Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang thơ & Truyện của Hoi Thu           |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Thu
 Bt hiệu: Hoi Thu

Cựu học sinh trường
Trung Học Ninh Ha,
Trần Bnh Trọng.
Cựu Gio vin trường
Đinh Tin Hong
(trường TBT cũ).
Đ về hưu năm 2002
.

   


 
Hiện ngụ tại Ninh Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nng Muộn 

 

Chiều "Sng Hồ" ai đưa chn ta đến

Nước sng Dinh gợn sng gi heo may

Hoa cau nở cho thơm ma h hẹn

Vị đắng ngọt ngo đu phải men say

M ngy ngất cả hồn ta đến thế

Nắng h muộn cho hong hn xuống trễ

Cht hương xun cn vướng đọng đu đy

Lưu luyến bồi hồi giy pht chia tay

Hồn thơ ơi! Hy xin chầm chậm bước

Biết đu rằng l cỏ vướng chn ai.

 

 

 Hoi Thu

 

 

Trang thơ & Truyện của Hoi Thu            |                 www.ninh-hoa.com