trang nhà www.ninh-hoa.com   |   trang thơ Hoài ThuHoài Thu


         Tên thật là
     
Nguyễn Thị Thu
   Cựu học sinh trường
   Trung Học Ninh Ḥa,
     Trần B́nh Trọng.
   Cựu Giáo viên trường
     Đinh Tiên Hoàng
      (trường TBT cũ).
    Đă về hưu năm 2002
.
 

 

T

 

  Chờ Ai Bên Cầu 
  Ngậm Ngùi  
  Giọt Mưa Mùa Đông
  Không Đề 
 
 

 


Văn


  Kư Ức Về Một Ngôi
    Trường
  
 
 

 


 

 

 

 

Không đ

Hồng trần một "cơi t́nh" điên đảo

Chắp cánh thơ bay tận "cơi trời"

Hỡi chốn thiên đường bao "cơi mộng"

"Cơi người" khổ lụy lắm t́nh ơi!

 

                       ::::

                   Hoài  Thu
                    5.8.2005