Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Tuyết Hoa       |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA

sinh năm 1957
Cựu học sinh trường Nữ Trung Học Nha Trang (Trường Nữ Huyền Trn)
Nin Kha 1969 - 1975Hiện đang l
gio vin cấp 2
trường Nguyễn Khuyến Nha Trang
(Du Dục Mỹ)

 

 

 

 Tranh vẽ: Lương Lệ Huyền Chiu

 

 

vọng 
 

  

Ti vẫn mơ về phố Huế xưa

Nhớ nhung biết mấy ni sao vừa

Tm đu bng dng người năm ấy

Thương nhớ m thầm pht tiễn đưa

 

Ti lại tm về  Huế mộng mơ

lang thang nhẹ bước dạo ơ thờ

mưa rơi lất phất hồn c quạnh

lối nhỏ đu hiu bng mịt mờ

 

Kỷ niệm chm su duyn đnh lỡ

Trăng hờn np bng đợi sao thưa

Ga vắng mnh ti vời vợi nhớ

đu bng người đưa tiễn năm xưa

 

Đm đm hờ hữngsoi mu nhớ

Đăm đắm tnh duyn cũ thẩn thờ

Gi trọn tm tư vo ci vọng

Tựa hồ lay lắt l thu mơ

 

 


  Nguyễn Thị Tuyết Hoa
8/2010


 

 

Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Tuyết Hoa               |                 www.ninh-hoa.com