Trang thơ & Truyện của Hoài Thu           |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Thu
 Bút hiệu: Hoài Thu

Cựu học sinh trường
Trung Học Ninh Ḥa,
Trần B́nh Trọng.
Cựu Giáo viên trường
Đinh Tiên Hoàng
(trường TBT cũ).
Đă về hưu năm 2002
. 
Hiện ngụ tại Ninh Ḥa

 

 

 

 

 

 

 

 

HỒN THU

 

             

 

Mùa thu đă đến hỡi anh yêu.

Vài chiếc lá rơi phía cuối chiều

Cành liễu mơ màng cơn gió thoảng

Vườn thơ êm ả ngơ hồn xiêu

Vi vu tiếng sáo đêm huyền ảo

Rộn ră cung đàn buổi tịch liêu

Tô điểm trang đời thêm diễm lệ

Bên anh muốn nói biết bao điều 

 

 

                  

 

  

Hoài Thu

(Ninh Ḥa)

09/2012

 

 

 

Trang thơ & Truyện của Hoài Thu            |                 www.ninh-hoa.com