Trang thơ & Truyện của Hoi Thu           |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Thu
 Bt hiệu: Hoi Thu
 

Cựu học sinh trường
Trung Học Ninh Ha,
Trần Bnh Trọng.
Cựu Gio vin trường
Đinh Tin Hong
(trường TBT cũ).
Đ về hưu năm 2002.

  
Hiện ngụ tại Ninh Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

ANH L MA XUN
Nguyễn Thị Thu

 

 

C phải anh ma xun

Mang về mun điệu nhạc

Một trời hoa ngo ngạt

Hương tỏa dậy hồn thơ

   C loi chim n nhỏ

   Mơ ước pha trời xa

   Dệt trang đời tươi thắm

   Xua ma đng nhạt nha

Mong tm tia nắng ấm

Dệt sắc hồng ban mai

Bừng ln ngn sức sống

Hoi vọng đẹp tương lai

   Ma xun ơi mi mi

   Đừng rạn vỡ tnh em

   Ngất ngy bi ca mới

   Trong vng tay dịu m

 

            

 

HOI THU

12/2012

 

 

 

Trang thơ & Truyện của Hoi Thu            |                 www.ninh-hoa.com