Trang thơ & Truyện của Nguyễn Thị Thu           |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Thu

Cựu học sinh 
Trung học Đức Linh
Niên khóa 1967-1971

   
Hiện ngụ tại Vancouver BC, Canada.
 

 

 

 

 

NHẠT NẮNG VÀNG
Nguyễn Thị T
hu

 

Tiễn khách ra phi trường đ v li New York City. Khách v ri tr li căn nhà vng ngt, im ĺm như cũ. Cái bt tay t giă ca anh Dương, chng Quành (Vân) vi li dn ḍ:"tôi v s ch đi bài mi ca xm viết". Đ rồi v nhà ḷng tôi c thôi thúc, ḿnh phi viết cái ǵ đó đ đáp li tm ḷng ca mt người đang ái m cái văn chương "ba đng mt m" ca ḿnh đây. Tôi cm thy vui vui trong ḷng, viết mà có người đc th́ c̣n ǵ hnh phúc bng.

 

Nhn được thư ca anh Thành mi v chng tôi v California d tic họp mt đng hương Ninh Ḥa- Dc M. Ḷng tôi cht rn ràng, vui vui trong my ngày lin. Tôi theo rù ŕ, r r vi ông xă, sp đt ngày ngh đ cùng đến thăm bn bè cũ, thăm người Ninh Ḥa, nhng người đă quen, nhng người chưa quen và nhng người tôi đă và đang ái m qua Ninh-hoa.com mt ln cho tha ước mơ.

 

Đang bàn chuyn l d vi ông xă, th́ tôi nhn được đin thoi t New York ca Quành, cháu h ca ông xă tôi, mun đưa chng và hai cô con gái qua thăm say cú ph (bà già chng tôi), thăm súc xm (v chng tôi), và thăm Vancouver trong tun l cui tháng tám này. Tôi cht lng khng lm bm trong bng: ti sao có s trùng hp như sp đt này vy cà, k mun đi người mun đến trong cùng mt thi đim. Đi hay c làm tôi phân vân vi li dn ḍ chân t́nh ca anh webmaster: "V chng em c gng đến d tic nghen, v́ có rt nhiu người Ninh Ḥa t tht xa v hp mt, em đng b l cơ hi tht vui này nhé".

 

Tôi c̣n đang ú ngp ngng th́ cht nghe tiếng rên h h ca bà già chng tôi trong pḥng. M già gi chiếc lá khô trên cành như b gió b quên, đ ri mt ngày ngn gió vô t́nh thi qua, chiếc lá khô s rng và bay bin bit vào cơi không gian mt m. Đă ba mươi năm ri, t ngày chia tay nhau tri t nn Hng-kông, bà cháu chưa gp li nhau. Có th cháu c̣n nh bà, ch bây gi bà già chng tôi nay đă chín mươi sáu tui, sc đă tàn, hơi đă cn làm ǵ c̣n nh cháu xa ti thăm na. Nhưng thôi đây cũng là cơ hi cui cùng đ mt già, mt tr gp li nhau. Phn ng t nhiên làm tôi quyết đnh tht nhanh như không có chuyn ǵ sp đt trước đó. Tôi tr li qua phone: gia đ́nh Quành c qua đây chơi đi, mùa hè này chú thím nhà ch không đi đâu hết. Tôi c̣n dn ḍ thêm: trước ngày đi cháu nh phone nhc chng, đ súc và xm ra phi trường đón nghen. Thế là tôi đành gi thư sorry anh Thành, v chng em s không đến chung vui trong ngày hi ng đng hương Ninh Ḥa- Dc M được, v́ lư do chuyn gia đ́nh, chc anh cũng thông cm cho.

 

Ông bà ḿnh ngày xưa thường hay nói:" ghét ca nào th́ tri trao ca y, nghim vi cuc đi tôi tht đúng. Ngày đó c̣n tr ở tui đôi mươi, tôi ơng o " kén chng", không chu người này, khó d người kia, không thích ly chng Tàu, đ ri cui cùng, mt ngày đp tri n của năm by chín, tôi b ngang cuc chơi đ sang sông cùng ông chng người Tàu, chính hiu Nh thiên đường, (xui thit). Tui tr ca tôi ngày xưa hay phá phách, chc gho thiên h, kêu my bà người tàu là bà xm này, a xm n, kêu vy ch không hiu nghĩa là ǵ, ch biết bà đó nh́n tht ging "tàu" th́ gi là a xm. Sau này v gia đ́nh chng, tôi "b" my đa cháu chng gi ḿnh là a xm (thím dâu). Ln đu tiên nghe tôi b d ng, cm thy nga cái l tai khó chu. Thế mà sau đó nhp gia th́ phải tùy tc, tiếng a xm nghe riết năm này qua năm khác, không chu quen cũng phi quen, an vui t ti cho sướng cái thân, dn vi ḷng ḿnh đó ch là mt t xưng hô trong gia đ́nh, mà dân Ta gi là thím, dân M gi là aunt, dân Tàu gi là a xm thế thôi. Bây gi th́ tôi tnh bơ và vui v chp nhn ḿnh đây cũng là mt a xm nhưng mt trăm phn trăm gc "Mít".

