Trang thơ & Truyện của Hoài Thu           |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Thu
 Bút hiệu: Hoài Thu

Cựu học sinh trường
Trung Học Ninh Ḥa,
Trần B́nh Trọng.
Cựu Giáo viên trường
Đinh Tiên Hoàng
(trường TBT cũ).
Đă về hưu năm 2002
. 
Hiện ngụ tại Ninh Ḥa

 

 

 

 

 

 

Cắm hoa trang trí: Lê Thị Lộc

 

HẠ TRẦM  1

 

Tâm t́nh pha nắng trải muôn phương

Gửi cánh phù du biệt nẽo đường

Lối hạ trào dâng niềm trắc ẩn

Màu thu lắng đọng nỗi trầm vương

Chông chênh níu lại mùa xanh cũ

Khắc khoải tô thêm giấc ảo trường

Ta gọi ta về trăng đă khuyết

Men đời khẽ chạm phím ly thương

 

 

HOÀI THU

 

 

 

Trang thơ & Truyện của Hoài Thu            |                 www.ninh-hoa.com