Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Thi Thi
Bút hiệu: THA HƯƠNG

  Quê quán: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ḥa
Cựu học sinh các  trường:
 Tiểu học Đức Trí, TIểu học Ninh Ḥa và Trung học
Vơ Tánh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Giáo sư Trung học Vạn Ninh
Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 


TRANG
T T.T..
Thân thương tặng Thầy & 'Thầy'
& tṛ tên T.T


 

 

Thi Thi tư tưởng tập trung,

Tới Thầy truyền thụ từ thời trẻ thơ.

Tâm tư thường thích Thầy tṛ,

Thành tâm tôn trọng thấy tâm tựa Thầy.

 

Thi Thi tin tưởng Thầy thương,

Tên Thầy, THẦY THƯỞNG, tướng Thầy to tê.

Thời Thi trường Tiểu tuổi thơ,

Thế Thi tập tễnh tiếp thu từ Thầy.

 

Thi Thi thoáng thấy tên Thầy,

Thân Thầy Tố thấp từ thời trẻ trung.

Thầy truyền thụ tới tṛ Thi,

Thế Thi trúng tuyển tiếp thu trường thành.

 

Thi Thi toàn thích t́nh thương,

Thầy THI toán tập, TRUNG, Thầy tiếng Tây.

Thầy truyền thụ tới tṛ thương,

Thầy TÔN THẤT THOẠI truyền toàn toán thi.

 

Thi Thi thật thích tới trường,

Tranh tài trúng tuyển trường thi Tú Tài.

THANH TÂM, 'Thầy' tận tụy trao,

Thầy thiền toán tập, Thầy tu từ trần.

 

Thương thay Thầy toán tinh thông,

Thầy truyền thụ tới tṛ thi Tú Tài.

Trăm tṛ trúng tuyển toàn trăm,

Thế thời tṛ thấy thật thương tính Thầy.

 

Thi Thi tiếp tục tới trường,

Thầy TÔN THẤT TUỆ, tạng Thầy thanh thanh.

Thầy THUYÊN, Thầy TÚC tiếp tay,

Thi Thi trúng tuyển Tú Tài Toàn trung.

 

Thi Thi thật thích tài 'Thầy',

THẠCH TRẦN, thủ trưởng từ thời trẻ trung.

Tấm thân thon thả thướt tha,

Tṛ tṛ thương thích, thật thà trọng tôn.

 

Thi Thi thường thích trúc tre,

Thân tre thông thái tựa t́nh thanh tao.

Trúc thân thư thả tựa 'Thầy',

THI TRƯƠNG TÚY TRÚC, 'Thầy' ta tỉnh thành.

 

Thi Thi thiệt thích tấm tranh,

'Thầy' ta THANH TRÍ thướt tha thân t́nh.

Trí tài thâm thúy tự thiên,

'Thầy' truyền thụ tới tṛ thu tiếp tài.

 

Thi Thi thật thích tính t́nh,

Thầy 'Thầy' truyền thụ tâm t́nh thiết tha.

Thương tṛ Thầy thưởng trí tài,

Tṛ th́ tận tuỵ tháp tùng Thầy thương.

 

Thi Thi thích thích t́nh Thầy,

Tại trường Trung, Tiểu thuở thời tí ti.

Trưởng thành Thi trở thành 'Thầy',

Tiếp tay truyền thụ tới từng trẻ thơ.

 

Thi Thi tâm tưởng trọng Thầy,

Tâm tư trí tuệ Thầy tṛ thân thương.

Thế Thi tự tác trang thơ,

Trao tâm t́nh tới ' THANKS' THẦY t́nh thương.

 

 

 


 

Thi Thi

(Trang Thơ toàn từ T.T, tên '"Thầy"' tức Cô)

 

1     |    2 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com