trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ Hoi ThuHoi Thu


         Tn thật l
     
Nguyễn Thị Thu
   Cựu học sinh trường
   Trung Học Ninh Ha,
     Trần Bnh Trọng.
   Cựu Gio vin trường
     Đinh Tin Hong
      (trường TBT cũ).
    Đ về hưu năm 2002
.
 

 

T

 

  Chờ Ai Bn Cầu 
  Ngậm Ngi  
  Giọt Mưa Ma Đng
  Khng Đề 
 
 

 


Văn


  K Ức Về Một Ngi
    Trường
  
 
 

 


 

     


   
C  H Ờ   A I   B    N   C Ầ U     
 

 

 


Em ngồi xa tc bn sng

Mơ mng soi bng chờ vng tay yu

Nhớ ai ngơ ngẩn mỗi chiều

Lang thang buổi tối gi đu hiu bay

Em mơ ước một vng tay

Ngọt ngo u yếm cng ai bn cầu

Thời gian thi hy ngừng tri

Yu nhau đừng để ngậm ngi tnh phai

Ai thương, ai nhớ, nhớ ai?

Đm nằm chợt giấc canh di thnh thang

Tnh yu đu phải dễ qun

Hai ta cũng đ ghp tn hm no

Ước g đếm hết v sao

Cho qun nỗi nhớ đừng vo nỗi đau

Ngưu Lang Chức Nữ từ lu

Cch xa vạn dặm nỗi sầu như em

Mười năm tnh cũ kh qun

Nửa mơ nửa tỉnh lnh đnh bng hnh

Ai lm tan nt con tim

Để ngy thương nhớ để đm chạnh lng.

 

 

Hoi  Thu

20.6.05