Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn Ninh

Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

                                         
                                         

 

 

    VẦNG TRĂNG GHI NHỚ

 

Đ đng lễ hội pho bng rơi,

Trăng soi sng tỏa cả vm trờ.

Mười su lịch m trăng trn tỏ,

July ngy bốn đm du chơi.

Thường đến ma trăng hoa Quỳnh nở,

Mi hương thoang thoảng thơm tuyệt vời.

Bng pho vầng trăng mừng Độc Lập,

Hương Quỳnh khoe sắc lng nhẹ vơi

 

 

 


ThiThi
7/2012

 

 

 

 

 
 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com