Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thị Tuyết Hoa       |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA

sinh năm 1957
Cựu học sinh trường Nữ Trung Học Nha Trang (Trường Nữ Huyền Trân)
Niên Khóa 1969 - 1975Hiện đang là
giáo viên cấp 2
trường Nguyễn Khuyến Nha Trang
(Dâu Dục Mỹ)

 

 

 

 

 


Tranh vẽ: Lương Lệ Huyền Chiêu

 

 

thoáng tịch liêu
 
Ai về thăm lại mảnh vườn hoang?
Oi ả hè trưa rợp nắng vàng
Ngơ vắng mờ xa lan khói toả
Ve sầu xao xác dội râm ran
 
Gió thoảng nhẹ ru làn mi khép
Kẽo kẹt hàng tre, tiếng thở than
Mơi ṃn soi bóng , cần câu lặng
Cá đùa sóng nước gợn lăn tăn
 
Ta về thăm lại mảnh vườn hoang
Lối cũ đường xưa nắng ngập tràn
Ngơ ngẩn ḿnh ta t́m thơ dại
Thấp thoáng trời xanh ngắt thênh thang
                         17/6/10

 


 * Nguyễn Thị Tuyết Hoa *
17/6/2010


 

 

Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thị Tuyết Hoa               |                 www.ninh-hoa.com