Trang thơ & Truyện của Hoi Thu           |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Thu
 Bt hiệu: Hoi Thu

Cựu học sinh trường
Trung Học Ninh Ha,
Trần Bnh Trọng.
Cựu Gio vin trường
Đinh Tin Hong
(trường TBT cũ).
Đ về hưu năm 2002
. 
Hiện ngụ tại Ninh Ha

 

 

 

 

 

                                         
 

 

ĐNG VỀ
THU THU

 

Đng đ về đy gi lạnh lng

Tầng my u m tỏa khng trung

Cnh chim sợ hi trong sương tuyết

Hoa l tn phai giữa bo bng

Hy thắp sng ln niềm kht vọng

Đừng cho tn lụi nỗi hoi mong

Ma xun sớm đến mang hơi ấm

Trỗi khc tinh ca thỏa nhớ mong

 

 

HOI THU

Ninh Ha,11/2012

 

 


 

 

Trang thơ & Truyện của Hoi Thu            |                 www.ninh-hoa.com