Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thị Tuyết Hoa       |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA

sinh năm 1957
Cựu học sinh trường Nữ Trung Học Nha Trang (Trường Nữ Huyền Trân)
Niên Khóa 1969 - 1975Hiện đang là
giáo viên cấp 2
trường Nguyễn Khuyến Nha Trang
(Dâu Dục Mỹ)

 

 

 

 


 


            


Sầu thu

 

 

 

 

gió nhẹ chiều nay vương  tóc mai

ru t́nh e ấp giấc mơ dài

âm thầm xác lá rơi đầy lối

lăng đăng hồn thơ trĩu nặng vai

cảnh  vắng gieo buồn ḷng viễn khách

vườn hoang gợi cảm mộng liêu trai

mạch sầu ấp ủ t́nh lai láng

đếm giọt thu bay vọng tưởng hoài

 

 

 

 

   

 

  Nguyễn Thị Tuyết Hoa
11/2010


 

 

Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thị Tuyết Hoa               |                 www.ninh-hoa.com