Trang thơ & Truyện của Hoài Thu           |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Thu
 Bút hiệu: Hoài Thu

Cựu học sinh trường
Trung Học Ninh Ḥa,
Trần B́nh Trọng.
Cựu Giáo viên trường
Đinh Tiên Hoàng
(trường TBT cũ).
Đă về hưu năm 2002
. 
Hiện ngụ tại Ninh Ḥa

 

 

 

 

 

 

 

 

BUỐT L̉NG

Kính viếng anh Nhạn Đà

 

Ninh Ḥa ướt đẫm mù sương

Anh về cát bụi cung thương lỡ làng

Nghe tin sét đánh bàng hoàng

Một ngôi sao rụng đoạn trường chiều thu

Anh đi bỏ cuộc lăng du

Bỏ người ở lại điệu ru nao ḷng

Sông Đà núi Nhạn chờ mong

Nha Trang biền biệt người không trở về

Buốt ḷng đau nỗi tái tê

Người xưa đă lỗi câu thề c̣n đâu.

 

 

Hoài Thu
9/2011

 

 

 

Trang thơ & Truyện của Hoài Thu            |                 www.ninh-hoa.com