 

Ri tháng tám đi qua tht nhanh, hai gi sáng th by này v chng tôi s đi đón khách t New York qua Vancouver Canada. Chuyến Cathay Pacific này bay cái gi ǵ mà tréo cng ngổng thit, người đi cũng ph, mà người đón cũng mt, v́ gi này là gi ng. Tôi tính nhm máy bay hai gi ti, phi qua customs nếu không b kim tra rc ri, ly hành lư xong cũng hơn hai gi rưỡi, v ti nhà chc c ba gi sáng. Ch bên kia khi hành xong, tôi vô check online hy vng máy bay s không b delay. Hên quá, tri mùa hè ban đêm êm , gió mát trăng thanh như thế này th́ máy bay phi ti đúng gi thôi. Ông chng tôi ăn ng gi gic như cái đng h, nên ti gi là phi đi ng, dn tôi gn ti gi nh kêu anh dy, đ hai v chồng cùng đi đón khách cho vui, ban đêm, ban hôm anh không an ḷng đ tôi đi mt ḿnh. C̣n ti ba tiếng đng h nữa mi đi ra phi trường, nên tôi thong th dn dp chun b hai pḥng ng lch s đ welcome khách.

 

Vancouver là phi trường quc tế, nên gi nào cũng có máy bay lên xung. Đi đón khách gi này làm tôi c nh li nhng ln ḿnh v Vit Nam thăm gia đ́nh, máy bay đi Á Châu luôn luôn bay vào ban đêm, đ khi ti Vit Nam là ban ngày, gia đ́nh và người thân tin vic đi đón. Có vài chuyến bay đang ti, nh́n người nào đi ra cũng thy bơ ph v́ mt ng, ít nói, ít cười. Tôi nh́n vào màn nh ti vi, ri nói vi ông xă:"ti nó ti ri ḱa anh",cái gia đ́nh có bn người tóc đen, âm thnh mà dương suy đang đi ra đó".

 

 

Năm hai ngàn v chng tôi có đi Newyork thăm bà con và bn bè Ninh Ḥa bn. Mui, con gái chị Lc có dt v chng tôi đến tham quan hai ṭa World Trade Center, qua năm sau ngày mười mt tháng chín năm hai ngàn l mt, hai ṭa cao c này cũng như dân nước M gp đi nn khng khiếp, mà mi ln nhc đến ḷng ḿnh vn c thy nhói đau. Chín năm ri v chng Quành vẫn vy, không già mà c̣n đp ra. Hai cô con gái nay đă ra hai nàng thiếu n, xinh xn, duyên dáng, mn mà, có nước da ngâm ngâm đen, ging cha mà cũng ging m. Hai cô gái cui đu chào v chng tôi:"Hi súc cúng, Hi xm ph", tiếng tàu , tiếng tây hùm bà lng nhp mt nghe tht vui tai, mi đó mà tôi đă lên chc "a ph" oai hết biết.

 

Ra khi phi trường, tri Vancouver đêm nay đp tuyt vi, hơn nửa vng trăng non mùa Vu lan sp đến đang treo lơ lng trên bu tri, như cũng theo chúng tôi v nhà. V chng Quành c khen hoài: khí hu Vancouver lư tưởng quá, New York năm nay mua hè hết mưa dm ri đến nng gt làm người ta khó chu. Tôi s khách đói bng nên mun đưa mi người đi ăn cháo khuya cho nh bng ri v ng. Ng thit cái nhà hàng tên Number nine nhưng m ca phc v khách hàng hai mươi bn trên hai mươi bn, mun ăn lúc nào cũng có, ng na đêm ca ḿnh thy đói bng, chy ti nhà hàng gii quyết cái bao t đă làm khó d xong, v nhà ng tiếp không ai phàn nàn ai hết. Có điu cái tim ăn này gn nhà, nhưng chưa bao gi tôi được đi ăn đêm, chc ti tôi mê ng hơn mê ăn), ăn nhiu mau chết. cái x giàu có này, không nghe ai chết v́ đói mà ch chết v́ ăn quá nhiu. Hôm nay có khách đến gi này, nên tôi mun dẫn khách đi ăn đêm và để ṭ ṃ coi h bán cái ǵ mà sut ngày, sut đêm. Nhưng li đ ngh ca tôi khách không tán thành, bo trên máy bay h đă cho ăn ri, bây gi ch mun v nhà ng thôi, (chc cũng s ăn nhiu mau chết như tôi). Thế mà khi v đến nhà, v chng con cái như tnh ng, c đi ḷng ṿng, đi ti đi lui, đi lên đi xung nh́n trong nh́n ngoài cái "t" ca v chng tôi, làm tôi phi hi mi người đi ng, ko ông mt tri thc dy.

