Trang thơ & Truyện của Hoài Thu           |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Thu
 Bút hiệu: Hoài Thu
 

Cựu học sinh trường
Trung Học Ninh Ḥa,
Trần B́nh Trọng.
Cựu Giáo viên trường
Đinh Tiên Hoàng
(trường TBT cũ).
Đă về hưu năm 2002.

  
Hiện ngụ tại Ninh Ḥa

 

 

 

 

 

 

 

 

BẾN XUÂN
(Họa Thơ của Thầy LVN)
Nguyễn Thị Thu

 

Xuân đến bên đời tỏa ngát hương

Bướm ong luân vũ khúc nghê thường

Đông xua băng giá t́m hơi ấm

Người đón giao thừa trải ư vương

Lữ khách ung dung miền đất rộng

Hồn quê chan chứa khoảng trời vuông

Vườn duyên ướp mộng hoa đơm trái

Đón bạn xa về ngập lối thương

 

            

 

HOÀI THU

2/2013

 

 

 

Trang thơ & Truyện của Hoài Thu            |                 www.ninh-hoa.com