CHA Đi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGUYỄN THU TÂM
Bút hiệu: Nhă Giang Thu Tâm

Nguyên quán:     Hà Nội

Cựu học sinh: TH Pleiku, Quốc Gia Nghĩa Tử.

Trước 75: đă có một số bài đăng trên

các báo ở Saigon

Hiện:  Sinh hoạt văn chương nghệ thuật

với một số diễn đàn.

Tham gia công tác xă hội, từ thiện

tại San Jose, Caliornia.

 

Xuất bản và phát hành:

1/ Sách: "Một Đời vẫn Nhớ"

2/ CD : Đọc truyện "Điêu Linh"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nắng Mới Ngày Xuân

Xuân B́nh An

Bài Thánh Ca Buồn

Lời Tạ Ơn 

Pleiku Hội Ngộ Và Hoài Niệm

Tỉnh Thức