Trang thơ & Truyện của Hoi Thu           |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Thu
 Bt hiệu: Hoi Thu

Cựu học sinh trường
Trung Học Ninh Ha,
Trần Bnh Trọng.
Cựu Gio vin trường
Đinh Tin Hong
(trường TBT cũ).
Đ về hưu năm 2002
.

 

 
Hiện ngụ tại Ninh Ha

 

 

 

 

 

 

 

Mất Mẹ

 

***

Mẹ ơi ! mẹ đ đi rồi

Mun vn thương nhớ rối bời lng con

Chiều nay trời đổ mưa tun

Đất trời như cũng chia buồn xt xa.

Chn bốn năm mẹ tri qua

Gian trun vất v bn ba kiếp người

Nui con khn lớn với đời

Chắt chiu từng cht đp bồi chu con

Thng năm mẹ đ mỏi mn

Con chăm mẹ cũng chưa trn mẹ ơi!

By giờ con đ mồ ci

Tm đu giy pht mẹ ngồi bn con

 

 

 

Hoi Thu
(Ngy mẹ mất 30-5-2012)

 

 

 

 

Trang thơ & Truyện của Hoi Thu            |                 www.ninh-hoa.com