Trang thơ & Truyện của Hoài Thu           |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Thu
 Bút hiệu: Hoài Thu

Cựu học sinh trường
Trung Học Ninh Ḥa,
Trần B́nh Trọng.
Cựu Giáo viên trường
Đinh Tiên Hoàng
(trường TBT cũ).
Đă về hưu năm 2002
. 
Hiện ngụ tại Ninh Ḥa

 

 

 

 

 

 

 

L Vu Lan

 

Đại lễ Vu Lan đă đến ngày

Về chùa tưởng niệm khói hương bay

Công cha muôn thuở - Như trời rộng

Nghĩa mẹ ngàn năm - Tựa đất dày

Hiếu - Mục Kiền Liên ngời hậu thế

Hạnh - Thầy Mẫn Tử sáng tương lai

Làm con hiền thảo lo tṛn đạo

Dưỡng dục sinh thành chẳng một mai.

 

   Lễ Vu Lan Phật lịch 2553

                    2009
                 Hoài Thu

 

 

 

 

Trang thơ & Truyện của Hoài Thu            |                 www.ninh-hoa.com