 

Ti hôm qua đi ng mun, nên sáng nay mười mt gi mi người mi có mt đy đ trong bàn ăn, ăn cái gi này tht l c, sáng không ra sáng, trưa không ra trưa. Mt xoang bún ḅ Huế tôi đă lc đc nu đêm hôm qua đ sáng nay đăi khách, ai cũng khen ngon (chc ti đêm qua đi ng đói) nên ai cũng ăn ngon lành, ăn cn hết nước soup trong tô.

 

Chương tŕnh hôm nay s dt khách đi xem Vancouver Chinatown, ph tàu đây nh không bng Toronto hay New York. Nhưng ti đây th́ phi đi xem cho biết, tuy nh nhưng nó cũng có cái đc bit riêng ca cái nh. Đă đến ph tàu mà không mua th́ trong bng khó chu vô cùng, phi đóng thuế th́ mi được đi v. Tôm, gh, cá, cua, mc đ các loi hi sn, rau ci, trái cây Vit Nam mt màu tươi rói mi gi, ông xách, bà xách, con nít xách, cui cùng cht cho mt xe chy v. Tin đưng ông xă tôi t ph tàu ghé qua ph tây, đến thăm Stanley park, đ nh́n bin, nh́n cnh thiên nhiên, nh́n cái duyên dáng ca Vancouver, nh́n ông đi qua bà đi li con nít chy lăng quăng ri chp vài tm h́nh k nim. Mi đó mà đă hơn bn gi chiu, sp hết mt ngày. Tôi hi ông xă đi v đ chun b cho món nem nướng chiu nay. H́nh như món nem nướng lúc nào cũng có trong thc đơn ca người Ninh Ḥa khi gp người Ninh Ḥa. Ăn đ nhc nh, đ nh rng dù ḿnh đang nơi nào không phi là quê hương ta, nhưng trong ta vẫn gi măi mt cái ǵ rt tht ca quê hương Ninh Ḥa.

 

Khách đến thăm Vancouver ch có mt tun, nên chương tŕnh dày đc. Ngày mai khách s bt đu đi Rocky mountain tour bn ngày xuyên bang t British Columbia đến tnh Alberta, mt ngày đi thăm đo Victoria, hai ngày Vancouver.  My ngày đi chơi chung, gn gn đây vi gia đ́nh Quành, tôi mi biết anh Dương, ông xă của Quành rt có cm t́nh riêng vi Ninh-hoa.com. H́nh như anh đă đc văn, thơ và nh hết tên các tác gi trong trang web. Anh nói chuyn vi tôi như diu đang gp phi gió, v́ anh biết tôi cũng có viết trong trang này. Tôi hi anh sao không viết bài đăng lên?  th nht anh là người Bc, th nữa anh nói "hơi nhiu" oops sorry, nên tôi tin chc rng văn chương ch nghĩa ca anh phi hay thôi, à quên nữa anh cũng đường đường là mt chàng rể Ninh Ḥa, như các chàng rể Ninh Ḥa đă vùng vẫy ngang dc to nên lch s trong www.Ninh-hoa.com .

 

Chiu nay sau bữa ăn cui cùng, v chng tôi s đưa khách tr li phi trường. Cái nng h hng ca mùa hè cui mùa như c̣n đang qun quít trong cái nng nht vàng ca mùa thu sp v. Chiu nay có bn người khách giă t Vancouver đ v li New York City, mang trong ḷng mi người mt nim vui riêng, và hn s tr li Vancouver khi nào hai đa con ca tôi cưới v, ly chng. 

 


Nguyễn Thị Thu
10/2009

 

 

 

Trang thơ & Truyện của Nguyễn Thị Thu            |                 www.ninh-hoa.com