Xuân Mậu Tuất Chúc Bạn

Đông Vẫn C̣n Đây

Dă Quỳ Mùa Hoa Nở 

 Đêm Thu 

Áo Trắng Ngày Xưa 

Ngày CHA Đi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGUYỄN THU TÂM
Bút hiệu: Nhă Giang Thu Tâm

Nguyên quán:     Hà Nội

Cựu học sinh: TH Pleiku, Quốc Gia Nghĩa Tử.

Trước 75: đă có một số bài đăng trên

các báo ở Saigon

Hiện:  Sinh hoạt văn chương nghệ thuật

với một số diễn đàn.

Tham gia công tác xă hội, từ thiện

tại San Jose, Caliornia.

 

Xuất bản và phát hành:

1/ Sách: "Một Đời vẫn Nhớ"

2/ CD : Đọc truyện "Điêu Linh"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Thánh Ca Buồn

Lời Tạ Ơn 

Pleiku Hội Ngộ Và Hoài Niệm

Tỉnh Thức