Trang thơ & Truyện của Hoi Thu           |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Thu
 Bt hiệu: Hoi Thu

Cựu học sinh trường
Trung Học Ninh Ha,
Trần Bnh Trọng.
Cựu Gio vin trường
Đinh Tin Hong
(trường TBT cũ).
Đ về hưu năm 2002
. 
Hiện ngụ tại Ninh Ha

 

 

 

 

 

 

Cắm hoa trang tr: L Thị Lộc

 

GIỌT  NẮNG  CHIỀU  XUN

 

Hanh hao giọt nắng chiều xun

Người đi dể lại yu thương chất đầy

Hoa đời ho hắt từ đy

Cnh kh l rủ hao gầy thng năm

Đại dương su thẳm cch ngăn

Nửa vng tri đất xa xăm nghn trng

Bit ai cn nhớ người dưng

Vng qu cỏ a ho mn sắc hương

U hoi bao nỗi vấn vương

Phương trời xa thẳm chiều bung tm chiều

 

 

 

HOI THU

Ninh Ha, 8/2012

 

 

 

Trang thơ & Truyện của Hoi Thu            |                 www.ninh-hoa.com