Trang thơ & Truyện của Hoài Thu           |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Thu
 Bút hiệu: Hoài Thu

Cựu học sinh trường
Trung Học Ninh Ḥa,
Trần B́nh Trọng.
Cựu Giáo viên trường
Đinh Tiên Hoàng
(trường TBT cũ).
Đă về hưu năm 2002
. 
Hiện ngụ tại Ninh Ḥa

 

 

 

 

 

 

 

TIỄN HẠ

 

 

Phượng mùa gă biệt- cánh hoa rơi

Người ở chân mây kẻ cuối trời

Nhen bếp lửa t́nh nhờ gió gửi

Sưởi hồn thi khách đợi trăng soi

Sầu vương mái tóc hồn tê tái

Nhớ đẫm bờ mi mộng ră rời

Trăn trở niềm riêng vừa tiễn hạ

U hoài duyên kiếp cuôcjj đầy vơi

 

 

 

HOÀI THU

8/2012

 

 

 

Trang thơ & Truyện của Hoài Thu            |                 www.ninh-hoa.com