Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn Ninh

Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 
 

TƯNG BỪNG Đ ĐY

 

 

 

July Four hằng năm lại về,

Người người n nức lng hả h.

Độc Lập Tự Do ngy lễ ấy,

Đấu tranh Dn Chủ đủ mọi bề.

Ngời sng cờ hoa pho bng nổ,

Dập du chen chc người lẫn xe.

Hnh diện mu cờ của đất nước,

Tương lai thế hệ vững lời thề !

 

 

ThiThi

4-7-2012

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com