Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thu Tâm                |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THU TÂM

Bút hiệu:
Nhă Giang Thu Tâm

 

Nguyên quán:     Hà Nội

Cựu học sinh: TH Pleiku, Quốc Gia Nghĩa Tử.

 

Trước 75:

đă có một số bài đăng

trên các báo ở Saigon

 

Hiện:

Sinh hoạt văn chương

nghệ thuật với một số
diễn đàn.

Tham gia công tác xă hôi, từ thiện tại San Jose, Caliornia.

 

Xuất bản và phát hành:

1/ Sách:

"Một Đời vẫn Nhớ"

2/ CD :

Đọc truyện "Điêu Linh"


 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thu Tâm             |                 www.ninh-hoa.com