Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn Ninh


Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 
 

 

TƯỞNG NHỚ

Ngy Lễ CHA

 

 

***

 

Ninh Ha miền đất Mẹ qu Cha,

Nắng trưa sớm qua luống ổ g.

Hai buổi thn Cha cy kiếm gạo,

Nui đn con ht khc hoan ca.

Quan niệm sống gia ti kiến thức,

Lưu cho con mi ấm một nh.

Thơ viết vi dng ghi tạc dạ,

Cng Cha Mẹ trời biển bao la !

 

 

 

 

 

 

Thi Th

6/2012

  

                               

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com