Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Tuyết Hoa       |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA

sinh năm 1957
Cựu học sinh trường Nữ Trung Học Nha Trang (Trường Nữ Huyền Trn)
Nin Kha 1969 - 1975Hiện đang l
gio vin cấp 2
trường Nguyễn Khuyến Nha Trang
(Du Dục Mỹ)

 

 

 

 

 


Tranh vẽ: Lương Lệ Huyền Chiu

 

Nhớ G Chăng ?

 

            

Biển lấp lnh sng vỗ về m  ả

Hng thuyền cu  neo đậu bến bờ xa

gi ban mai dập dờn tri nhẹ lướt

 bụi ph du vinh nhục, pht thăng hoa

thoảng đu đy, tiếng nhạc lng rộn r

vết  thời gian ươm ln tc bạc mu

tuổi năm ba, h mi cười hoi niệm

cn nhớ g chăng, những  chuyện hm qua?


 


 * Nguyễn Thị Tuyết Hoa *


 

 

Trang Thơ v Truyện của Nguyễn Thị Tuyết Hoa               |                 www.ninh-hoa.com