Trang thơ & Truyện của Hoi Thu           |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Thu
 Bt hiệu: Hoi Thu

Cựu học sinh trường
Trung Học Ninh Ha,
Trần Bnh Trọng.
Cựu Gio vin trường
Đinh Tin Hong
(trường TBT cũ).
Đ về hưu năm 2002
. 
Hiện ngụ tại Ninh Ha

 

 

 

 

 

 

Cắm hoa trang tr: L Thị Lộc

 

HẠ TRẦM  2

 


V v đm h tưởng giữa đng

Thu ba mn mi khe lưng trng

Nữa vầng trăng khuyết mơn vai o

Từng giọt sương rơi chạm đy lng  

Đọc sch người xưa thương chiếc bch

Ngm vầng thơ mới tủi dng sng

Trch xun hờn bướm lm chi nữa

Gởi ng my chiều nỗi nhớ mong

          

 

HOI THU

Ninh Ha, 7/2012

 

 

 

Trang thơ & Truyện của Hoi Thu            |                 www.ninh-hoa.com