Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Thi Thi
Bút hiệu: THA HƯƠNG

  Quê quán: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ḥa
Cựu học sinh các  trường:
 Tiểu học Đức Trí, TIểu học Ninh Ḥa và Trung học
Vơ Tánh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Giáo sư Trung học Vạn Ninh
Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

TRANG T T.T..(2)
Viết thân tặng bạn tên TT


 

Thi Thi thành thật tạ từ,

Tính t́nh từ tốn, t́nh thương tràn trề.

Tự tin, tự trọng, tận t́nh,

Tâm tư thư thả, tấm t́nh thương thân.

 

Thi Thi từ thuở thiếu thời,

Tập trung thu thập thi thơ từ trường.

Trẻ thời thắm thoát trôi theo,

Tứ tuần, tuần thất thôi th́ thảm thê.

 

Thi Thi thấp thỏm tủi thân,

Tâm tư thầm trách tủi thơ tiêu tàn.

Thi Thi tranh thủ tứ tung,

Thi thơ tuyệt tác, tâm t́nh thiên thu.

 

Thi Thi từng trải thế t́nh,

Thương thân thỏa thích, tính t́nh thứ tha.

Thanh Tâm thắm thiết tâm t́nh,

Thấy thương tha thiết Tố Tân thật t́nh.

 

Thi Thi tóm tắt tam t́nh,

T́nh thương, thế thái, t́ền tài tiếc thay.

T́nh tiêu, t́nh thấp, t́nh tan,

Thứ t́nh thống thiết tức th́ t́nh thương.

 

Thi Thi thiệt thích thư từ,

Thêm tâm thư thả, tấm t́nh trầm tư.

Trang thư tư tưởng trắng tinh,

Tâm t́nh tinh tế,thương t́nh thư Thu.

 

Thi Thi thường thích tới trường,

Thăm Thầy, thây Thưởng, thăm tṛ trước tiên.

Thầy Trung, Thầy Tô, Thầy Thuyên,

Tiếng tăm trí thức, t́nh thương Thầy tṛ.

 

Thi Thi thử thách trí tài,

Trường thi thi thố tam tài trở tay.

Tài thơ, tài trí, tài tâm,

Thứ tài tuyệt tác tức thi tiền tài.

 

Thi Thi thật thích tính tiền,

Tiền to thường thích, t́nh ta tràn trề.

Tiền t́nh thú thật thương thương,

T́nh tiền thổn thức trái tim th́ thào.

 

Thi Thi thiệt thích túi tiền,

Tiền to tính toán tháp tùng toàn thân.

Tập trung tuổi trẻ thành tŕ,

Thông tin thu thập tức th́ truyền thanh.

 

Thi Thi thật thích t́nh thương,

Tương thân tương trợ tạo thêm thương t́nh.

Thiên tai thứ tự tứ tuần,

Thương tâm tổn thất thế th́ tập trung.

 

Thi Thi tự thấy tỏ tâm,

Tội t́nh thắm thiết thể th́ thác thân.

Truyền thanh tiếp tục thông tin,

T́nh thương thực tế thể theo tiền tài.

 

Thi Thi thu thập tin từ,

Tổng truyền tin tức thông tri tự tŕnh.

Thấy thương thảm trạng thiên tai,

Thành tâm thiết thực tấm t́nh tương thân.

 

Thông tư Tổng Thống truyền thanh,

Từ ṭa tháp trắng thông tri tường tŕnh.

Thiên tai tổn thất thương tâm,

Tiếp tân, tái thiết thẳng thừng thực thi.

 

 

 


 

Thi Thi

(Tha Hương)

 

1     |    2 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com