Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Tuyết Hoa       |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA

sinh năm 1957
Cựu học sinh trường Nữ Trung Học Nha Trang (Trường Nữ Huyền Trn)
Nin Kha 1969 - 1975Hiện đang l
gio vin cấp 2
trường Nguyễn Khuyến Nha Trang
(Du Dục Mỹ)

 

 

 

 


 

 

 

  

 Tan tc miền Trung

 

Thương lắm miền trung lũ ngập đồng
Chập chờn lấp long nước  mnh mng
Em thơ run rẩy tay mong đợi
B lo hom hem mắt di trng
đi lạnh đau thương chm biển sng
U hoi tang tc nghẹn chiều đng
Rưng rưng ủ ấm lng nhn i
gi ghm tnh ai cht đượm nồng

 

  Nguyễn Thị Tuyết Hoa
11/2010


 

 

Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Tuyết Hoa               |                 www.ninh-hoa.com