Trang thơ & Truyện của Hoài Thu           |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Thu
 Bút hiệu: Hoài Thu

Cựu học sinh trường
Trung Học Ninh Ḥa,
Trần B́nh Trọng.
Cựu Giáo viên trường
Đinh Tiên Hoàng
(trường TBT cũ).
Đă về hưu năm 2002
. 
Hiện ngụ tại Ninh Ḥa

 

 

 

 

 

 

Cắm hoa trang trí: Lê Thị Lộc

 

CHÚT T̀NH BỎ QUÊN

 

 

Ngủ quên trăng rớt xuống thềm

Giật ḿnh tỉnh dậy trăng đêm mơ màng

Vườn khuya lộng ánh trăng vàng

Vạc bay t́m bạn bàng hoàng kêu sương

Ngút ngàn biền biệt người thương

Chân mây phủ kín dặm đường ngàn xa

Dấu xưa giờ cũng nhạt nḥa

T́nh yêu như cũng mới vừa bỏ quên

U hoài một kiếp lênh đênh

Trông vời sương khói buồn tênh phận người

Cung đàn dạo khúc t́nh rơi

Nghe trong đêm vắng ră rời hồn hoa .

 

 

 

HOÀI  THU

Ninh Ḥa, 11/2012

 

 

 

Trang thơ & Truyện của Hoài Thu            |                 www.ninh-hoa.com