Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thi Thi
Bút hiệu: THA HƯƠNG

  Quê quán: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ḥa
Cựu học sinh các  trường:
 Tiểu học Đức Trí, TIểu học Ninh Ḥa và Trung học
Vơ Tánh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Giáo sư Trung học Vạn Ninh

Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 
 

LỜI TRI ÂN

Kính tặng Bác Sĩ _Vũ Văn Giao
Chuyên Sản Phụ Khoa  tại SanJosé.

 

 

 

Bàn tay Bác Sĩ đỡ đần,   

Chăm lo sản phụ những lần tới thăm. 

Bác luôn suy nghĩ trong tâm,

Tạo nguồn hạnh phúc như mâm nước đầy.

     

Công ơn Bác Sĩ cao dày,

Làm sao kể xiết tỏ bày tri ân.

Tạo niềm sảng khóai tinh thần,

Thai nhi sản phụ trăm phần an vui.

 

Lọt ḷng tiếng khóc nằm nôi,

Hài nhi non dại làn môi mỉm cười.

Khai hoa nở nhụy vuông tṛn,

Tấm ḷng đa tạ biết ơn Bác nhiều.

           

Bàn tay Bác Sĩ nâng niu,

Lương tâm chức nghiệp mỹ miều tâm can.

Ngợi ca Bác Sĩ vạn ngàn,

Tấm gương ngời sáng “Lương Y Mẫu Từ”!

 

Kính lời chúc Bác ư như,

Tài năng cống hiến đẹp ư cho đời.

Tri ân ca ngợi cao vời,

Vang danh Bác Sĩ vạn lời biết ơn…!

 

 

 

ThiThi

9/2011

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com