Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Tuyết Hoa       |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA

sinh năm 1957
Cựu học sinh trường Nữ Trung Học Nha Trang (Trường Nữ Huyền Trn)
Nin Kha 1969 - 1975Hiện đang l
gio vin cấp 2
trường Nguyễn Khuyến Nha Trang
(Du Dục Mỹ)

 

 

 

 


  THI

 

Thi, đừng nhắc với em

Lời hẹn h xưa cũ

Em giờ qun ấp ủ

Mối duyn tnh nhạt phai

 

Em giờ l thiếu phụ

Tc chớm ngả mu sương

Cn đu bng chiều vương

Mộng một thời xa vắng

 

Cht dư m trầm lắng

Lng đng pht hồn hoang

Em giờ mi lo toan

Đời muộn phiền cơm o

 

Hy về m gối mộng

Vơi đi một nỗi niềm

Tơ lng xin dứt đoạn

Mai ny cn cht hương


 q Nguyễn Thị Tuyết Hoa q
7/09/09

 

Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Tuyết Hoa               |                 www.ninh-hoa.com